Tag: taiwan

Araith #TaiwanNationalDay, Brwsel

Araith #TaiwanNationalDay, Brwsel

| Hydref 12, 2019

Traddodwyd yr araith ganlynol ym Mrwsel ddydd Mercher 9 Hydref i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Taiwan, ROC, gan y Cynrychiolydd Harry Tseng. “Rwy’n falch iawn o’ch croesawu unwaith eto i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Taiwan. Mae hwn bob amser yn achlysur hyfryd i ddal i fyny gyda hen ffrindiau, gwneud rhai newydd, a dathlu gyda'n gilydd […]

Parhau Darllen

Ni all #Taiwan fod yn absennol o'r frwydr fyd-eang yn erbyn troseddau trawswladol

Ni all #Taiwan fod yn absennol o'r frwydr fyd-eang yn erbyn troseddau trawswladol

| Hydref 11, 2019

Tynnodd Adroddiad Cyffuriau'r Byd 20181 a gyhoeddwyd gan Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throsedd (UNODC) sylw at y ffaith bod Gogledd America, Dwyrain Asia a De-ddwyrain Asia yn rhanbarthau allweddol wrth gynhyrchu a bwyta amffetamin. Ar ben hynny, mae adroddiad UNODC o'r enw Troseddau Cyfundrefnol Trawswladol yn Ne-ddwyrain Asia: Esblygiad, Twf ac Effaith, 2 a gyhoeddwyd ar […]

Parhau Darllen

#Taiwan - Mae economi Asia yn mynd i nodi ei Diwrnod Cenedlaethol wedi'i ferwi gan ei rhagolwg economaidd sy'n cryfhau

#Taiwan - Mae economi Asia yn mynd i nodi ei Diwrnod Cenedlaethol wedi'i ferwi gan ei rhagolwg economaidd sy'n cryfhau

| Hydref 9, 2019

Parhau Darllen

Adeiladu #UnitedNations cynhwysol gyda #Taiwan ar fwrdd y llong

Adeiladu #UnitedNations cynhwysol gyda #Taiwan ar fwrdd y llong

| Medi 17, 2019

Y mis Gorffennaf hwn, trosglwyddodd Arlywydd Tsai Ing-wen (yn y llun) o Weriniaeth Tsieina (Taiwan) trwy Efrog Newydd, eicon o amrywiaeth a rhyddid ac yn gartref i'r Cenhedloedd Unedig, fel rhaglwyth i'w hymweliad gwladol â chynghreiriaid diplomyddol Taiwan yn y Caribïaidd. Wrth gwrdd â’r Cynrychiolwyr Parhaol i Gynghreiriaid Cenhedloedd Unedig Taiwan, fe wnaeth yr Arlywydd […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad gwrth-dympio i fewnforion dalennau a choiliau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Daw’r ymchwiliad yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan Gymdeithas Dur Ewrop (EUROFER) ar y sail bod y mewnforion o’r gwledydd hyn yn cael eu gwneud am brisiau wedi’u dympio ac felly’n achosi anaf i’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae grwpiau celf Taiwan yn pefrio yn #EdinburghFringeFestival

Mae grwpiau celf Taiwan yn pefrio yn #EdinburghFringeFestival

| Awst 12, 2019

Mae pedwar grŵp celf lleol o Taiwan yn arddangos eu perfformiadau cyfoethog a chreadigol tan 25 Awst ar gyrion Gŵyl Caeredin. Gyda chefnogaeth y Weinyddiaeth Diwylliant, cychwynnodd chweched Tymor Taiwan yn y Fringe ar Awst 2 mewn lleoliadau Dance Base a Summerhall. Mae'r lineup yn cynnwys B.Dance, Chang Dance Theatre a Dua Shin […]

Parhau Darllen

#IllegalFishing - Mae'r UE yn codi cerdyn melyn Taiwan yn dilyn diwygiadau

#IllegalFishing - Mae'r UE yn codi cerdyn melyn Taiwan yn dilyn diwygiadau

| Mehefin 28, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr UE, wedi penderfynu codi'r cerdyn melyn gan gydnabod y cynnydd a wnaed gan Taiwan a'r uwchraddio mawr ar ei systemau cyfreithiol a gweinyddol pysgodfeydd i ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd a heb ei reoleiddio (IUU). Meddai'r Comisiynydd Amgylchedd, Materion Morol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Rwy'n croesawu'r ymdrechion sylweddol a wnaed gan Taiwan […]

Parhau Darllen