Tag: Wcráin

Saethu # UkraineAirlines752: Sut gallai hyn fod wedi digwydd?

Saethu # UkraineAirlines752: Sut gallai hyn fod wedi digwydd?

| Ionawr 13, 2020

Rwy'n ddadansoddwr amddiffyn ac yn awdur sy'n arbenigo mewn amddiffyn awyr, radar a rhyfela electronig. Gyda rhai meddyliau am y methiannau a allai fod wedi arwain at golli Hedfan 752 Wcráin International Airlines dros Tehran ar 8 Ionawr, ysgrifennodd Dr. Thomas Withington, Radar Milwrol, Cyfathrebu, Rhyfela Electronig. 1) Adnabod Ffrind neu Elyn (gwallau) - […]

Parhau Darllen

Datganiad gan yr Is-lywydd Maroš Šefčovič ar drosglwyddo tymor hir #RussianGas i Ewrop trwy #Ukraine

Datganiad gan yr Is-lywydd Maroš Šefčovič ar drosglwyddo tymor hir #RussianGas i Ewrop trwy #Ukraine

| Ionawr 2, 2020

“Gadewch imi fynegi fy ngwerthfawrogiad cryfaf am yr holl waith caled ac ymdrech gan bawb dan sylw. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y bydd nwy yn parhau i lifo o Rwsia i Ewrop trwy'r Wcráin ar 1 Ionawr 2020. Mae hon yn neges bwerus i'n defnyddwyr a'n diwydiant, gan ddangos yn glir bod yr UE yn gofalu a […]

Parhau Darllen

#Ukraine - € 8 miliwn mewn cymorth dyngarol i wrthsefyll y gaeaf

#Ukraine - € 8 miliwn mewn cymorth dyngarol i wrthsefyll y gaeaf

| Rhagfyr 31, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 8 miliwn yn ychwanegol ar gyfer y bobl fregus yn yr Wcrain y mae'r gwrthdaro parhaus yn nwyrain y wlad yn effeithio arnynt. Daw'r cyllid hwn â dyraniad dyngarol yr UE i'r Wcráin yn 2019 i € 23m. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae mwy na phum mlynedd o wrthdaro parhaus wedi disbyddu gallu pobl […]

Parhau Darllen

#Ukraine - Datganiad gan lefarydd ar gyfnewid carcharorion

#Ukraine - Datganiad gan lefarydd ar gyfnewid carcharorion

| Rhagfyr 31, 2019

“Cafwyd cyfnewid sylweddol o garcharorion yn dilyn cytundeb y daeth y Grŵp Cyswllt Tairochrog iddo. “Dyma enghraifft i’w chroesawu o weithredu un o’r mesurau y cytunwyd arnynt yn Uwchgynhadledd Normandi 4 ar 9 Rhagfyr. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn disgwyl i bob plaid adeiladu ymhellach ar y momentwm hwn. Gweithio i weithredu'r mesurau y cytunwyd arnynt […]

Parhau Darllen

Adroddiad yr UE: Mae gweithredu diwygiadau yn parhau i ddod â'r UE ac # Wcráin yn agosach at ei gilydd

Adroddiad yr UE: Mae gweithredu diwygiadau yn parhau i ddod â'r UE ac # Wcráin yn agosach at ei gilydd

| Rhagfyr 16, 2019

Mae arlywydd, senedd a llywodraeth newydd yr Wcráin i gyd wedi nodi eu hymrwymiad i barhau i weithredu Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin. Mae Adroddiad Gweithredu’r Gymdeithas ar yr Wcrain, a gyhoeddwyd heddiw gan yr UE cyn Cyngor Cymdeithas yr UE-Wcráin y mis nesaf, yn canfod bod yr Wcráin, dros y flwyddyn ddiwethaf, wedi mabwysiadu deddfwriaeth bwysig ac wedi cryfhau sefydliadau, fel […]

Parhau Darllen

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

Gwrthdystiadau #Power Grab Sparks Rwsia yn Kyiv

| Tachwedd 29, 2019

Yn dilyn penderfyniad syfrdanol ac anghynhenid ​​ddoe gan gabinet gweinidogion yr Wcrain i ddiswyddo Arlywydd Energoatom Mr Yuri Nedashkovsky trwy ddangos dwylo mwy difrifol, fe wnaeth gweithwyr y cwmni lwyfannu protest ar unwaith y tu allan i'r Weinyddiaeth Ynni a Gwarchod yr Amgylchedd ar Kreshchatyk yng Nghanol Kyiv. Mynnodd y protestwyr y dylai’r Gweinidog Orzhel stopio […]

Parhau Darllen

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

| Hydref 23, 2019

Nid yw'r Wcráin, sydd wedi bod yn mynd ar drywydd diwygiadau ers 2014, wedi bod yn llwyddiannus ym mhob maes. Yn benodol, mae pryderon ynghylch diwygio'r system gyfiawnder. Nawr mae wedi dod yn farn eang nad yw’r sefyllfa yn llysoedd Wcrain wedi gwella, bod yna amlygiadau o lygredd yn y llysoedd o hyd, a’r barnwrol […]

Parhau Darllen