Tag: Turkmenistan

'Rheol gyflafareddol gan fympwy' yn fyw yn #Turkmenistan

'Rheol gyflafareddol gan fympwy' yn fyw yn #Turkmenistan

| Hydref 2, 2019

Swyddogion y llywodraeth yn eu cael eu hunain yn y swydd un diwrnod ac yn cael eu carcharu am gyfnod amhenodol y nesaf yw'r math o beth y mae rhywun yn ei ddychmygu yn digwydd yn nyddiau'r Llen Haearn, neu mewn gwladwriaeth a fethodd yn Ne America. Ond mae rheolaeth fympwyol a mympwyol gan fympwy yn fyw ac yn iach yng ngweriniaeth gysgodol a thanamcangyfrif Canol Asia o […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, wrth lwyfannau gwirio ffeithiau […]

Parhau Darllen

#CentralAsia - Yr Undeb Ewropeaidd yn cydweddu ag ymrwymiad gwleidyddol gyda chefnogaeth gadarn bellach

#CentralAsia - Yr Undeb Ewropeaidd yn cydweddu ag ymrwymiad gwleidyddol gyda chefnogaeth gadarn bellach

| Gorffennaf 9, 2019

Ar 7 Gorffennaf, yng nghyfarfod Gweinidogol 15th UE-Asia Asia yn Bishkek, Kyrgyz Republic, Cynrychiolydd Uchel dros Faterion Tramor a Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, cyflwynodd Federica Mogherini (yn y llun) gyfres o raglenni a ariennir gan yr UE sy'n cefnogi holl wledydd y rhanbarth - Kazakhstan, Gweriniaeth Kyrgyz, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ac Affganistan - ar ddiogelu'r amgylchedd, gweithredu yn yr hinsawdd, […]

Parhau Darllen

All #Turkmenistan dalu ei biliau?

All #Turkmenistan dalu ei biliau?

| Chwefror 28, 2019

Mae buddsoddwr Twrcaidd amlwg wedi honni bod llywodraeth Turkmenistan "wedi rhedeg allan o adnoddau ariannol" a holi ei allu i dalu ei biliau. Dywedodd Oguzhan Cakirolgu, aelod bwrdd cyn-fuddsoddwr Twrcaidd yn Turkmenistan, fod y llywodraeth wedi "rhedeg allan o adnoddau ariannol ac nad yw wedi bod yn talu am gontractau gorffenedig, gadewch [...]

Parhau Darllen

Ymgysylltu â #Turkmenistan: Cam yn rhy bell?

Ymgysylltu â #Turkmenistan: Cam yn rhy bell?

| Chwefror 23, 2019

Mae busnes yr Almaen bob amser wedi bod yn fwy teg na'r cymheiriaid mewn mannau eraill yng Ngorllewin Ewrop i edrych yn Dwyrain ar gyfer cyfleoedd masnach. Mae tensiynau diweddar yr Undeb Ewropeaidd yn gysylltiedig â chefnogaeth ddi-dor yr Almaen i biblinell nwy Nordstream-2 a fydd yn cyflenwi nwy Rwsia i'r Almaen (gan osgoi Wcráin), ac yn 2017 cyn penodwyd y Canghellor Schroeder i fwrdd [...]

Parhau Darllen

#CIS: Y garreg filltir chwarter canrif

#CIS: Y garreg filltir chwarter canrif

| Hydref 26, 2016 | 0 Sylwadau

Mae eleni yn nodi pen-blwydd 25th y Gymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (CIS), yn ysgrifennu Martin Banks. Mae hon yn gymdeithas o weriniaethau Sofietaidd gynt a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1991 gan Rwsia, Wcráin, a Belarws i helpu i leddfu diddymiad yr Undeb Sofietaidd a chydlynu materion rhyng-gweriniaethol. Mae'r rhan fwyaf o'r weriniaethau Sofietaidd gynt yn [...]

Parhau Darllen

Comisiwn Lawn #GMB dros dympio dur o Tsieina

Comisiwn Lawn #GMB dros dympio dur o Tsieina

| Ionawr 14, 2016 | 0 Sylwadau

Dywedodd GMB, yr undeb ar gyfer gweithwyr dur, ar y trafodaethau yn y Coleg yr UE y Comisiwn ddoe (13 Ionawr) ar gwrth-dympio a gwthio unrhyw benderfyniad yn ôl hyd at o leiaf 2016 haf. Dywedodd Swyddog Cenedlaethol GMB Dave Hulse: "Mae'r Comisiwn yn dowcio y penderfyniad ar Statws Economi Farchnad ar gyfer Tsieina yn dangos bod ddwfn i lawr [...]

Parhau Darllen