Tag: Cymru

Mae #Wales yn edrych ymlaen at berthynas yn y dyfodol gyda'i phartner masnachu cryfaf wrth i Lysgennad yr Almaen i'r DU ymweld â safleoedd allweddol

Mae #Wales yn edrych ymlaen at berthynas yn y dyfodol gyda'i phartner masnachu cryfaf wrth i Lysgennad yr Almaen i'r DU ymweld â safleoedd allweddol

| Chwefror 13, 2020

Bydd Cymru yn gwneud popeth o fewn ei gallu i barhau â’i pherthynas gref â’r Almaen - gyda chysylltiadau masnach gwerth mwy na £ 3bn - wrth i gam nesaf y trafodaethau gyda’r UE barhau. Dyna oedd neges Eluned Morgan, y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol ac Iaith Gymraeg, yn ystod ymweliad â Dr Peter â Chymru […]

Parhau Darllen

Strategaeth Ryngwladol newydd ar gyfer #Wales

Strategaeth Ryngwladol newydd ar gyfer #Wales

| Ionawr 17, 2020

Mae'r Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, wedi lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru, gan hyrwyddo'r wlad fel cenedl sy'n edrych tuag allan sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd. Bydd y strategaeth yn adeiladu ar enw da rhyngwladol cynyddol Cymru am gynaliadwyedd a chyfrifoldeb byd-eang ac yn sefydlu cysylltiadau â diaspora Cymru ar bob cyfandir. Mae'n […]

Parhau Darllen

Mae #FUW yn bygwth achos cyfreithiol os yw ffiniau'n caniatáu 'drws cefn' ar gyfer mewnforion di-dariff

Mae #FUW yn bygwth achos cyfreithiol os yw ffiniau'n caniatáu 'drws cefn' ar gyfer mewnforion di-dariff

| Medi 27, 2019

Dywed Undeb Ffermwyr Cymru ei bod yn barod i herio unrhyw fethiannau gan lywodraeth y DU i orfodi rheolaethau tollau yn iawn mewn ffordd sy'n caniatáu 'drws cefn' ar gyfer mewnforion di-dariff ar ôl Brexit, a bydd yn gwneud hynny trwy'r llysoedd os angenrheidiol. Wrth siarad ar ôl cyfarfod diwydiant yn Builth Wells a gynhaliwyd i drafod y […]

Parhau Darllen

Amheuon dros # Erasmus + ar ôl i'r UE adael

Amheuon dros # Erasmus + ar ôl i'r UE adael

| Awst 14, 2019

Mae llywodraethau’r Alban a Chymru wedi codi pryderon difrifol am effaith Brexit ‘dim bargen’ ar y rhaglen cyfnewid myfyrwyr rhyngwladol boblogaidd ledled Ewrop, Erasmus +. Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg mae Gavin Williamson, Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch yr Alban Richard Lochhead a Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, yn dadlau’r achos dros barhau […]

Parhau Darllen

Mae #Brexit yn golygu 'bargen well' i ffermwyr, meddai PM Johnson wrth #Wales

Mae #Brexit yn golygu 'bargen well' i ffermwyr, meddai PM Johnson wrth #Wales

| Gorffennaf 31, 2019

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson (yn y llun) wrth ffermwyr Cymru ddydd Mawrth (30 Gorffennaf) y byddan nhw'n cael bargen well ar ôl Brexit, rhan o daith ledled y wlad i ennill cefnogaeth i'w addewid “gwneud neu farw” i adael yr Undeb Ewropeaidd erbyn 31 Hydref, yn ysgrifennu Elizabeth Piper. Ychydig ddyddiau ar ôl cymryd ei swydd fel prif weinidog, ciciodd Johnson […]

Parhau Darllen

Ethol ar gyfer #SelshMP i'w gynnal ar 1 Awst mewn prawf cynnar ar gyfer PM newydd

Ethol ar gyfer #SelshMP i'w gynnal ar 1 Awst mewn prawf cynnar ar gyfer PM newydd

| Mehefin 28, 2019

Bydd pleidleiswyr mewn sedd seneddol Gymreig yn mynd i'r etholiadau ar 1 Awst i ethol gwneuthurwr newydd ychydig dros wythnos ar ôl i Theresa May drosglwyddo i'w holynydd, mewn prawf cynnar ar gyfer y prif weinidog newydd, yn ysgrifennu Costas Pitas. Yn gynharach y mis hwn, cefnogodd pleidleiswyr ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed ddeiseb i roi'r gorau iddi […]

Parhau Darllen

Mae #FUW yn galw am dasglu #TB yn dilyn adolygiad iawndal

Mae #FUW yn galw am dasglu #TB yn dilyn adolygiad iawndal

| Mehefin 4, 2019

Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn galw am roi mwy o bwyslais ar effeithiau economaidd dadansoddiad TB mewn gwartheg yn dilyn y cyhoeddiad gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, y byddai adolygiad o'r iawndal yng Nghymru. “Hyd yn hyn, trafodaethau a rhaglenni ar […]

Parhau Darllen