Tag: Emiradau Arabaidd Unedig

Mae #UnitedArabEmirates yn cyfrannu $ 50 miliwn i #UNRWA i ddangos undod â ffoaduriaid Palestina

Mae #UnitedArabEmirates yn cyfrannu $ 50 miliwn i #UNRWA i ddangos undod â ffoaduriaid Palestina

| Gorffennaf 29, 2019

Myfyrwyr yn Ysgol Merched UNRWA Birzeit, West Bank, 22 Tachwedd, 2018. © 2018 UNRWA Llun gan Marwan Baghdadi. Cyhoeddodd yr Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) gyfraniad o US $ 50 miliwn i Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Ffoaduriaid Palestina yn y Dwyrain Agos (UNRWA), gan ailadrodd ei hymrwymiad i gefnogi’r hanfodol a […]

Parhau Darllen

#HumanRightsBreaches yn #China, #Belarus a #UnitedArabEmirates

#HumanRightsBreaches yn #China, #Belarus a #UnitedArabEmirates

| Hydref 9, 2018

Mae ASEau yn gwrthod arestiadau mympwyol a rhwystrau lleiafrifoedd ethnig, newyddiadurwyr a diffynnwyr hawliau dynol yn Tsieina, Belarws a'r Emiradau Arabaidd Unedig. Rhaid i Tsieina ddod i ben i ddaliadau mympwyol o leiafrifoedd yn y rhanbarth Xinjiang Yn dilyn daliadau màsol systematig a mympwyol o aelodau'r Uyghur, Kazakh a lleiafrifoedd ethnig eraill yn rhanbarth Xinjiang [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

annog arweinwyr busnes i fasnachu â Ajman Free Zone

annog arweinwyr busnes i fasnachu â Ajman Free Zone

| Rhagfyr 1, 2014 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Cwmni penaethiaid o Ewrop wedi cael eu hannog i fanteisio ar y potensial o wneud busnes gyda'r Ajman Free Zone (AFZ) yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Dyna oedd y neges allweddol a ddeilliodd o'r cyfarfod diweddar rhwng buddsoddwyr Ffrangeg a chynrychiolwyr y AFZ. Y cyfarfod, yn Lyon, trafododd y [...]

Parhau Darllen

Agenda Ewropeaidd: 27 31-Ionawr

Agenda Ewropeaidd: 27 31-Ionawr

| Ionawr 27, 2014 | 0 Sylwadau

Agenda Ewropeaidd yn cael ei ddarparu gan Orpheus Materion Cyhoeddus Senedd Ewrop - Grŵp ac Wythnos Pwyllgor, Brwsel Er nad oes dyddiad wedi cael adroddiad yr UE Gwrth-lygredd cyntaf, sy'n darparu cyflwr clir o chwarae ym mhob aelod-wladwriaeth: beth yn ei le, beth yw'r y materion sy'n weddill, pa bolisïau yn gweithio, yr hyn y gellid ei wella [...]

Parhau Darllen