Tag: Cenhedloedd Unedig

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

| Medi 26, 2019

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Arbennig ar effaith newid yn yr hinsawdd ar gefnforoedd a'r cryosffer - rhannau wedi'u rhewi o'n planed. Mae'r adroddiad yn rhoi sylfaen wyddonol gref i lunwyr polisi ledled y byd am eu hymdrechion i foderneiddio'r economi, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael â'i […]

Parhau Darllen

Yr UE yn y #UNClimateActionSummit yn Efrog Newydd

Yr UE yn y #UNClimateActionSummit yn Efrog Newydd

| Medi 24, 2019

Dechreuodd Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, a gynullwyd gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, yn Efrog Newydd ddoe (23 Medi). Ymunodd yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans a'r Comisiynydd Miguel Arias Cañete ag Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk yn ei agoriad. Daw’r Uwchgynhadledd ar foment bwysig, o ran gweithredu yn yr hinsawdd ryngwladol ac yn yr UE […]

Parhau Darllen

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd hawliau dynol flynyddol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Yn sesiwn 42nd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, a […]

Parhau Darllen

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

| Medi 20, 2019

Wrth i arweinwyr byd-eang baratoi i ddisgyn i Efrog Newydd ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) ac Uwchgynhadledd Gweithredu ar yr Hinsawdd yr wythnos nesaf, mae Susi Dennison, o'r felin drafod arobryn y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor (ECFR), yn credu bod mandad ar gyfer UE mwy actif ar faterion rhyngwladol. Dennison, Uwch Gymrawd ac arbenigwr mewn Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 #UN

| Awst 30, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

| Awst 26, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

#Qatar yn manteisio ar fylchau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig er mwyn caniatáu mynediad ariannwr terfysg yn euog i symiau sylweddol

| Mehefin 21, 2019

Mae exposé gan Wall Street Journal wedi datgelu bod unigolion ar restr gyllido al Qaeda y Cenhedloedd Unedig ac Islamaidd yn cael hyd at $ 120,000 y flwyddyn am 'angenrheidiau sylfaenol'. Mae'r unigolion hyn yn cynnwys Khalifa al-Subaiy, ariannwr Qatari a phreswylydd yn nhalaith fechan y Gwlff, a gafwyd yn euog yn flaenorol o ddarparu cefnogaeth ariannol sylweddol i uwch […]

Parhau Darllen