Tag: Cenhedloedd Unedig

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

Mae cam-drin cyhuddiadau cadw a therfysgaeth cyn-treial gan #Spain i'w wadu yn yr #UN

| Ionawr 8, 2020

Mae Sbaen eto wedi’i chyhuddo gan sawl actor cymdeithas sifil o gam-drin cadw cyn y treial a chymhwyso amodau cadw a neilltuwyd ar gyfer terfysgwyr i bobl nad ydyn nhw wedi’u cael yn euog o gyhuddiadau terfysgaeth. Mae Treialon Teg, Hawliau Dynol Heb Ffiniau a chyfreithiwr gweithredol wedi ffeilio cyflwyniadau yn ymwneud ag Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UPR) o ddynol Sbaen […]

Parhau Darllen

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

Yn 2020, mae angen i ni feddwl am #UN ar gyfer yr 21ain ganrif

| Rhagfyr 20, 2019

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi dod yn beth cyffredin beirniadu’r Cenhedloedd Unedig am fethu â gwneud digon i ddiogelu hawliau dynol neu sicrhau heddwch byd-eang - ysgrifennodd yr Athro Nayef Al-Rodhan. Nid yw’r Cenhedloedd Unedig wedi bod yn effeithiol wrth ddatrys materion anhydrin mawr boed yn Israel-Palestina, neu wrthdaro mwy diweddar, fel Syria, neu driniaeth y Rohingya […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

Mae'r Comisiynwyr Miguel Arias Cañete, Karmenu Vella a Carlos Moedas yn croesawu adroddiad #UN ar #Oceans a #ClimateChange

| Medi 26, 2019

Mae'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid Hinsawdd (IPCC) wedi cyhoeddi ei Adroddiad Arbennig ar effaith newid yn yr hinsawdd ar gefnforoedd a'r cryosffer - rhannau wedi'u rhewi o'n planed. Mae'r adroddiad yn rhoi sylfaen wyddonol gref i lunwyr polisi ledled y byd am eu hymdrechion i foderneiddio'r economi, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a mynd i'r afael â'i […]

Parhau Darllen

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

Cyn Cynulliad #UNGeneral - pleidleisio allweddol ar yr hyn y mae Ewropeaid yn ei feddwl am fargen #Iran, ymyrraeth Rwsia, #ChinaTradeWars a #ClimateChange

| Medi 20, 2019

Wrth i arweinwyr byd-eang baratoi i ddisgyn i Efrog Newydd ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig (UNGA) ac Uwchgynhadledd Gweithredu ar yr Hinsawdd yr wythnos nesaf, mae Susi Dennison, o'r felin drafod arobryn y Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor (ECFR), yn credu bod mandad ar gyfer UE mwy actif ar faterion rhyngwladol. Dennison, Uwch Gymrawd ac arbenigwr mewn Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

Mae angen mynediad i #DrinkingWater o hyd i 845 miliwn o bobl i gyrraedd nod 2030 y Cenhedloedd Unedig

| Awst 26, 2019

Mae saith gwlad yn dal i ddarparu mynediad i ddŵr yfed sylfaenol i lai na hanner eu poblogaeth, tra nad oes gan wledydd 40 arall wasanaethau glanweithdra sylfaenol ar gyfer o leiaf 50% o ddinasyddion, dengys ymchwil newydd. Daw i’r amlwg ar ôl i astudiaeth newydd, o’r enw Gwledydd Meddwl Ymlaen, ddatgelu’r cenhedloedd mwyaf a lleiaf blaengar yn seiliedig ar allweddol […]

Parhau Darllen

Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations: Partneriaeth newydd yn #Development

Undeb Ewropeaidd a #UnitedNations: Partneriaeth newydd yn #Development

| Hydref 2, 2018

Mae'r UE a'r Cenhedloedd Unedig yn rhannu ymrwymiad cryf i gefnogi gwledydd partner wrth weithredu'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (Agenda 2030) a'i Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG), gan gynnwys Agenda Gweithredu Addis Ababa ar Ariannu ar gyfer Datblygu. Yr Agenda 2030 yw'r cynllun gweithredu trawsnewidiol ar gyfer pobl, planed, ffyniant a heddwch i [...]

Parhau Darllen

cyfeiriad polisi i'r Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig gan Ei Ardderchogrwydd Nursultan Nazarbayev, llywydd Gweriniaeth #Kazakhstan

cyfeiriad polisi i'r Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig gan Ei Ardderchogrwydd Nursultan Nazarbayev, llywydd Gweriniaeth #Kazakhstan

| Ionawr 16, 2017 | 0 Sylwadau

Dechreuodd Gweriniaeth Kazakhstan ei ddyletswyddau fel aelod di-barhaol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar 1 Ionawr 2017, am y ddwy flynedd nesaf. Mae Kazakhstan yn ddiolchgar i holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig sy'n cefnogi ei ymgeisyddiaeth. Rydym yn ystyried ein hetholiad i'r Cyngor Diogelwch fel cyfrifoldeb gwych a thystiolaeth o'r [...]

Parhau Darllen