Tag: taiwan

Mae arbenigwyr o Taiwan yn tynnu sylw at bwysigrwydd democratiaeth #Taiwan

Mae arbenigwyr o Taiwan yn tynnu sylw at bwysigrwydd democratiaeth #Taiwan

| Mawrth 12, 2019

Ar 6 Mawrth, cyflwynodd Canolfan Astudiaethau Ewrop Ewrop (CREAS) a Sefydliad Taiwan Byd-eang ddigwyddiad panel 'Sharp Power: Dylanwad cynyddol Tsieina yn Ewrop, UDA ac Asia', y digwyddiad cyntaf ym Mrwsel i edrych yn benodol ar hyn mater. Roedd y panel arbenigwyr yn cynnwys Martin Hala (Sinopsis), Russel Hsiao (GTI) a I-Chung Lai […]

Parhau Darllen

#PresidentTsai yn cwrdd â'r Cardinal Fernando Filoni, Prefect of Congatation Vatican for Evangelization of People

#PresidentTsai yn cwrdd â'r Cardinal Fernando Filoni, Prefect of Congatation Vatican for Evangelization of People

| Mawrth 11, 2019

Ar 28 Chwefror, cyfarfododd Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen â dirprwyaeth dan arweiniad Cardinal Fernando Filoni, Prefect of the Vatican's Congregation for the Evangelization of People. Dywedodd yr Arlywydd Tsai fod Taiwan a'r Fatican yn rhannu gwerthoedd cyffredin rhyddid, hawliau dynol a chyfeillgarwch. Yn y dyfodol, bydd Taiwan yn parhau i fod yn bartner gyda'r Sanctaidd [...]

Parhau Darllen

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen yn addo parhau i gryfhau diwydiant amddiffyn cynhenid ​​#Taiwan

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen yn addo parhau i gryfhau diwydiant amddiffyn cynhenid ​​#Taiwan

| Mawrth 1, 2019

Ar 25 Chwefror, bu'r Arlywydd Tsai Ing-wen yn ymdrin â chontractwyr sydd wedi tyfu yn y cartref yn cymryd rhan mewn prosiectau adeiladu llongau marwol brodorol yn y llywodraeth yn Kaohsiung City, de Taiwan. Dywedodd yr Arlywydd Tsai fod y llywodraeth yn parhau i gryfhau diwydiant amddiffyn cynhenid ​​Taiwan a chynorthwyo cwmnïau lleol i dyfu eu hôl troed byd-eang. Y diwydiant amddiffyn cenedlaethol yw'r gronfa wely y mae Taiwan yn [...]

Parhau Darllen

Mae 30th Trade Dialogue rhwng yr UE a #Taiwan yn cytuno i ddyfnhau ymdrechion ar gydweithrediad economaidd a diwydiannol

Mae 30th Trade Dialogue rhwng yr UE a #Taiwan yn cytuno i ddyfnhau ymdrechion ar gydweithrediad economaidd a diwydiannol

| Rhagfyr 12, 2018

Ar 4 Rhagfyr, cyfarfododd Is-Weinidog Materion Economaidd Taiwan, Wang Mei-hua a Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol DG Trade Helena König y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 30th Dialog Economaidd Taiwan-UE. Yn ystod y trafodaethau, roedd y ddwy ochr yn ymwneud â thrafodaethau gwirioneddol ynghylch datblygu polisi economaidd byd-eang a dwyochrog, system fasnachu amlochrog WTO, planhigyn [...]

Parhau Darllen

#ClimateChange - Her byd-eang sy'n gofyn am ymateb byd-eang

#ClimateChange - Her byd-eang sy'n gofyn am ymateb byd-eang

| Rhagfyr 4, 2018

Mae twf parhaus mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr ledled y byd wedi achosi digwyddiadau tywydd annormal a eithafol megis gwresogyddion gwres, sychder, a glaw trwm trychinebus. Nid yw'r digwyddiadau hyn bellach yn senarios haniaethol yn y dyfodol; maent yn digwydd heddiw ym mhob rhan o'r byd, yn ysgrifennu Dr Lee Ying-yuan, gweinidog, Gweinyddiaeth Amddiffyn yr Amgylchedd, Yuan Weithredol, ROC (Taiwan). [...]

Parhau Darllen

Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

Sbotolau fideo MOFA # Mae'n deilwng i Daiwan fel partner ar gyfer mynd i'r afael â #ClimateChange

| Tachwedd 8, 2018

Cafodd y ffilm fer A Addewid i'r Tir ei ryddhau ar 5 Tachwedd ar sianel YouTube Trending Taiwan, sy'n ategu Materion Tramor, i roi sylw i rinweddau'r genedl fel partner byd-eang gwerthfawr wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a hybu datblygiad cynaliadwy. Rhowch gynnig ar leoliad yn Myanmar a'i isdeitlau mewn naw iaith, gan gynnwys Saesneg, Siapaneaidd, Ffrangeg, [...]

Parhau Darllen

Mae Llywydd Tsai yn ailddatgan cryfder cysylltiadau #Taiwan gyda'r DU

Mae Llywydd Tsai yn ailddatgan cryfder cysylltiadau #Taiwan gyda'r DU

| Tachwedd 8, 2018

Mae'r Arlywydd Tsai Ing-wen (canol) yn trafod cysylltiadau Taiwan-DU â'r seneddwr Prydeinig Graham Brady (chwith) yn Swyddfa'r Llywydd yn Taipei Cityon 5 Tachwedd. (Trwy garedigrwydd Swyddfa'r Llywydd) Dywedodd yr Arlywydd Tsai Ing-wen ar 5 Tachwedd bod cysylltiadau economaidd a masnach cadarn rhwng Taiwan a'r DU yn helpu i gysylltu marchnadoedd Asia [...]

Parhau Darllen