Tag: Vietnam

Bydd yr UE yn llofnodi cytundebau masnach a buddsoddi gyda #Vietnam

Bydd yr UE yn llofnodi cytundebau masnach a buddsoddi gyda #Vietnam

| Mehefin 26, 2019

Mae Cyngor y Gweinidogion wedi cymeradwyo cytundebau masnach a buddsoddi UE-Fietnam, gan baratoi'r ffordd ar gyfer eu llofnodi ar ddydd Sul 30 Mehefin yn Hanoi. Dywedodd Jean-Claude Juncker, Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd: “Rwy'n croesawu'r penderfyniad a wnaed heddiw gan aelod-wladwriaethau. Ar ôl Singapore, y cytundebau â Fietnam yw'r ail i gael eu cwblhau rhwng yr UE a De-ddwyrain […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cytundebau masnach a buddsoddi #EUVietnam ar gyfer llofnod a chasgliad

Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cytundebau masnach a buddsoddi #EUVietnam ar gyfer llofnod a chasgliad

| Hydref 18, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cytundebau masnach a buddsoddi UE-Fietnam, gan baratoi'r ffordd ar gyfer eu llofnod a'u casgliad. Drwy'r mabwysiad hwn, mae'r Comisiwn yn dangos ei ymrwymiad i roi'r cytundebau hyn ar waith cyn gynted â phosib. Bydd y cytundeb masnach yn dileu bron pob tariff ar nwyddau a fasnachir rhwng y ddwy ochr. Mae'r cytundeb [...]

Parhau Darllen

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

#HumanRights: Fietnam, Cambodia, El Salvador

| Rhagfyr 15, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, adfer troseddwyr gwrthbleidiau Cambodaidd, a dad-droseddu gaeafu ac erthyliad yn El Salvador. Fietnam: rhyddhau Nguyen Van Hoa Mae Senedd Ewrop yn galw am ryddhau'r blogwr Fietnameg Nguyen Van Hoa, a ddedfrydwyd ar 27 rhwng Tachwedd a saith mlynedd yn y carchar ar [...]

Parhau Darllen

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

| Rhagfyr 1, 2017 | 0 Sylwadau

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r cyfanswm [...]

Parhau Darllen

#APECVietnam2017 dystion dylanwad gwell o Tsieina

#APECVietnam2017 dystion dylanwad gwell o Tsieina

| Tachwedd 17, 2017 | 0 Sylwadau

Mynychodd Arlywydd Tsieina Xi Jinping (yn y llun) gyfarfod Arweinwyr Economaidd 25th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yn Da Nang, Fietnam, o 10-11 Tachwedd. Mae Tsieina, fel economi ail economi'r byd a'r cyfraniad mwyaf at dwf economaidd y byd, wedi cael sylw sylweddol yn ystod Wythnos yr Arweinwyr APEC. "P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, yr economi fyd-eang [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn rhybuddio #Vietnam dros gamau annigonol i ymladd #IllegalFishing

Comisiwn yn rhybuddio #Vietnam dros gamau annigonol i ymladd #IllegalFishing

| Hydref 24, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd na heb ei reoleiddio (IUU) ledled y byd trwy rybuddio Fietnam, gyda "cherdyn melyn", am y risg o gael ei nodi fel gwlad nad yw'n cydweithredu. Mae'r penderfyniad yn amlygu nad yw Fietnam yn gwneud digon i ymladd yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Mae'n nodi diffygion, megis diffyg effeithiol [...]

Parhau Darllen

Cytundeb #Freetrade UE-Fietnam Masnach Rydd gael ar-lein nawr

Cytundeb #Freetrade UE-Fietnam Masnach Rydd gael ar-lein nawr

| Chwefror 2, 2016 | 0 Sylwadau

Yn unol â'i ymrwymiadau tryloywder, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi testun y Cytundeb Masnach Rydd rhwng yr UE a Fietnam, ac yn dangos sut mae'r effeithiau FTA hawliau dynol a datblygiad cynaliadwy. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi testun y cytundeb masnach rydd (FTA) rhwng yr UE a Fietnam, yn dilyn y casgliad [...]

Parhau Darllen