Tag: ni

Mae #Macron a #Trump yn datgan cadoediad mewn anghydfod treth ddigidol

Mae #Macron a #Trump yn datgan cadoediad mewn anghydfod treth ddigidol

| Ionawr 22, 2020

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Llun (2o Ionawr) iddo gael “trafodaeth wych” gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump dros dreth ddigidol a gynlluniwyd gan Paris a dywedodd y byddai’r ddwy wlad yn gweithio gyda’i gilydd i osgoi codiad mewn tariffau, yn ysgrifennu Michel Rhosyn. Cytunodd Macron a Trump i ddal tariffau posib i ffwrdd […]

Parhau Darllen

Mae cysylltiadau # Huawei â #Iran yn hysbys i HSBC cyn arestio Meng Wanzhou, mae dogfennau'n dangos

Mae cysylltiadau # Huawei â #Iran yn hysbys i HSBC cyn arestio Meng Wanzhou, mae dogfennau'n dangos

| Ionawr 20, 2020

Ar hyn o bryd mae prif swyddog ariannol Huawei, Meng Wanzhou, yn ymladd estraddodi i'r Unol Daleithiau yn llysoedd Canada. Mae'r weithrediaeth wedi'i chyhuddo o wneud cyflwyniad twyllodrus i'r banc ynglŷn â thrafodion busnes y cawr technoleg Tsieineaidd yn Iran. Mae dogfennau a welwyd gan y South China Morning Post yn dangos cyfathrebiadau rhwng staff HSBC a gweithwyr Huawei […]

Parhau Darllen

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

Dywed Phil Hogan fod bygythiadau’r Unol Daleithiau dros #Huawei yn ‘dipyn o saber-rattling’

| Ionawr 17, 2020

Mae Comisiynydd Masnach yr UE, Phil Hogan, wedi dweud nad yw uchelgais Prif Weinidog y DU, Boris Johnson, i gael bargen fasnach lawn wedi’i thrafod â Brwsel erbyn y dyddiad cau ar ddiwedd blwyddyn “yn bosibl”. Dywedodd y cyn-weinidog, sydd yn yr Unol Daleithiau ar hyn o bryd, fod bygythiadau o’r Unol Daleithiau i roi’r gorau i rannu cudd-wybodaeth gyda’r […]

Parhau Darllen

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

#ChinaUSTradeDeal - Mae Macron yn gobeithio na fydd bargen fasnach Tsieina a'r UD yn dod â thensiynau newydd rhwng yr UD a'r UE

| Ionawr 17, 2020

Dywedodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) ddydd Mercher (15 Ionawr) ei fod yn gobeithio na fydd cytundeb newydd rhwng China a’r Unol Daleithiau ar fasnach yn arwain at densiynau newydd rhwng yr Unol Daleithiau ac Ewrop, yn ysgrifennu Michel Rose. “Gobeithio ei fod yn ddeinamig da. Ond ni fyddwn am i'r rapprochement Tsieineaidd-Americanaidd hwn […]

Parhau Darllen

#Iran - A all yr UE helpu i herio'r sefyllfa?

#Iran - A all yr UE helpu i herio'r sefyllfa?

| Ionawr 15, 2020

Mae ASEau Tehran, Iran © Shutterstock.com / Vanchai Tan yn trafod y sefyllfa yn Iran yn dilyn gwaethygu diweddar. Beth arweiniodd at y sefyllfa bresennol a pha rôl all yr UE ei chwarae? Mae'r cysylltiadau ag Iran wedi bod yn llawn ers blynyddoedd oherwydd ofnau bod y wlad yn datblygu arfau niwclear. Roedd cytundeb Cyd-Gynllun Gweithredu Cynhwysfawr 2015 i fod i […]

Parhau Darllen

#WTO - Mae'r UE, yr UD a Japan yn cytuno ar ffyrdd newydd o gryfhau rheolau byd-eang ar #IndustrialSubsidies

#WTO - Mae'r UE, yr UD a Japan yn cytuno ar ffyrdd newydd o gryfhau rheolau byd-eang ar #IndustrialSubsidies

| Ionawr 14, 2020

Mewn Datganiad ar y Cyd a gyhoeddwyd heddiw (14 Ionawr), cyhoeddodd cynrychiolwyr yr Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau a Japan eu cytundeb i gryfhau rheolau presennol ar gymorthdaliadau diwydiannol a chondemnio arferion trosglwyddo technoleg gorfodol. Mewn cyfarfod a gynhaliwyd yn Washington, DC, cytunodd yr UE, yr UD a Japan fod y rhestr gyfredol o gymorthdaliadau a waherddir o dan y […]

Parhau Darllen

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

Cwestiwn drain niwtraliaeth wleidyddol # Interpol

| Ionawr 14, 2020

Ym mis Ebrill eleni, fe wnaeth yr wyth o bobl sy'n rhan o'r Comisiwn Rheoli Ffeiliau Interpol (CCF) ystyried problem gyfarwydd. Roedd hi'n flwyddyn newydd, ond roedd y dasg a osodwyd gerbron y CCF yn un yr oeddent yn gyfarwydd iawn â hi. Gofynnwyd iddynt ystyried cais trylediad gan y National Central […]

Parhau Darllen