Tag: Cenhedloedd Unedig

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

A fydd #Spain yn parhau i fod yn fyddar i alwadau dro ar ôl tro yn y #UN yng Ngenefa am roi diwedd ar gam-drin cadw pretrial?

| Ionawr 18, 2020

Ar 22 Ionawr 2020, bydd y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa yn craffu ar sefyllfa hawliau dynol Sbaen o fewn fframwaith mecanwaith yr Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol (UPR). Yn ei adroddiad ar gyfraniadau’r rhanddeiliaid, mae’r Uchel Gomisiynydd Hawliau Dynol yn adleisio’r materion a godwyd gan wahanol gyrff anllywodraethol, cymdeithasau, clymbleidiau ac unigolion ynghylch cam-drin pretrial […]

Parhau Darllen

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

| Ionawr 8, 2020

Mae Sbaen eto wedi’i chyhuddo gan sawl actor cymdeithas sifil o gam-drin cadw cyn y treial a chymhwyso amodau cadw a neilltuwyd ar gyfer terfysgwyr i bobl nad ydyn nhw wedi’u cael yn euog o gyhuddiadau terfysgaeth. Mae Treialon Teg, Hawliau Dynol Heb Ffiniau a chyfreithiwr gweithredol wedi ffeilio cyflwyniadau yn ymwneud ag Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UPR) o ddynol Sbaen […]

Parhau Darllen

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

| Rhagfyr 20, 2019

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn beth cyffredin beirniadu’r Cenhedloedd Unedig am fethu â gwneud digon i ddiogelu hawliau dynol neu sicrhau heddwch byd-eang - ysgrifennodd yr Athro Nayef Al-Rodhan. Nid yw’r Cenhedloedd Unedig wedi bod yn effeithiol wrth ddatrys materion anhydrin mawr boed yn Israel-Palestina, neu wrthdaro mwy diweddar, fel Syria, neu driniaeth y Rohingya […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

| Medi 26, 2019

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Arbennig ar effaith newid yn yr hinsawdd ar gefnforoedd a'r cryosffer - rhannau wedi'u rhewi o'n planed. Mae'r adroddiad yn rhoi sylfaen wyddonol gref i lunwyr polisi ledled y byd am eu hymdrechion i foderneiddio'r economi, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael â'i […]

Parhau Darllen

Yr UE yn y #UNClimateActionSummit yn Efrog Newydd

Yr UE yn y #UNClimateActionSummit yn Efrog Newydd

| Medi 24, 2019

Dechreuodd Uwchgynhadledd Gweithredu Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, a gynullwyd gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, yn Efrog Newydd ddoe (23 Medi). Ymunodd yr Is-lywydd Cyntaf Frans Timmermans a'r Comisiynydd Miguel Arias Cañete ag Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk yn ei agoriad. Daw’r Uwchgynhadledd ar foment bwysig, o ran gweithredu yn yr hinsawdd ryngwladol ac yn yr UE […]

Parhau Darllen

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd hawliau dynol flynyddol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Yn sesiwn 42nd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, a […]

Parhau Darllen

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

| Medi 20, 2019

Wrth i arweinwyr byd-eang baratoi i ddisgyn i Efrog Newydd ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) ac Uwchgynhadledd Gweithredu ar yr Hinsawdd yr wythnos nesaf, mae Susi Dennison, o'r felin drafod arobryn y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor (ECFR), yn credu bod mandad ar gyfer UE mwy actif ar faterion rhyngwladol. Dennison, Uwch Gymrawd ac arbenigwr mewn Ewropeaidd […]

Parhau Darllen