Tag: Tanzania

Mae'r UE yn addo € 77 miliwn ar gyfer argyfwng #DRC yng nghynhadledd rhoddwyr Geneva

Mae'r UE yn addo € 77 miliwn ar gyfer argyfwng #DRC yng nghynhadledd rhoddwyr Geneva

| Ebrill 18, 2018

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd yr Undeb Ewropeaidd gynhadledd 'Generative Humanitarian on Democratic Republic of the Congo (DRC)' yng Ngenefa. Ar yr achlysur hwn, ailadroddodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Chrisis Christos Stylianides gefnogaeth yr UE mewn ymateb i'r sefyllfa ddyngarol sy'n gwaethygu yn y rhanbarth, gyda chyfraniadau gwerth € 77 miliwn mewn cymorth brys a datblygu i [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi trydaneiddio gwledig yn #Tanzania

Mae'r UE yn cefnogi trydaneiddio gwledig yn #Tanzania

| Tachwedd 3, 2017 | 0 Sylwadau

Yn ystod ymweliad swyddogol â Thansania, llofnododd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol Neven Mimica (yn y llun) raglen € 50 miliwn i gefnogi trydaneiddio gwledig yn y wlad. Bydd y cytundeb ariannu newydd yn cefnogi mynediad dinasyddion Tansanïaid i ynni fforddiadwy a chynaliadwy trwy ymestyn gridiau ynni yn ogystal â rhwydweithiau dosbarthu ehangu. Yn ystod yr arwyddo [...]

Parhau Darllen

UE yn rhyddhau cymorth dyngarol i #Africa wrth i anghenion dyfu

UE yn rhyddhau cymorth dyngarol i #Africa wrth i anghenion dyfu

| Ebrill 11, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd y cymorth yr UE o € 47 miliwn yn helpu ymateb i anghenion y mwyaf agored i niwed yn y Great Lakes yn ogystal ag yn Ne Affrica a Cefnfor India rhanbarth. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol i helpu pobl mewn angen yn y rhanbarthau Great Lakes a De Affrica a Cefnfor India, sy'n parhau [...]

Parhau Darllen

UE yn cynyddu'r cymorth dyngarol ar gyfer ffoaduriaid Burundi

UE yn cynyddu'r cymorth dyngarol ar gyfer ffoaduriaid Burundi

| Gorffennaf 30, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn rhyddhau € 4.5 miliwn mewn cymorth dyngarol i helpu'r nifer cynyddol o ffoaduriaid o Burundi sydd wedi ffoi i wledydd cyfagos. Mae mwy na 175,000 o bobl, y mwyafrif ohonynt yn fenywod a phlant, amcangyfrifir i gael gadael y wlad yn barod. "Ni allwn anwybyddu'r sefyllfa ddyngarol gwaethygu effeithio Burundi. rhifau Ffoaduriaid [...]

Parhau Darllen

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd De Gucht anelu am ymweliad swyddogol i Dwyrain Affrica

| Hydref 30, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 31 mis Hydref, bydd y Comisiynydd Masnach Karl De Gucht teithio i Kenya i gwrdd â nifer o gynrychiolwyr llywodraeth ar lefel uchel ym maes materion tramor a masnach ryngwladol, materion Dwyrain Affrica, cyllid, diwydiannu ac amaethyddiaeth. Mae'r ymweliad yn dilyn casgliad, bythefnos yn ôl, o'r trafodaethau ar gyfer Gytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r [...]

Parhau Darllen

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

| Hydref 17, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 16 mis Hydref, trafodwyr o'r UE a'r Dwyrain Gymunedol Affricanaidd (EAC) gwblhau Cytundeb newydd cynhwysfawr Partneriaeth Economaidd (EPA) rhwng y ddau ranbarth. Bydd y cytundeb yn darparu sicrwydd cyfreithiol i fusnesau ac agor persbectif tymor hir ar gyfer mynediad am ddim a diderfyn i farchnad yr UE ar gyfer cynhyrchion o Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania ac Uganda. [...]

Parhau Darllen