Tag: Wcráin

#Cymru - Mae Donbass yn honni ei wladwriaeth

#Cymru - Mae Donbass yn honni ei wladwriaeth

| Tachwedd 14, 2018

Er gwaethaf pwysau rhyngwladol anhygoel o flaen llaw a galwadau llym a glywswyd hyd yn oed yn safle'r Cenhedloedd Unedig, cymerodd y ddau diriogaeth Wcreineg-Donetsk a Lughansk Weriniaethol ddau benderfyniad ar y cyd i gynnal etholiadau arlywyddol a seneddol ddydd Sul, Tachwedd 11. Ar ôl llofruddiaeth ddiweddar (Awst diwethaf) o Alexander Zakharchenko, pennaeth Gweriniaeth Donetsk, aelodau o [...]

Parhau Darllen

Adroddiad yr UE: # Mae Wcráin yn gwneud cynnydd pwysig yn ei ddiwygiadau ond mae angen gwneud mwy ar farnwriaeth ac ymladd yn erbyn llygredd

Adroddiad yr UE: # Mae Wcráin yn gwneud cynnydd pwysig yn ei ddiwygiadau ond mae angen gwneud mwy ar farnwriaeth ac ymladd yn erbyn llygredd

| Tachwedd 13, 2018

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cyhoeddi Adroddiad Gweithredu'r Gymdeithas, sy'n monitro gweithrediad yr ymrwymiadau o dan Gytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin dros y flwyddyn ddiwethaf. I grynhoi, mae Wcráin wedi gwneud cynnydd mewn nifer o feysydd pwysig, ond mae angen atgyfnerthu nifer o ddiwygiadau eithriadol o hyd er mwyn i ddinasyddion Wcreineg fanteisio'n llawn ar y budd-daliadau [...]

Parhau Darllen

Mae toriadau ariannol yn bygwth diwygio yn #Kkraine darlledwr cyhoeddus

Mae toriadau ariannol yn bygwth diwygio yn #Kkraine darlledwr cyhoeddus

| Tachwedd 9, 2018

Bydd trawsnewid darlledwr cyhoeddus Wcráin yn atgyfnerthu llythrennedd a democratiaeth y cyfryngau. Mae tan-ariannu a dymuniad y rheini sydd mewn grym i gynnal rheolaeth yn gwrthdroi cynnydd. Academi Anna Korbut Academi Robert Bosch, Rwsia ac Eurasia, Chatham House @Ann_Korbut LinkedIn Yn 2017, mae Suspilne, darlledwr cyhoeddus Wcráin, wedi cychwyn trawsnewidiad. Ers annibyniaeth Wcráin yn 1991, [...]

Parhau Darllen

#SakharovPrize2018 yn mynd i Oleg Sentsov - signal pwerus i garcharorion gwleidyddol Wcreineg

#SakharovPrize2018 yn mynd i Oleg Sentsov - signal pwerus i garcharorion gwleidyddol Wcreineg

| Hydref 29, 2018

"Mae Oleg Sentsov yn garcharor cydwybod, dyn onest a diniwed a oedd, wedi gwrthwynebu meddiannaeth Rwsia yn erbyn Crimea, yn cael ei ddedfrydu i 20 o flynyddoedd yn y carchar gan lysoedd Rwsia ar daliadau ffi o leinio gweithredoedd terfysgol. Datganodd yr UE ei achos i fod yn groes i gyfraith ryngwladol a safonau cyfiawnder elfennol. [...]

Parhau Darllen

Sergiy Taruta - dyn o weledigaeth, dyn ar gyfer # Wcráin yn y dyfodol.

Sergiy Taruta - dyn o weledigaeth, dyn ar gyfer # Wcráin yn y dyfodol.

| Hydref 12, 2018

Yr wythnos hon yn Senedd Ewrop, gellid maddau i un am feddwl bod Wcráin eisoes wedi dod yn aelod-wladwriaeth o'r UE. Roedd dirprwyo mawr o'r wlad honno'n ymweld â'r Senedd ac roedd yn ymddangos bod pob sgwrs ail yn y siopau coffi a bariau yn cael eu cynnal yn Wcreineg. Gwleidyddion ac arweinwyr busnes [...]

Parhau Darllen

# Marchnad Ffilm Wcráin: deinameg ei ddatblygiad a bygythiadau posibl o "fynd yn ôl i'r USSR"

# Marchnad Ffilm Wcráin: deinameg ei ddatblygiad a bygythiadau posibl o "fynd yn ôl i'r USSR"

| Hydref 3, 2018

Er gwaethaf anawsterau economaidd, rhyfel yn nwyrain Wcráin, mae yna nifer o ffilmiau cenedlaethol, gŵyl ffilm lwyddiannus, a chyfraddau twf swyddfa docynnau yn fwy na chyfraddau ledled Ewrop. Yn amlwg, mae hyn yn dangos dychwelyd Wcráin i fap ffilm Ewrop. Fodd bynnag, mae Wcráin wedi cyrraedd y safonau gorllewinol wrth hyrwyddo ei diwydiant ffilm neu a yw'n parhau i fod [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen