Tag: Uganda

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

#HumanRights: # Maethol, #Sudan a # Uganda

| Mawrth 19, 2018

Mae ASEau wedi galw am barch hawliau dynol yn y Maldives, diweddu arferion tortaith ar y sawl sy'n cael eu cadw yn Sudan ac o 'gyfrinachau trugaredd' yn Uganda. Mae ASEau yn annog llywodraeth Maldives i godi'r sefyllfa argyfwng ar unwaith, gan ryddhau pob person a gedwir yn anghyffredin a sicrhau bod y Senedd a'r farnwriaeth yn gweithredu'n iawn. Mae nhw […]

Parhau Darllen

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

| Gorffennaf 7, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol. Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers [...]

Parhau Darllen

UE yn cyhoeddi € 85 miliwn #Uganda wynebu #RefugeeCrisis tyfu gyflymaf byd

UE yn cyhoeddi € 85 miliwn #Uganda wynebu #RefugeeCrisis tyfu gyflymaf byd

| Mehefin 22, 2017 | 0 Sylwadau

Bydd yr arian yr UE yn helpu i ddiwallu anghenion y nifer surging gyflym o Dde Swdan ffoi i Uganda. Uganda yn awr yn wynebu argyfwng ffoaduriaid sy'n tyfu gyflymaf yn y byd, oherwydd mewnlifiad parhaus a digynsail o bobl sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn Ne Sudan cyfagos ymhlith eraill. Mae'r wlad yn awr yn cynnal mwy na 1.27 miliwn o ffoaduriaid [...]

Parhau Darllen

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

Ewrop ac Affrica ymdrechion ymchwil dwbl i fynd i'r afael AIDS, Ebola a chlefydau heintus eraill

| Rhagfyr 2, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE ac Affrica heddiw (2 Rhagfyr) ddyblu'r ymdrechion ymchwil i ddatblygu meddyginiaethau newydd a gwell ar gyfer clefydau sy'n gysylltiedig ag thlodi sy'n effeithio Sahara is-Affrica megis AIDS, twbercwlosis, malaria, hookworms a Ebola. Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglen gyntaf, bydd y rhaglen Partneriaeth Treialon Clinigol ail Gwledydd Ewrop a Datblygu (EDCTP2) yn gweithio gyda [...]

Parhau Darllen

Comisiynydd De Gucht anelu am ymweliad swyddogol i Dwyrain Affrica

| Hydref 30, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 31 mis Hydref, bydd y Comisiynydd Masnach Karl De Gucht teithio i Kenya i gwrdd â nifer o gynrychiolwyr llywodraeth ar lefel uchel ym maes materion tramor a masnach ryngwladol, materion Dwyrain Affrica, cyllid, diwydiannu ac amaethyddiaeth. Mae'r ymweliad yn dilyn casgliad, bythefnos yn ôl, o'r trafodaethau ar gyfer Gytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r [...]

Parhau Darllen

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

UE yn taro bargen fasnach cynhwysfawr gyda East Gymunedol Affricanaidd

| Hydref 17, 2014 | 0 Sylwadau

Ar 16 mis Hydref, trafodwyr o'r UE a'r Dwyrain Gymunedol Affricanaidd (EAC) gwblhau Cytundeb newydd cynhwysfawr Partneriaeth Economaidd (EPA) rhwng y ddau ranbarth. Bydd y cytundeb yn darparu sicrwydd cyfreithiol i fusnesau ac agor persbectif tymor hir ar gyfer mynediad am ddim a diderfyn i farchnad yr UE ar gyfer cynhyrchion o Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania ac Uganda. [...]

Parhau Darllen