Tag: Wcráin

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd amddiffyn y broses diwygio economaidd yn #Ukraine

Rhaid i'r Undeb Ewropeaidd amddiffyn y broses diwygio economaidd yn #Ukraine

| Ebrill 16, 2019

Ychydig ddyddiau yn unig ydym ni o'r rownd derfynol o'r etholiad arlywyddol ac mae digrifwr, Volodymyr Zelensky (yn y llun), yn ffefryn i ddod yn llywydd nesaf Wcráin. Heb unrhyw lwyfan polisi na pharti clir, mae'n anodd iawn rhagweld sut y bydd Zelensky yn trosi ei rethreg boblogaidd yn bolisi economaidd, ac yn wir […]

Parhau Darllen

Annog yr UE i helpu #Ukraine i wrthsefyll ymgyrch anwybyddu Rwsia

Annog yr UE i helpu #Ukraine i wrthsefyll ymgyrch anwybyddu Rwsia

| Ebrill 11, 2019

Anogwyd yr UE a gefnogir gan y gymuned ryngwladol i helpu Wcráin i wrthsefyll ymgyrch “anwybyddu” barhaus sy'n cael ei chyflogi gan Rwsia. Daw'r apêl gyda phryder ynglŷn ag effaith “seiber a hybrid rhyfela” Rwsia yn erbyn poblogaeth Wcreineg, yn enwedig yn rhan ddwyreiniol y wlad lle mae rhyfel wedi hawlio bywydau […]

Parhau Darllen

Mae prif gyfreithiwr Kyiv yn galw ar ymgeiswyr #Ukraine i ddiogelu hawliau newyddiadurwyr

Mae prif gyfreithiwr Kyiv yn galw ar ymgeiswyr #Ukraine i ddiogelu hawliau newyddiadurwyr

| Ebrill 2, 2019

Bydd yr ymgyrch etholiad arlywyddol barhaus yn yr Wcrain yn “brawf go iawn” o ddemocratiaeth y wlad ”, yn ôl cyfreithiwr blaenllaw o Kyiv. Wrth siarad mewn cyfarfod newyddion ym Mrwsel, galwodd Andriy Domanskyy (yn y llun) ar y ddau ymgeisydd a adawyd yn yr etholiad i addo diogelu hawliau newyddiadurwyr yn y wlad a chamu i fyny […]

Parhau Darllen

#Ukraine - A yw Kyiv yn brifddinas Ewropeaidd?

#Ukraine - A yw Kyiv yn brifddinas Ewropeaidd?

| Mawrth 20, 2019

Mae Siarter Leipzig ar ddinasoedd Ewropeaidd cynaliadwy yn amlinellu'r prif gysyniadau strategol o ddatblygiad trefol nid yn unig yn Ewrop ond hefyd yn y dinasoedd hynny sydd wedi dewis eu hunain y fector datblygu Ewropeaidd, gan gynnwys dinasoedd Wcreineg - yn ysgrifennu Kateryna Odarchenko Fel rhan o weithrediad yr Almaen Prosiect y Gymdeithas Cydweithredu Rhyngwladol, (GIZ) Wcreineg […]

Parhau Darllen

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

#Mae'r ymgeisydd arlywyddol Oleksandr Vilkul yn cyflwyno cynllun heddwch #Donbass

| Mawrth 18, 2019

“Cyflwynais fy Nghynllun Heddwch yn Senedd Ewrop, yma ym Mrwsel. Mae'n glir, ac mae'n cynnwys grisiau concrid. Mae'n gwbl unol â fframwaith fformatau Minsk a Normandi. Mae poblogrwydd a chefnogaeth fawr yn yr Wcrain. Rwy'n rhedeg am y swyddfa arlywyddol er mwyn cyflawni heddwch […]

Parhau Darllen

Putin, Crimea a Seicoleg. Pum Mlynedd gyda #Russia

Putin, Crimea a Seicoleg. Pum Mlynedd gyda #Russia

| Mawrth 13, 2019

Bydd 18 Mawrth yn nodi pumed penblwydd atodiad Putin o Crimea. Mae pawb yn cofio personél milwrol mewn gwisg werdd heb arwyddluniau a dacteg rhyfela hybrid. Fodd bynnag, mae'r amser wedi dod i adolygu'r digwyddiad gwleidyddol rhyngwladol pwysig hwn o ran bywyd pobl ar y penrhyn a gwerthuso tegwch ein […]

Parhau Darllen

#Ukraine - Pa bris ar gyfer rhyddid yn y dyfodol?

#Ukraine - Pa bris ar gyfer rhyddid yn y dyfodol?

| Mawrth 13, 2019

Ar 12 Mawrth, o fewn muriau Senedd Ewrop yn Strasbourg, cynhaliwyd ymgyrch o weithredwyr o'r Wcráin. Pwrpas y weithred oedd tynnu sylw dirprwyon Ewropeaidd at broblem prynu pleidleisiau cyn yr etholiad arlywyddol yn yr Wcrain, sydd i ddigwydd ar ddiwedd mis Mawrth 2019. […]

Parhau Darllen