Tag: taiwan

Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

| Tachwedd 8, 2018

Cafodd y ffilm fer A Addewid i'r Tir ei ryddhau ar 5 Tachwedd ar sianel YouTube Trending Taiwan, sy'n ategu Materion Tramor, i roi sylw i rinweddau'r genedl fel partner byd-eang gwerthfawr wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a hybu datblygiad cynaliadwy. Rhowch gynnig ar leoliad yn Myanmar a'i isdeitlau mewn naw iaith, gan gynnwys Saesneg, Siapaneaidd, Ffrangeg, [...]

Parhau Darllen

Mae Llywydd Tsai yn ailddatgan cryfder cysylltiadau #Taiwan gyda'r DU

Mae Llywydd Tsai yn ailddatgan cryfder cysylltiadau #Taiwan gyda'r DU

| Tachwedd 8, 2018

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen (canol) yn trafod cysylltiadau Taiwan-DU â'r seneddwr Prydeinig Graham Brady (chwith) yn Swyddfa'r Llywydd yn Taipei Cityon 5 Tachwedd. (Trwy garedigrwydd Swyddfa'r Llywydd) Dywedodd yr Arlywydd Tsai Ing-wen ar 5 Tachwedd bod cysylltiadau economaidd a masnach cadarn rhwng Taiwan a'r DU yn helpu i gysylltu marchnadoedd Asia [...]

Parhau Darllen

Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer byd mwy diogel: Cefnogaeth # Cyfranogiad Taiwan fel Sylwedydd yn #INTERPOL

Gweithio gyda'n gilydd ar gyfer byd mwy diogel: Cefnogaeth # Cyfranogiad Taiwan fel Sylwedydd yn #INTERPOL

| Tachwedd 7, 2018

Mae troseddau trawswladol yn cynyddu. Gall asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd fod yn effeithiol yn unig yn erbyn y duedd hon lle mae cysylltiadau cryf a chydweithrediad effeithlon. Dyna pam y mae'n rhaid i Taiwan gael statws sylwedydd yn INTERPOL Sefydliad Heddlu Troseddol Rhyngwladol - yn ysgrifennu Tsai Tsan-Po, Comisiynydd, Swyddfa Ymchwiliad Troseddol, Gweriniaeth Tsieina [...]

Parhau Darllen

#Taiwan - Gweinidog y Tramor Wu yn cyfeirio #GTI Flynyddol Symposiwm

#Taiwan - Gweinidog y Tramor Wu yn cyfeirio #GTI Flynyddol Symposiwm

| Medi 24, 2018

Ar 13 Medi, siaradodd Taiwan Gweinidog dros Dramor, Jaushieh Joseph Wu, enwau Taiwan fel cyflwr rheng flaen yn amddiffyn rhyddid, democratiaeth a threfn reolaidd o orchmynion dwys Tsieina yn ystod cyfeiriad fideo yn Symposiwm Blynyddol Global Taiwan Institute a gynhaliwyd yn Washington. "Mae gweithredoedd Tsieina yn fygythiad i ddiogelwch a chydbwysedd pŵer [...]

Parhau Darllen

Mae ymgyrch #MOFA yn amlygu gwerth #Taiwan fel partner SDG byd-eang

Mae ymgyrch #MOFA yn amlygu gwerth #Taiwan fel partner SDG byd-eang

| Medi 20, 2018

Mae MOFA wedi lansio ymgyrch ryngwladol sy'n tynnu sylw at awydd Taiwan i gymryd rhan yng nghynllun y Cenhedloedd Unedig a'i rinweddau fel partner gwerthfawr wrth gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy. Wedi'i ddatgelu o flaen Cynulliad Cyffredinol 73rd y Cenhedloedd Unedig ar 18 Medi, mae'r fenter yn annog y corff byd-eang i ddarparu triniaeth gyfartal i bobl 23 miliwn o Taiwan a datrys [...]

Parhau Darllen

Diolch i'r Weinyddiaeth Dramor Senedd Ewrop am gefnogi #Taiwan

Diolch i'r Weinyddiaeth Dramor Senedd Ewrop am gefnogi #Taiwan

| Medi 19, 2018

Ar 12 Medi, diolchodd y Weinyddiaeth Materion Tramor (MOFA) i Senedd Ewrop am gymeradwyo'r adroddiad cysylltiadau UE-Tsieina yn rhoi cefnogaeth gref i Taiwan. Anogodd yr adroddiad cysylltiadau UE-Tsieina ddiwedd at fygwth milwrol Beijing a mynegodd gefnogaeth i gyfranogiad rhyngwladol Taiwan. Mabwysiadwyd yn ystod sesiwn lawn yr un diwrnod, mae'r adroddiad yn ailddatgan [...] yr EP.

Parhau Darllen

Mae Tsai yn galw ar wledydd Ewropeaidd i gefnogi #Taiwan, i amddiffyn gorchymyn byd-eang sy'n seiliedig ar reolau

Mae Tsai yn galw ar wledydd Ewropeaidd i gefnogi #Taiwan, i amddiffyn gorchymyn byd-eang sy'n seiliedig ar reolau

| Medi 12, 2018

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen (yn y llun) wedi galw ar wledydd Ewropeaidd i gefnogi Taiwan yn wyneb camau cynyddol Tsieina yn erbyn democratiaeth, economi a gofod rhyngwladol y genedl mewn araith a gofnodwyd yn ystod seminar yn Senedd Ewrop. Wedi'i drefnu gan Ffederasiwn Ewropeaidd Cymdeithasau Taiwan, daeth y fforwm o'r enw 'Ffactor Tsieina: Resistance is Futile? [...]

Parhau Darllen