RSStelegyfathrebiadau

Rhifau #Huawei yn dal i fod heb eu brifo gan wae'r UD

Rhifau #Huawei yn dal i fod heb eu brifo gan wae'r UD

| Hydref 17, 2019

Gwrthododd Huawei heriau parhaus gan yr UD i adrodd am set gref o ganlyniadau ar gyfer y naw mis agoriadol, gan ddatgelu cynnydd mewn elw, cynnydd cyson mewn llwythi ffonau clyfar ac enillion cwsmeriaid 5G. Mewn datganiad, dywedodd y gwerthwr Tsieineaidd fod refeniw ar gyfer y cyfnod hyd at ddiwedd mis Medi wedi taro CNY610.8 biliwn ($ 86bn), i fyny 24.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda […]

Parhau Darllen

Gall Ewrop fod yn arweinydd technoleg fyd-eang, mae prif gynrychiolydd #Huawei UE yn dweud wrth ASEau

Gall Ewrop fod yn arweinydd technoleg fyd-eang, mae prif gynrychiolydd #Huawei UE yn dweud wrth ASEau

| Hydref 16, 2019

Gall Huawei fod yn bartner dibynadwy ar gyfer sofraniaeth ddigidol Ewrop, dywedodd Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau’r UE, Abraham Liu wrth y gynulleidfa mewn dadl a gyd-drefnwyd gan y cwmni a Senedd Ewrop. Yn y digwyddiad unigryw hwn, lluniodd gwestiynau gan ASEau, a newyddiadurwyr ar bynciau yn amrywio o 5G, seiberddiogelwch, Deallusrwydd Artiffisial, y cyflenwad byd-eang […]

Parhau Darllen

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

| Hydref 15, 2019

Cafodd yr Almaen ei dipio i fod ar drothwy caniatáu i Huawei gyflenwi offer ar gyfer rhwydweithiau 5G yn y wlad, gan anwybyddu galwadau gan yr Unol Daleithiau i wahardd y gwerthwr Tsieineaidd dan dân, adroddiadau Reuters. Dywedodd un o uwch ffynonellau’r llywodraeth wrth y cyhoeddiad y bydd y wlad yn cyhoeddi “catalog diogelwch” yr wythnos hon, a oedd wedi’i chwblhau […]

Parhau Darllen

Gadewch inni gael #Huawei a bwrw ymlaen â rhwydweithiau symudol #5G UK, dywedwch wrth ASau

Gadewch inni gael #Huawei a bwrw ymlaen â rhwydweithiau symudol #5G UK, dywedwch wrth ASau

| Hydref 14, 2019

Mae telcos ac academyddion o Brydain wedi dweud wrth ymchwiliad Seneddol bod angen i’r DU fwrw ymlaen â chaniatáu offer Huawei i ganol ei rhwydweithiau 5G yn y dyfodol, yn ysgrifennu Gareth Corfield. Mewn cyflwyniadau i ymgynghoriad parhaus o'r enw Sicrhau mynediad at dechnoleg “ddiogel”: mae seilwaith 5G y DU ac ymholiad diogelwch cenedlaethol, busnes a'r byd academaidd fel ei gilydd i raddau helaeth […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

Senedd Ewrop - Dadl gyhoeddus gyda #Huawei

| Hydref 14, 2019

Dydd Mercher 16 Hydref, Senedd Ewropeaidd 18-20h, Brwsel, ystafell ASP3G3, mynediad am ddim ac agored. Bydd y ddadl gyhoeddus bwysig hon yn caniatáu ichi ofyn cwestiynau am Huawei a'r materion digidol a masnach cysylltiedig: Cybersecurity, 5G, ysbïo a honiadau awyr agored, China a Deddf Cudd-wybodaeth Genedlaethol Tsieina, gwaharddiad yr Unol Daleithiau yn erbyn Huawei, anghydfodau masnach, dwyochredd, cadwyni cyflenwi, ac ati. Y ddadl […]

Parhau Darllen

Datganiad ar asesiad risg cydgysylltiedig yr UE o seiberddiogelwch rhwydweithiau #5G

Datganiad ar asesiad risg cydgysylltiedig yr UE o seiberddiogelwch rhwydweithiau #5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd ar 9 Hydref. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i ddefnyddio dull sy'n seiliedig ar dystiolaeth, gan ddadansoddi risgiau yn drylwyr yn hytrach […]

Parhau Darllen

Mae #Huawei yn galw am weithredu i leddfu cyflwyno #5G

Mae #Huawei yn galw am weithredu i leddfu cyflwyno #5G

| Hydref 8, 2019

Anogodd dirprwy gadeirydd Huawei, Ken Hu (yn y llun) awdurdodau i helpu gweithredwyr i leihau cost caffael safle i hwyluso'r defnydd o seilwaith 5G. Yn ystod ei brif gyflwyniad dywedodd Hu er bod rhanbarth Ewrasia yn gwneud cynnydd cryf tuag at 5G, rhwystrau gan gynnwys prinder sbectrwm sydd ar gael a chostau uchel caffael safleoedd ar gyfer seilwaith […]

Parhau Darllen