Tag: Y Deyrnas Unedig

Comisiwn yn croesawu'r Ardal cyntaf Forol mawr Gwarchodedig yn y Môr Ross fel penderfyniad pwysig i #Antarctic

Comisiwn yn croesawu'r Ardal cyntaf Forol mawr Gwarchodedig yn y Môr Ross fel penderfyniad pwysig i #Antarctic

| Hydref 28, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw (28 Hydref), ar ôl pum mlynedd o drafodaethau, cytunodd y Comisiwn ar gyfer Cadwraeth Antarctig Morol Adnoddau Byw (CCAMLR) i sefydlu ardal gwarchodedig morol (MPA) yn y Rhanbarth Môr Ross - prif MPA cyntaf yn hanes y Antarctig. Yr Amgylchedd, mynegodd y Comisiynydd Pysgodfeydd a Materion Morol Karmenu Vella ei foddhad dwfn [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Allanfa Prydain o UE nad yw'n anochel, er gwaethaf y refferendwm

#Brexit: Allanfa Prydain o UE nad yw'n anochel, er gwaethaf y refferendwm

| Mehefin 25, 2016 | 0 Sylwadau

Yn yr oriau cyntaf ar ôl y cyhoedd ym Mhrydain wedi pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, yng nghanol pob math o ddatganiadau gorfoledd a wrthgyhuddiadau, un datganiad yn nodedig yn absennol: mae'r hysbysiad ffurfiol i'r UE fod y Deyrnas Unedig yn bwriadu gadael y sefydliad, y mae'n ofynnol iddo cychwyn y cloc ar drafodaethau am wyriad. Prime [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Comisiynydd UK Lord Hill ymddiswyddo o'r Comisiwn Ewropeaidd

#Brexit: Comisiynydd UK Lord Hill ymddiswyddo o'r Comisiwn Ewropeaidd

| Mehefin 25, 2016 | 0 Sylwadau

Comisiynydd Lord Hill, sy'n gyfrifol ar gyfer Sefydlogrwydd Ariannol, Gwasanaethau Ariannol a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf, wedi hysbysu Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Juncker am ei benderfyniad i ymddiswyddo o'i swydd. Dywedodd Llywydd Jean-Claude Juncker: "Mae'n ddrwg iawn fy mod wedi derbyn penderfyniad yr Arglwydd Hill i ymddiswyddo o'r Comisiwn Ewropeaidd. Arglwydd Hill yn brofiadol [...]

Parhau Darllen

#StrongerIn: Refferendwm UE - Prydeinwyr tramor yn colli pleidleisio bid cyfreithiol

#StrongerIn: Refferendwm UE - Prydeinwyr tramor yn colli pleidleisio bid cyfreithiol

| Ebrill 28, 2016 | 0 Sylwadau

Mae dau Prydeinwyr sy'n byw dramor wedi colli brwydr Uchel Lys dros yr hawl i bleidleisio ym mis Mehefin yn refferendwm yr UE. Yr her gyfreithiol Daethpwyd gan yr Ail Ryfel Byd cyn-filwr Harry Shindler, 94, sy'n byw yn yr Eidal, a chyfreithiwr a phreswylydd Gwlad Belg Jacquelyn MacLennan. O dan y gyfraith, dinasyddion y DU sydd wedi byw dramor am fwy na 15 [...]

Parhau Darllen

#StrongerIn: Pa effaith fyddai Brexit gael ar y dylanwad rhyngwladol y UE a'r DU? - Ford Gron 24 May

#StrongerIn: Pa effaith fyddai Brexit gael ar y dylanwad rhyngwladol y UE a'r DU? - Ford Gron 24 May

| Ebrill 28, 2016 | 0 Sylwadau

Brexit oedd prif bwnc yr ymweliad yr Arlywydd yr Unol Daleithiau Barack Obama i Lundain yr wythnos diwethaf. Dywedodd y bydd y dylanwad byd-eang o ddau y UE a'r DU yn cael eu heffeithio mewn ffordd negyddol gan Brexit posibl. Fodd bynnag, Dywedodd fod o ran masnach, bydd yr UE a blociau masnachu eraill yn cymryd [...]

Parhau Darllen

deialog i drechu #Radicalisation Rhyng-grefyddol

deialog i drechu #Radicalisation Rhyng-grefyddol

| Ebrill 27, 2016 | 0 Sylwadau

Sut Ewrop Mwslimiaid yn ymdrin â radicaleiddio a rôl y gall menywod ei chwarae wrth atal ei a hyrwyddo dad-radicaleiddio Trafodwyd mewn cynhadledd a gynhaliwyd yn Senedd Ewrop ar ddydd Mawrth (26 Ebrill). Prosiectau ar y ddaear a beth i'w wneud i fynd i'r afael â'r ffenomen ar lefelau cenedlaethol a'r UE hefyd drafod gyda blaengar [...]

Parhau Darllen

Rhaglenni #AnimalDisease: Yn gyffredinol gadarn, ond cost-effeithiolrwydd aneglur, yn dweud archwilwyr yr UE

Rhaglenni #AnimalDisease: Yn gyffredinol gadarn, ond cost-effeithiolrwydd aneglur, yn dweud archwilwyr yr UE

| Ebrill 26, 2016 | 0 Sylwadau

rhaglenni clefydau anifeiliaid yr UE yn gwneud gwaith da o gadw clefydau, ond mae'n anodd dweud a ydynt yn gost-effeithiol, yn dod i'r casgliad adroddiad newydd gan y Llys Archwilwyr Ewrop. Er y bu llwyddiannau nodedig, megis gostyngiad yn nifer yr achosion o BSE mewn gwartheg, yr archwilwyr rhybuddio y rhai [...]

Parhau Darllen