Tag: Wcráin

Y cwestiwn rhif un rhwng #Kwerin llywodraeth a'i phobl.

Y cwestiwn rhif un rhwng #Kwerin llywodraeth a'i phobl.

| Gorffennaf 12, 2018

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Uwchgynhadledd yr UE 20th - Wcráin ym Mrwsel, lle trafododd y ddwy ochr nifer o faterion, gan gynnwys y rhai sy'n gysylltiedig â'r bartneriaeth rhwng y ddwy ochr, yn enwedig gweithredu'r ddarpariaeth ar gyfer Cytundeb y Gymdeithas, wedi'i llofnodi yn 2014. Gan ystyried y flwyddyn flaenorol, roedd y cyfarfod hwn yn fwy llwyddiannus ar gyfer Wcráin, fel Ewrop [...]

Parhau Darllen

Cydraddoldeb rhywiol yn #Kwleidyddiaeth wleidyddol: a yw mor ddrwg?

Cydraddoldeb rhywiol yn #Kwleidyddiaeth wleidyddol: a yw mor ddrwg?

| Mehefin 23, 2018

Nid yw pawb yn ymwybodol o wahaniaethu ar sail rhyw yn yr Wcrain. Nid yw llawer yn meddwl am gydraddoldeb rhywiol mewn gwleidyddiaeth Wcreineg. Fodd bynnag, pan fyddwn yn mynd am rifau, mae'r sefyllfa'n edrych yn ofnadwy. Er bod menywod yn cymryd 22% o leoedd mewn seneddau cenedlaethol yn y byd, yn yr Wcrain dim ond 12.5% yw'r rhif hwn. Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd 4% a [...]

Parhau Darllen

Y cylch dieflig: Sut mae ariannu gan IMF a sefydliadau ariannol eraill yn bwydo llygredd yn #Kkraine agricultural sector

Y cylch dieflig: Sut mae ariannu gan IMF a sefydliadau ariannol eraill yn bwydo llygredd yn #Kkraine agricultural sector

| Mehefin 11, 2018

Yn ddiweddar, dywedodd y New York Times yn ddiweddar fod Wcráin wedi rhewi'n fwriadol ymchwiliad i bedwar achos yn gysylltiedig â Paul Manafort - cyn bennaeth ymgyrch etholiadol Donald Trump. Yn ôl The New York Times, mae swyddogion Wcreineg yn ofni troseddu Trump a cholli'r ddau gymorth ariannol gan UDA a chyflenwi'r [...]

Parhau Darllen

Trychineb dyngarol yn datblygu yn rhyfel rhyfel

Trychineb dyngarol yn datblygu yn rhyfel rhyfel

| Efallai y 31, 2018

Mae'r gymuned ryngwladol, gan gynnwys yr UE, yn cael ei annog i helpu i godi ymwybyddiaeth o'r "trychineb dyngarol" sy'n datblygu yn Wcráin ryfel. Dyna'r neges gan Nataliya Yemchenko, sy'n llywio ymdrechion Canolfan Cymorth Dyngarol Sefydliad Rinat Akhmetov yn yr Wcrain i roi cymorth i sifiliaid a ddaliwyd yn groesffyrdd rhyfel yn yr Wcrain, yn ysgrifennu Martin [...]

Parhau Darllen

Llwyfan Cymdeithas Sifil yr UE-Wcráin yn pryderu am dueddiadau tâl isel negyddol yn # Ukraine

Llwyfan Cymdeithas Sifil yr UE-Wcráin yn pryderu am dueddiadau tâl isel negyddol yn # Ukraine

| Ebrill 18, 2018

Mae Llwyfan Cymdeithas Sifil yr UE-Wcráin (CSP) yn annog Kiev i weithredu diwygiadau mwy cyson mewn gwahanol sectorau ac i roi blaenoriaeth uchaf i'r mater o gyflogau isel a thlodi. Rhoddwyd sylw i'r materion hyn yng nghyfarfod 6th CSP ym Mrwsel, lle bu aelodau'r llwyfan yn trafod cynnydd wrth weithredu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin, [...]

Parhau Darllen

Merkel yn dweud #NordStream2 ddim yn bosibl heb eglurder ar gyfer #kkraine

Merkel yn dweud #NordStream2 ddim yn bosibl heb eglurder ar gyfer #kkraine

| Ebrill 10, 2018

Dywedodd y Canghellor Almaeneg Angela Merkel ddydd Mawrth (10 Ebrill) na all y bibell nwy 2 Nord Stream fynd rhagddo heb eglurder ar rôl Wcráin fel llwybr tramwy nwy, sy'n ymddangos i galedi ei safbwynt tuag at y prosiect, yn ysgrifennu Madeline Chambers. "Gwneuthum yn glir iawn nad yw prosiect Stream 2 Nord yn bosibl heb eglurder ar [...]

Parhau Darllen

# Wcráin's Maidan 4 blynyddoedd ar: ymgais am wirionedd

# Wcráin's Maidan 4 blynyddoedd ar: ymgais am wirionedd

| Mawrth 25, 2018

Mae digwyddiadau dramatig Chwefror 2014 yn sgwâr Maidan yn Kyiv yn cynnwys ymhlith y cerrig milltir allweddol sydd wedi llunio llif hanes Ewropeaidd 21 yr unfed ganrif ar hugain. Lladdwyd mwy na 100 o bobl yn ystod protestiadau stryd ym mhrifddinas Wcráin gan ei gwneud yn y doll fwyaf difrifol am farwolaethau sy'n deillio o brotest gwleidyddol ers degawdau - [...]

Parhau Darllen