Tag: Y Deyrnas Unedig

Rhaglenni #AnimalDisease: Yn gyffredinol gadarn, ond cost-effeithiolrwydd aneglur, yn dweud archwilwyr yr UE

Rhaglenni #AnimalDisease: Yn gyffredinol gadarn, ond cost-effeithiolrwydd aneglur, yn dweud archwilwyr yr UE

| Ebrill 26, 2016 | 0 Sylwadau

Mae rhaglenni clefyd anifeiliaid yr UE yn gwneud gwaith da o gynnwys clefyd, ond mae'n anodd dweud a ydynt yn gost-effeithiol, yn dod i ben adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Er bod llwyddiannau nodedig wedi bod, megis gostyngiadau yn nifer yr achosion o BSE mewn gwartheg, mae'r archwilwyr yn rhybuddio bod rhai [...]

Parhau Darllen

#StrongerIn: Pam mae angen i bleidleiswyr ifanc i arddangos i fyny ar 23 Mehefin

#StrongerIn: Pam mae angen i bleidleiswyr ifanc i arddangos i fyny ar 23 Mehefin

| Ebrill 20, 2016 | 0 Sylwadau

Gyda'r y refferendwm arfaethedig yr UE ar 23 mis Mehefin, mae'n bwysicach nag erioed bod y pleidleiswyr ifanc yn gwneud eu ffordd i'r bwth pleidleisio, yn ysgrifennu Jane Booth. Mewn digwyddiad ymgyrch ddiweddar yn targedu pleidleiswyr ifanc, dywedodd y Prif Weinidog David Cameron: "Rydych yn cael y mwyaf i'w ennill drwy aros mewn UE diwygiedig, ac rydych [...]

Parhau Darllen

#Power: Clirio ar gyfer y DU, marchnadoedd fan a'r lle pŵer Iseldiroedd a Gwlad Belg mudo llwyddiannus i ECC

#Power: Clirio ar gyfer y DU, marchnadoedd fan a'r lle pŵer Iseldiroedd a Gwlad Belg mudo llwyddiannus i ECC

| Ebrill 4, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r clirio ar gyfer y marchnadoedd fan a'r lle grym yn y Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg wedi llwyddo ei ymfudo o'r APX i Nwyddau Clirio Ewropeaidd (ECC) ar 31 2016 Mawrth. Felly, mae'r holl farchnadoedd fan a'r lle pŵer a weithredir gan EPEX SPOT a'i gwmnïau cyswllt yn cwmpasu Canol Gorllewin Ewrop (CWE) a'r DU bellach yn elwa o un ganolog [...]

Parhau Darllen

#BrusselsAttacks: Dioddefwyr o 40 genhedloedd gwahanol

#BrusselsAttacks: Dioddefwyr o 40 genhedloedd gwahanol

| Mawrth 23, 2016 | 0 Sylwadau

Dywedodd Didier Reynders, Gweinidog Tramor Gwlad Belg ddydd Mercher 23 Mawrth ym Mrwsel bod y dioddefwyr o'r ymosodiad yn dod o wledydd gwahanol 40 o leiaf. Ymhlith y bobl a anafwyd byddai hefyd yn ddinasyddion o'r Unol Daleithiau, Ffrainc, yr Iseldiroedd a'r Deyrnas Unedig. Yn ystod yr ymosodiadau ym Mrwsel ddydd Mawrth 22 Mawrth, o leiaf [...]

Parhau Darllen

#BrusselsAttacks: Meddyliau Gwleidyddion 'yn cael eu gyda dioddefwyr ymosodiadau a'u teuluoedd

#BrusselsAttacks: Meddyliau Gwleidyddion 'yn cael eu gyda dioddefwyr ymosodiadau a'u teuluoedd

| Mawrth 22, 2016 | 0 Sylwadau

Ar ôl Madrid, Llundain a Pharis, mae'r arswyd bellach wedi taro Brwsel, prifddinas Ewrop. Ar fore dydd Mawrth (22 Mawrth), nifer o fomiau ffrwydro yn y ddinas. Yn fuan ar ôl 8h yn y bore, dau ffrwydradau eu hadrodd ym Mrwsel maes awyr (Zaventem) a lladd o leiaf un ar ddeg o bobl. Efallai y bydd y nifer o ddioddefwyr yn codi gan fod sawl a anafwyd [...]

Parhau Darllen

#TamponTaxDeal: ASau ac ASEau Prydeinig yn croesawu bargen treth tampon DU

#TamponTaxDeal: ASau ac ASEau Prydeinig yn croesawu bargen treth tampon DU

| Mawrth 18, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y Dreth Tampon a elwir ar gynhyrchion glanweithdra Prydain yn cael ei ddileu ar ôl i arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd gytuno ar ganiatáu graddfa TAW dim ar y cynhyrchion hyn yn Uwchgynhadledd Ewrop ym Mrwsel. Ar 17 Mawrth, cytunodd holl arweinwyr yr 28 i ddatganiad yn groesawu "bwriad y Comisiwn i gynnwys cynigion ar gyfer mwy o hyblygrwydd i aelod [...]

Parhau Darllen

#LabourMEPs: Rise yn sero-oriau contractau yn pwysleisio'r angen am weithredu brys

#LabourMEPs: Rise yn sero-oriau contractau yn pwysleisio'r angen am weithredu brys

| Mawrth 10, 2016 | 0 Sylwadau

Ar 9 Mawrth, ASEau Llafur Ailadroddodd galw am weithredu ar frys i fynd i'r afael â dim oriau contractau, yn dilyn y ffigurau diweddaraf yn dangos cynnydd yn eu defnydd yn y DU. Wyth cant a mil o bobl yn cael eu cyflogi ar gontract dim oriau rhwng Hydref-Rhagfyr 2015, i fyny o 697,000 ar gyfer yr un cyfnod yn 2014 - mae 15 fesul [...]

Parhau Darllen