Tag: masnach

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

#HelloKitty - Comisiwn yr UE yn dirwyo € 6.2 i fasnachwr am dorri rheolau cystadleuaeth

| Gorffennaf 9, 2019

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd eu bod wedi dirwyo Sanrio, perchennog Siapaneaidd eiddo deallusol Hello Kitty, € 6.2 miliwn am gyfyngu ar werthiannau nwyddau trawsffiniol o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, yn ysgrifennu David Kunz. Ar ôl ymchwiliad bron i ddwy flynedd, daeth y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad nad oedd Sanrio yn cydymffurfio â rheolau cystadleuaeth yr UE drwy rwystro manwerthwyr rhag gwerthu […]

Parhau Darllen

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

Gwneud y gorau o #Globalization - Esboniwyd #EUTradePolicy

| Mehefin 5, 2019

Beth yw polisi masnach yr UE? Pam mae'n bwysig mewn economi fyd-eang a sut mae'n gweithio? Dysgwch fwy am un o bolisïau mwyaf cymhleth yr UE yn yr erthygl hon yn Senedd yr UE. Pam mae polisi masnach yr UE yn bwysig mewn economi wedi'i globaleiddio? Nodweddir globaleiddio economaidd gan gynnydd mewn masnach ryngwladol […]

Parhau Darllen

Y #AI gorau ar y farchnad yw Authentic Intelligence

Y #AI gorau ar y farchnad yw Authentic Intelligence

| Efallai y 24, 2019

Mae Deallusrwydd Artiffisial a sut y gallai drawsnewid ein heconomi a'n cymdeithas yn fater dadleuol iawn, yn dominyddu penawdau newyddion, cynadleddau a chynlluniau busnes ledled y byd. Nid yw timau gwerthu a marchnata yn eithriadau, gan geisio deall sut y gellir harneisio AI yn effeithiol i werthu mwy o nwyddau a hyrwyddo gwasanaethau'n well. Y potensial sydd gan y dechnoleg hon, […]

Parhau Darllen

# Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina: angen cydweithio agosach ar TGCh

# Uwchgynhadledd yr UE-Tsieina: angen cydweithio agosach ar TGCh

| Ebrill 12, 2019

Mae uwch swyddog Huawei wedi galw am “gydweithredu agosach” rhwng yr UE a Tsieina, yn enwedig ym maes TGCh. Wrth siarad ddydd Mercher, dywedodd Abraham Liu, sy'n arwain swyddfa'r cwmni i sefydliadau'r UE, bod “potensial mawr” ar gyfer cydweithredu, yn enwedig yn 5G, seiberddiogelwch a chudd-wybodaeth artiffisial. Dywedodd, “Yr UE a Tsieina […]

Parhau Darllen

Yng nghanol rhyfeloedd masnach, mae gwledydd fel #Kazakhstan yn aros ar agor i fusnesau

Yng nghanol rhyfeloedd masnach, mae gwledydd fel #Kazakhstan yn aros ar agor i fusnesau

| Ionawr 11, 2019

Nid yw'r frwydr rhwng bod yn agored ac ynysu ym maes masnach y byd yn ddim byd newydd. Fodd bynnag, mae diddordeb byd-eang yn y 'rhyfeloedd masnach' fel y'u gelwir wedi cynyddu'n hwyr iawn, oherwydd bod tensiynau rhwng Tsieina a'r UDA yn cynyddu. Yn ddiweddar, mae'r ddwy wlad wedi gosod cyfres o dariffau ar gynhyrchion, yn rhybuddion gan yr IMF ac eraill bod hyn [...]

Parhau Darllen

#TradeReport - Mae cytundebau'r UE yn cyflawni twf a swyddi a chefnogi datblygiad cynaliadwy

#TradeReport - Mae cytundebau'r UE yn cyflawni twf a swyddi a chefnogi datblygiad cynaliadwy

| Tachwedd 2, 2018

Yn ôl yr ail adroddiad blynyddol ynghylch gweithredu cytundebau masnach a gyhoeddwyd heddiw, mae masnach o dan gytundebau masnach presennol yr UE yn parhau i dyfu. Mae cytundebau'r UE - sy'n cwmpasu partneriaid bron 70 ar draws y byd - yn profi'n effeithiol wrth gael gwared ar rwystrau i fasnachu a hyrwyddo safonau uchel o ran llafur ac amddiffyn yr amgylchedd. Hefyd, pan ddaw [...]

Parhau Darllen

#Trade: Yr UE i geisio eglurhad ar gynigion yr Unol Daleithiau cyn gosod mesurau cownter

#Trade: Yr UE i geisio eglurhad ar gynigion yr Unol Daleithiau cyn gosod mesurau cownter

| Mawrth 9, 2018

Arwyddodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump ddau gyhoeddiad arlywyddol ar addasu mewnforion o alwminiwm a dur i'r Unol Daleithiau. Amlinellodd yr UE beth fyddai ei ymateb yn gynharach yn yr wythnos, heddiw (9 Mawrth) Atebodd yr Is-Lywydd Katainen gan ddweud gan nad yw'r UE yn ffynhonnell fasnach annheg, nac yn fygythiad diogelwch [...]

Parhau Darllen