Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Wcráin

Mae milwyr Wcreineg yn #EasternUkraine yn dal i ofyn am gefnogaeth ryngwladol

Mae milwyr Wcreineg yn #EasternUkraine yn dal i ofyn am gefnogaeth ryngwladol

| Rhagfyr 4, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r milwrol Wcreineg wedi adrodd, ers yr rhyfel 2014 o ryfel, bod o leiaf 10,000 marw, 30,000 wedi cael ei anafu, a 1.4 miliwn o bobl a ddiddymwyd yn fewnol yn rhyfeddol yn ystod y gwrthdaro parhaus â gwahanyddion rhag-Rwsiaidd yn rhanbarth dwyreiniol Donbass. Mae rhai sylwebyddion yn y cyfryngau rhyngwladol wedi disgrifio'r gwrthdaro fel mewn [...]

Parhau Darllen

Gorchmynion llys yn Llundain # Dyn cyfoethocaf Wcráin i setlo'i ddyledion

Gorchmynion llys yn Llundain # Dyn cyfoethocaf Wcráin i setlo'i ddyledion

Mae Rinat Akhmetov, oligarch gyfoethocaf yr Wcrain, wedi cael ei orchymyn i dalu $ 760.6 miliwn gan Lys Arbitration International (LCIA) Llundain, a chanfuodd ei fod wedi methu â thalu'r rhan fwyaf o'r rhandaliadau y mae'n ddyledus iddo gael ei brynu gan gwmni telathrebu'r wladwriaeth Ukrtelecom yn 2013. Yn ôl dogfennau a welwyd gan EUReporter, mewn achosion ar wahân [...]

Parhau Darllen

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

Dylai'r UE ofyn am ddiwygiadau pellach cyn cynnig aelodaeth i #EasternNeighbours

| Tachwedd 24, 2017 | 0 Sylwadau

Cristina Gherasimov Academi Twitter Robert Bosch, Cymrawd, Rwsia ac Eurasia Rhaglen Chatham House (2017) Dylai'r UE ailadrodd cefnogaeth gadarn ar gyfer ymrwymiadau cyfredol ac ar gyfer integreiddio Ewropeaidd trwy drawsnewidiadau democrataidd dilys cyn addo llwybr i aelodaeth. Mae Agmashenebeli Avenue yn Tbilisi wedi'i droi'n 'European Street' ym mis Mawrth i ddathlu teithio di-fisa yn [...]

Parhau Darllen

#Cymru: Rhyfel ar fuddsoddwyr

#Cymru: Rhyfel ar fuddsoddwyr

| Tachwedd 23, 2017 | 0 Sylwadau

Yn ddiweddar, cynhaliodd prifddinas Wcráin, Kyiv, Gyngres rheolaidd y Cynulliad Seneddol EURONEST. Mae hon yn sefydliad arbennig ar gyfer partneriaeth rhwng Ewrop a gwledydd dwyrain Ewrop. Yn ystod y digwyddiad arbennig yn Kiev, mae cynrychiolwyr EURONEST wedi trafod materion rhyddid araith, seibersefydlu, diweithdra a gwahaniaethu yn Nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Colin Stevens. [...]

Parhau Darllen

Adroddiad yr UE: Gwerthusiad o # Mae diwygiadau gwrannaidd yn dangos cynnydd sylweddol ond mae angen cyflymu'r broses o weithredu er mwyn manteisio ar fudd-daliadau llawn

Adroddiad yr UE: Gwerthusiad o # Mae diwygiadau gwrannaidd yn dangos cynnydd sylweddol ond mae angen cyflymu'r broses o weithredu er mwyn manteisio ar fudd-daliadau llawn

| Tachwedd 17, 2017 | 0 Sylwadau

Mae adroddiad a gynhyrchwyd gan y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd a'r Comisiwn Ewropeaidd yn amlygu bod Wcráin wedi dilyn gweithredu nifer o ddiwygiadau a nodwyd yn ei Agenda Gymdeithas yn 2017, gyda nifer o lwyddiannau sylweddol. Mae'r cynnydd mewn meysydd eraill wedi bod yn llai tebygol, gyda gweithredu cyflymach sydd ei angen i sicrhau newid go iawn ar gyfer y [...]

Parhau Darllen

# PrivatBank Wcráin: Wedi'i genedlaethol neu ei ddal?

# PrivatBank Wcráin: Wedi'i genedlaethol neu ei ddal?

| Tachwedd 8, 2017 | 0 Sylwadau

Mae banc rhy fach-i-fethu â chymryd dwr yn ystod argyfwng economaidd wedi'i genedlaethololi er lles gorau'r economi; os yw popeth yn mynd yn dda, mae'r system ariannol yn sefydlogi ac mae'r IMF yn gwobrwyo'r llywodraeth gyda phenderfyniad i gadw'r goleuadau ymlaen. Mae amrywiadau o'r stori generig hon wedi [...]

Parhau Darllen

Mae'r frwydr ar gyfer # Ukraine

Mae'r frwydr ar gyfer # Ukraine

| Hydref 18, 2017 | 0 Sylwadau

Pedair blynedd ers dechrau'r chwyldro 'Euromaidan', mae Wcráin yn ymladd am ei oroesiad fel gwladwriaeth annibynnol a hyfyw. Mae'r adroddiad hwn yn asesu ymdrechion y wlad i ddal at ei gilydd a gwrthsefyll ymyrraeth a phwysau Rwsia, ond mae hefyd yn archwilio'r gystadleuaeth fewnol berthnasol i bennu dyfodol gwleidyddol, sefydliadol a dinesig Wcráin yn ysgrifennu [...]

Parhau Darllen