Tag: Tunisia

Pittella: Ni fydd 'Ewrop yn cael ei newid gan derfysgaeth. Unedig fydd yn goresgyn '

Pittella: Ni fydd 'Ewrop yn cael ei newid gan derfysgaeth. Unedig fydd yn goresgyn '

| Tachwedd 25, 2015 | 0 Sylwadau

Heddiw (25 Tachwedd) Senedd Ewrop trafod yr ymosodiadau diweddar ym Mharis. Wrth siarad yn ystod y ddadl, llywydd y Grŵp Sosialwyr a'r Democratiaid, dywedodd Gianni Pittella: "Yn wyneb arswyd jihadist creulon, mae angen mwy Ewrop ac nid llai. Mae arnom angen mwy o Ewrop mewn polisïau gwrth-derfysgaeth cydlynu. "Mae angen mwy o Ewrop i gryfhau cydweithrediad [...]

Parhau Darllen

cyllid yr UE i gryfhau sector diogelwch a chefnogi datblygiad economaidd-gymdeithasol a rhanbarthol yn Tunisia

cyllid yr UE i gryfhau sector diogelwch a chefnogi datblygiad economaidd-gymdeithasol a rhanbarthol yn Tunisia

| Awst 3, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r UE wedi mabwysiadu rhan gyntaf ei becyn cymorth blynyddol o blaid Tunisia am gyfanswm o € 116.8 miliwn. Ei nod yw cryfhau'r sector diogelwch ac i gefnogi datblygiad economaidd-gymdeithasol a rhanbarthol. Dywedodd Is-lywydd Materion Tramor a Pholisi Diogelwch Uchel Gynrychiolydd / Comisiwn Ewropeaidd Federica Mogherini: "A Tunisia cryf a democrataidd [...]

Parhau Darllen

UE yn cymeradwyo treuliau o € 100 miliwn mewn Cymorth Macro-Ariannol i Tunisia

UE yn cymeradwyo treuliau o € 100 miliwn mewn Cymorth Macro-Ariannol i Tunisia

| Ebrill 15, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, ar ran yr Undeb Ewropeaidd, cymeradwyodd y treuliau o € 100 miliwn ar ffurf benthyciadau i Tunisia ddoe (14 Ebrill). Mae'r swm hwn yn cynrychioli y gyfran gyntaf y rhaglen € 300m Cymorth Macro-Ariannol (MFA) i Tunisia a gymeradwywyd gan y UE ym Mai 2014. Pierre Moscovici, Comisiynydd Ewropeaidd dros Economaidd a Ariannol [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen

Comisiwn a EBU i ddilyn cydweithio yn Rhanbarth y Gymdogaeth UE

Comisiwn a EBU i ddilyn cydweithio yn Rhanbarth y Gymdogaeth UE

| Hydref 3, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd a'r Undeb Darlledu Ewrop (EBU) yn cydweithio i gryfhau annibyniaeth y cyfryngau yn y Rhanbarth Cymdogaeth Ewrop, yn dilyn cyfarfod rhwng Ehangu ac Ewropeaidd Cymdogaeth Polisi Comisiynydd Stefan Fule (yn y llun), EBU Llywydd Jean-Paul Phillipot a Cyfarwyddwr EBU Cyffredinol Ingrid Deltenre. Mae'r sefydliadau wedi llofnodi a'u cyfnewid llythyrau i [...]

Parhau Darllen

cytundeb cydweithredu a wnaed rhwng Comisiwn a Chyngor Ewrop ar hawliau dynol, democratiaeth a rheolaeth y gyfraith

cytundeb cydweithredu a wnaed rhwng Comisiwn a Chyngor Ewrop ar hawliau dynol, democratiaeth a rheolaeth y gyfraith

| Ebrill 1, 2014 | 0 Sylwadau

Heddiw (47 Ebrill), llofnododd y Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor Cenedl Ewrop 1 (CoE) 'Ddatganiad o Fwriad' gan roi fframwaith newydd ar waith ar gyfer cydweithrediad yn Rhanbarthau Ehangu a Chymdogaeth yr UE ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Bydd y cytundeb yn galluogi'r ddau sefydliad i gydweithio mewn modd mwy strategol a chanolbwyntio ar ganlyniadau [...]

Parhau Darllen

Pecyn Polisi Cymdogaeth Ewrop

Pecyn Polisi Cymdogaeth Ewrop

| Mawrth 26, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 27 Mawrth bydd y Polisi Pecyn 2014 Cymdogaeth Ewrop yn cael ei fabwysiadu, gan asesu yr ENP waith yn 2013 yn y partneriaid 16 yn ein cymdogaeth - Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarws, yr Aifft, Georgia, Israel, Iorddonen, Libanus, Libya, Moldofa , Moroco, Tiriogaeth Palesteinaidd Feddiannir, Syria, Tunisia a Wcráin. Er bod 2013 wedi bod yn flwyddyn o argyfyngau [...]

Parhau Darllen