Tag: Y Deyrnas Unedig

#VATFraud: 'Amser i gamu i fyny ymdrechion', dywedwch Archwilwyr UE

#VATFraud: 'Amser i gamu i fyny ymdrechion', dywedwch Archwilwyr UE

| Mawrth 3, 2016 | 0 Sylwadau

Nid yw system gyfredol yr UE ar gyfer ymladd twyll TAW trawsffiniol yn ddigon effeithiol ac yn cael ei rwystro gan ddiffyg data a dangosyddion tebyg, yn ôl adroddiad newydd gan Lys Archwilwyr Ewrop. Mae gan yr UE batri o offer i ymladd yn erbyn twyll TAW rhyng-Gymunedol, dywed yr archwilwyr, ond mae angen i rai fod [...]

Parhau Darllen

#ECC: Un clirio canolog ar gyfer yr holl farchnadoedd fan a'r lle bwer Canolog Gorllewin Ewrop a'r DU erbyn diwedd mis Mawrth

#ECC: Un clirio canolog ar gyfer yr holl farchnadoedd fan a'r lle bwer Canolog Gorllewin Ewrop a'r DU erbyn diwedd mis Mawrth

| Mawrth 1, 2016 | 0 Sylwadau

Bydd y clirio ar gyfer y marchnadoedd pwer yn y Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg yn cael ei symud o APX i Clirio Nwyddau Ewropeaidd (ECC) ar 31 March 2016. Felly bydd yr holl farchnadoedd pŵer sy'n cael eu gweithredu gan EPEX SPOT a'i gysylltiadau sy'n cwmpasu Canolbarth Ewrop (CWE) a'r DU yn elwa o un clirio canolog. Mae'r ymfudiad yn ddarostyngedig i [...]

Parhau Darllen

#Eurostat: Llyfr Ystadegol ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgodfeydd - portread ystadegol o amaethyddiaeth yn yr UE

#Eurostat: Llyfr Ystadegol ar amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgodfeydd - portread ystadegol o amaethyddiaeth yn yr UE

| Chwefror 18, 2016 | 0 Sylwadau

Yn yr Undeb Ewropeaidd, yr aelod wladwriaeth yn ddiweddar cyfrannu fwyaf at werth o gynhyrchu amaethyddol yn Ffrainc (sy'n cyfrif am 18% o'r cyfanswm UE), ac yna o bell gan yr Almaen (14%), yr Eidal (13%), Sbaen ( 10%), y Deyrnas Unedig (8%), yr Iseldiroedd (7%) a Gwlad Pwyl (5%). Gyda'i gilydd, mae'r rhain yn saith aelod-wladwriaethau yn cynrychioli tua thri chwarter [...]

Parhau Darllen

Dim megatrucks ar ffyrdd y DU ar ôl y Ceidwadwyr eithriad diogel yn y DU

Dim megatrucks ar ffyrdd y DU ar ôl y Ceidwadwyr eithriad diogel yn y DU

| Mawrth 10, 2015 | 0 Sylwadau

Ni fydd unrhyw 'mega-tryciau' ar ffyrdd Prydain, diolch i weithredu pendant gan y Llefarydd Trafnidiaeth Ceidwadol yn Senedd Ewrop, Jacqueline ASE Foster. Roedd y Comisiwn Ewropeaidd yn awyddus i gysoni'r rheolau ynghylch maint tryciau ar draws yr UE, a oedd â'r potensial i weld tryciau hir 80-droed ymddangos ar ffyrdd y DU, yn pwyso [...]

Parhau Darllen

Frwydr yn erbyn gorbysgota: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi didyniadau o cwotâu pysgota 2014

Frwydr yn erbyn gorbysgota: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi didyniadau o cwotâu pysgota 2014

| Awst 12, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y deg aelod-wladwriaethau sy'n datgan ar ôl mynd y tu hwnt eu cwotâu pysgota yn 2013 yn wynebu llai o cwotâu pysgota am stociau rhai yn 2014. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi y didyniadau hyn yn flynyddol i fynd i'r afael ar unwaith y difrod a wnaed i'r stociau gorbysgota yn y flwyddyn flaenorol a sicrhau defnydd cynaliadwy gan aelod-wladwriaethau [...]

Parhau Darllen

Datganiad arweinwyr G-7 'ar Wcráin

Datganiad arweinwyr G-7 'ar Wcráin

| Gorffennaf 31, 2014 | 0 Sylwadau

"Rydym ni, arweinwyr Canada, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Japan, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, y Llywydd y Cyngor Ewropeaidd a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, yn ymuno yn mynegi ein pryder difrifol am Rwsia camau gweithredu parhaus i danseilio Wcráin yn sofraniaeth, cyfanrwydd tiriogaethol ac annibyniaeth. Rydym unwaith eto yn condemnio Rwsia annexation anghyfreithlon o Crimea, [...]

Parhau Darllen

Undeb Ewropeaidd yn G7 Uwchgynhadledd ym Mrwsel ar 4-5 2014 Mehefin

Undeb Ewropeaidd yn G7 Uwchgynhadledd ym Mrwsel ar 4-5 2014 Mehefin

| Mehefin 3, 2014 | 0 Sylwadau

Oherwydd groes y Ffederasiwn Rwsia o Wcráin yn sofraniaeth a chyfanrwydd tiriogaethol, mae'r arweinwyr G7 Canada, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Siapan, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau yn ogystal ag arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd yn penderfynu i ganslo eu cyfranogiad yn y gynlluniwyd yn wreiddiol G8 Uwchgynhadledd yn Sochi, Rwsia ac yn hytrach yn cwrdd ym Mrwsel yn [...]

Parhau Darllen