Tag: Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

Roedd y cwestiynau'n gyffredin dros system #TrackAndTrace yr UE

| Efallai y 20, 2019

Yn ôl adroddiadau diweddar, disgwylir i system tracio ac olrhain hir-ddisgwyliedig yr UE ar gyfer sigaréts fod ar waith mewn “blwyddyn gyfan” ar ôl ei ddyddiad lansio swyddogol o 20 Mai, 2019. Lluniwyd y system o dan y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco 2014, a oedd yn ceisio helpu i fynd i'r afael â'r fasnach anghyfreithlon mewn cynhyrchion tybaco […]

Parhau Darllen

cwmni sigarét electronig yn y DU yn herio yn ffurfiol Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

cwmni sigarét electronig yn y DU yn herio yn ffurfiol Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

| Awst 19, 2014 | 0 Sylwadau

Hollol Wicked, gwneuthurwr sigarét electronig blaenllaw'r DU wedi lansio her gyfreithiol i Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco a fabwysiadwyd yn ddiweddar yr Undeb Ewropeaidd ar y sail nad Erthygl 20 o'r toriadau Cyfarwyddeb sefydledig gyfraith yr UE. Yn benodol, Erthygl honno 20 yn cynrychioli rhwystr anghymesur i'r symudiad rhydd o nwyddau a darparu yn rhad ac am wasanaethau, [...]

Parhau Darllen

Diwrnod Tybaco Dim Byd

Diwrnod Tybaco Dim Byd

| Mehefin 1, 2014 | 0 Sylwadau

I nodi Diwrnod Dim Tybaco'r Byd ar 31 mis Mai, y Cynghrair Ewropeaidd Iechyd y Cyhoedd (EPHA) yn galw ar aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd i weithredu'n llawn y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco ddiwygiedig (TPD). Mae'r gyfarwyddeb newydd, a fabwysiadwyd yn gynharach eleni, daeth i rym ar 19 Mai a, ymhlith mesurau eraill, yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gyflwyno safonol [...]

Parhau Darllen

Bydd ysmygwyr 105,000 cael eu lladd bob blwyddyn gan gwaharddiad TPD ar e-sigaréts, yn dweud gweithgynhyrchwyr

Bydd ysmygwyr 105,000 cael eu lladd bob blwyddyn gan gwaharddiad TPD ar e-sigaréts, yn dweud gweithgynhyrchwyr

| Chwefror 26, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r gwaharddiad yr UE a gynlluniwyd ar gryfder uwch e-sigaréts a ddefnyddir gan 2.5 miliwn o Ewropeaid yn cynyddu i ysmygu tybaco ac arwain at 105,000 o farwolaethau ychwanegol bob blwyddyn, yn ôl y ymgynghoriaeth economeg parchu, London Economics. Mae'r adroddiad yn dangos bod 210,000 bydd llai o ysmygwyr y flwyddyn yn llwyddiannus roi'r gorau i ysmygu o ganlyniad i'r gwaharddiad gyda 9.6 miliwn [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd Borg yn croesawu cytundeb ar ddiwygio Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

Comisiynydd Borg yn croesawu cytundeb ar ddiwygio Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco

| Rhagfyr 18, 2013 | 0 Sylwadau

"Rwy'n croesawu'r cytundeb a gafwyd ar lefel COREPER heddiw ar yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco. Mae'n ganlyniad uniongyrchol y trilogue olaf rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau ar y testun pwysig ar gyfer dinasyddion yr UE. "Mae'r cytundeb hwn - hyd nes y bleidlais yn Senedd Ewrop fabwysiadu'r cyfarfod llawn a ffurfiol gan y [...]

Parhau Darllen

Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco & sigaréts electronig: Mae deiseb

Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco & sigaréts electronig: Mae deiseb

| Rhagfyr 16, 2013 | 0 Sylwadau

Isod ceir llythyr a anfonwyd y bore yma (16 Rhagfyr) i bob ASE yn yr UE yn wyneb y ffaith bod y sigarét electronig yn unwaith eto i fyny ar gyfer trafodaeth. Annwyl Aelod o Senedd Ewrop, Yn dilyn y bleidlais ddiweddar yn Senedd Ewrop yn troi drosodd Cynigion y Comisiwn Ewropeaidd i reoleiddio e-sigaréts feddyginiaethau, [...]

Parhau Darllen

Barn: Defnyddwyr E-sigaréts yn galw i wrthdroi cynigion a fyddai'n arwain at wahardd

Barn: Defnyddwyr E-sigaréts yn galw i wrthdroi cynigion a fyddai'n arwain at wahardd

| Tachwedd 27, 2013 | 0 Sylwadau

Wrth i wneuthurwyr polisi baratoi i drafod rheoleiddio e-sigaréts ym Mrwsel ar 3 Rhagfyr, mae sawl mil o gyn ysmygwyr sigaréts o bob cwr o'r DU, eu ffrindiau a'u teuluoedd wedi llofnodi llythyr agored i'r Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd Jane Ellison AS (y gweinidog sy'n gyfrifol am y Gyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD)), yn galw ar [...]

Parhau Darllen