Tag: masnach

Mae'r UE ac 16 gwlad yn cytuno ar gorff apeliadol WTO dros dro yn dilyn rhwystr yr Unol Daleithiau

Mae'r UE ac 16 gwlad yn cytuno ar gorff apeliadol WTO dros dro yn dilyn rhwystr yr Unol Daleithiau

| Ionawr 27, 2020

Cytunodd yr UE a gweinidogion o 16 Aelod o Sefydliad Masnach y Byd (WTO) i ddatblygu trefniant apêl interim amlbleidiol (24 Ionawr) a fydd yn caniatáu i'r aelodau sy'n cymryd rhan gadw system setlo anghydfod dau gam weithredol yn y WTO yn anghydfodau yn eu plith, yn dilyn rhwystro apwyntiadau newydd yr Unol Daleithiau i'r corff apeliadol […]

Parhau Darllen

Dodon allan am fynd â maes awyr Chisinau i ffwrdd o Rothschild am addo ei werthu i Rwsiaid

Dodon allan am fynd â maes awyr Chisinau i ffwrdd o Rothschild am addo ei werthu i Rwsiaid

| Hydref 14, 2019

Bargeinio un drafferth i'r llall. Pwy sydd â diddordeb yn nrifft Dodon i derfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau? Mae terfynu cytundeb consesiwn Maes Awyr Rhyngwladol Chisinau wedi dod yn wenynen i fonet Arlywydd Moldofa Igor Dodon. Ef yw gyrrwr y broses gyfreithiol amheus hon. Mae ganddo […]

Parhau Darllen

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

| Medi 23, 2019

Mae Forbes wedi cyhoeddi ei drydydd rhifyn blynyddol o gwmnïau gorau 250 yn y byd. Mae'r rhestr yn cynnwys chwe chwmni o Rwsia - LUKOIL, United Aircraft Corporation (UAC), Rosseti, Sberbank, VTB Bank a Transneft. Daeth LUKOIL yr unig gwmni gweithrediadau olew a nwy o Rwsia, gan rannu'r categori â sefydliadau o Sbaen a China. Yn flaenorol, […]

Parhau Darllen

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

Mae cyfrifwyr fforensig yn ymchwilio i mogwl cyfryngau Rwsia Vladimir Gusinsky

| Medi 16, 2019

Mae cyfrifwyr a chyfreithwyr fforensig yn archwilio cyllid barwn gwarthus o wasg yn Rwsia i weld a oedd yn dweud celwydd ar lw yn y llys. Mae tîm o arbenigwyr yn crwydro trwy ddyddiau olaf cwmni cyfryngau Vladimir Gusinsky cyn iddo ddatgan ei fod yn benddelw. Gan weithio'n helaeth yn Ynysoedd y Cayman, maen nhw'n ymchwilio yn union pam mae Mr […]

Parhau Darllen

Gŵyl Tsinandali ffenestr siop fendigedig i Georgia

Gŵyl Tsinandali ffenestr siop fendigedig i Georgia

| Medi 10, 2019

Mae gan Georgia hen wlad bloc Sofiet dreftadaeth unigryw sydd bellach yn cael ei defnyddio i gyfoethogi ei hapêl fodern. Mae gwin Sioraidd yn adnabyddus am ei ragoriaeth ledled y byd, a chredir bod gwinwyddaeth wedi tarddu yn yr hyn sydd bellach yn Georgia yn y cyfnod cyn-Rufeinig. Mae Tsinandali yn ystâd cynhyrchu gwin mân sy'n dyddio'n ôl i […]

Parhau Darllen

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

Marchnadoedd agored a chae chwarae gwastad yn hanfodol i gyrraedd y #DigitalAge nesaf

| Awst 12, 2019

Hyd yn ddiweddar ychydig o bobl y tu allan i'r busnes o adeiladu a gweithredu rhwydweithiau telathrebu oedd wedi clywed am Huawei. Newidiodd hynny pan lansiwyd llinell o ffonau smart ac yna tabledi a dyfeisiau defnyddwyr sydd wedi mynd â ni i frig y diwydiant electroneg defnyddwyr, yn ysgrifennu Simon Lacey. Ond cyn i ni ddod yn ddefnyddiwr […]

Parhau Darllen

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

| Gorffennaf 9, 2019

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd eu bod wedi dirwyo Sanrio, perchennog Siapaneaidd eiddo deallusol Hello Kitty, € 6.2 miliwn am gyfyngu ar werthiannau nwyddau trawsffiniol o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ysgrifennu David Kunz. Ar ôl ymchwiliad bron i ddwy flynedd, daeth y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad nad oedd Sanrio yn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth yr UE drwy rwystro manwerthwyr rhag gwerthu […]

Parhau Darllen