Tag: USA

#WelshSiliconValleys - Bydd cyllid yn y dyfodol yn angori cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiberddiogelwch yn #Wales

#WelshSiliconValleys - Bydd cyllid yn y dyfodol yn angori cenhedlaeth newydd o gwmnïau seiberddiogelwch yn #Wales

| Chwefror 24, 2020

Bydd cyllid newydd yn helpu i sicrhau lle Cymru fel cartref arweinwyr technoleg y dyfodol. Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, wedi cyhoeddi £ 250,000 yng nghyllid Llywodraeth Cymru i helpu i greu’r genhedlaeth nesaf o gwmnïau technoleg Cymru, yn ystod ei hymweliad chwe diwrnod â Gogledd America. Mae llywodraeth Cymru wedi addo’r gefnogaeth i gyd-fynd […]

Parhau Darllen

HRVP Borrell ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Mike Pompeo yn trafod #Libya a #Iraq

HRVP Borrell ac Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Mike Pompeo yn trafod #Libya a #Iraq

| Ionawr 10, 2020

Roedd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell (9 Ionawr) alwad ffôn gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Mike Pompeo, ar y datblygiadau cyfredol yn y Dwyrain Canol a Libya. Hysbysodd yr Uchel Gynrychiolydd yr Ysgrifennydd Gwladol Pompeo y bydd yr UE yn cynnal Cyngor Materion Tramor rhyfeddol ar gyfer yfory (10 Ionawr) i drafod gyda’r […]

Parhau Darllen

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran. Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r […]

Parhau Darllen

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, cymeradwyodd llywodraeth ofalwr Awstria estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

| Mehefin 13, 2019

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15th, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), y mae 27 yn ei datgan yn aelodau. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Dushanbe Statement, a fydd yn cynnwys yr holl […]

Parhau Darllen

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

Gwŷs Trwmp #Qatar Emir i esbonio camau ansefydlogi

| Mehefin 12, 2019

Ddydd Gwener diwethaf, cyhoeddodd y Tŷ Gwyn y bydd Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, yn ymweld â'r Unol Daleithiau fis nesaf. Er y bydd Doha yn sicr yn trafod yr ymweliad, bydd yn debygol o fod yn gyfarfod anghyfforddus i frenhines y Gwlff, gyda ffynonellau rhanbarthol yn cyfaddef yn breifat y gall yr Emir ddisgwyl i gyfaddefiad o'r […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn galw ar yr Unol Daleithiau i addasu ei ddull o fynd i'r afael â seiberddiogelwch yn effeithiol

Mae #Huawei yn galw ar yr Unol Daleithiau i addasu ei ddull o fynd i'r afael â seiberddiogelwch yn effeithiol

| Efallai y 30, 2019

Ffeiliodd Huawei gynnig am ddyfarniad cryno fel rhan o'r broses i herio cyfansoddiadoldeb Adran 889 o Ddeddf Awdurdodi Amddiffyn Cenedlaethol 2019 (2019 NDAA) ar Fai 29, 2019. Galwodd hefyd ar lywodraeth yr Unol Daleithiau i atal ei ymgyrch yn erbyn y wladwriaeth yn erbyn Huawei oherwydd ni fydd yn cyflawni seiberddiogelwch. Gwahardd Huawei gan ddefnyddio […]

Parhau Darllen