Tag: Wcráin

Mae #Trump gambit yn tynnu sylw at broblemau #Ukraine gyda rheolaeth y gyfraith

Mae #Trump gambit yn tynnu sylw at broblemau #Ukraine gyda rheolaeth y gyfraith

| Hydref 9, 2019

Waeth beth sy'n digwydd gydag ymchwiliad uchelgyhuddo Trump, rhaid i'r arweinyddiaeth Wcreineg newydd ddiwygio rheol cyfraith yn wirioneddol a pharhau â'r frwydr yn erbyn llygredd. Cymrawd a Rheolwr Ymchwil Orysia Lutsevych, Fforwm Wcráin, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia @Orysiaua Tudalen gyntaf memorandwm di-ddosbarth galwad ffôn Arlywydd yr UD Donald Trump gydag Arlywydd Wcrain Volodymyr Zelenskyy […]

Parhau Darllen

Canllawiau'r UE ar drin ceisiadau am fisa gan drigolion rhanbarthau #Donetsk a #Luhansk yn yr Wcrain

Canllawiau'r UE ar drin ceisiadau am fisa gan drigolion rhanbarthau #Donetsk a #Luhansk yn yr Wcrain

| Hydref 4, 2019

Yr wythnos hon mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd wedi anfon arweiniad i aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd Schengen y tu allan i'r UE ar sut i drin ceisiadau am fisa a gyflwynwyd gan drigolion yr ardaloedd nad ydynt dan reolaeth y Llywodraeth yn rhanbarthau Donetsk a Luhansk yn yr Wcrain. Mae'r ddogfen ganllaw yn dilyn casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd ar 20 Mehefin 2019 a […]

Parhau Darllen

Yn # Wcráin, mae llywodraeth newydd yn arddangos ymladd yn erbyn economi gysgodol a llygredd

Yn # Wcráin, mae llywodraeth newydd yn arddangos ymladd yn erbyn economi gysgodol a llygredd

| Medi 26, 2019

Mae Arlywydd yr Wcráin Volodymyr Zelenskyi a’r senedd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i ddeddfwriaeth dreth sydd â’r nod o gysgodi’r economi, brwydro yn erbyn cynlluniau llygredd a lleihau pwysau ar fusnes. Ar yr un pryd, achosodd y gyfraith ar greu asiantaeth newydd - y “Bureau of Financial Investigations” rai pryderon gan arbenigwyr a […]

Parhau Darllen

Mae #UkraineAirCarriers yn dod yn 'wystlon gwleidyddiaeth'

Mae #UkraineAirCarriers yn dod yn 'wystlon gwleidyddiaeth'

| Medi 24, 2019

Yr wythnos diwethaf, cymerodd dau gludwr Ewropeaidd y penderfyniad dadleuol i ddifrifol eu cysylltiadau â’r Wcráin, Brussels Airlines a British Airways gan nodi nad yw marchnad teithio awyr Wcrain bellach yn broffidiol iddynt. Mae hyn er gwaethaf bod cyfathrebu awyr â'r Wcráin o bwysigrwydd strategol, ar gyfer cydweithredu rhwng yr Wcrain a'r UE ac ar gyfer […]

Parhau Darllen

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

Is-lywydd Šefčovič yn cadeirio rownd 3rd o sgyrsiau nwy tairochrog gwleidyddol gyda #Russia a #Ukraine

| Medi 19, 2019

Parhau Darllen

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

Mae dull dyfnhau’r UE o ddiwygio # Wcráin yn talu ar ei ganfed

| Medi 2, 2019

Wrth i Gomisiwn Ewropeaidd newydd ddod yn ei swydd, ni ddylai roi'r gorau i'r strategaeth. Kataryna Wolczuk Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House Ers chwyldro Euromaidan yng ngaeaf 2013-14, mae'r UE wedi mabwysiadu dull sylweddol fwy strategol o ddiwygio yn yr Wcrain, er mwyn mynd i'r afael â gwendidau sylfaenol o fewn sefydliadau talaith Wcrain. […]

Parhau Darllen

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, cymeradwyodd llywodraeth ofalwr Awstria estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen