Nantes yw #EuropeanCapitalOfInnovation2019

| Medi 26, 2019

Dinas Nantes yng ngogledd-orllewin Ffrainc yw'r Prifddinas Arloesi Ewropeaidd 2019, cyhoeddodd y Comisiwn yn y Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd. Dyfarnwyd y teitl i Nantes i gydnabod ei allu rhagorol i harneisio arloesedd i wella bywydau ei ddinasyddion a'i fodel llywodraethu agored a chydweithredol. Daw gyda gwobr ariannol € 1 miliwn wedi'i hariannu gan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi’r UE. Derbyniodd y pum dinas ail orau - Antwerp (Gwlad Belg), Bryste (DU), Espoo (Y Ffindir), Glasgow (DU) a Rotterdam (Yr Iseldiroedd) - € 100,000 yr un i hyrwyddo a graddio eu harfer arloesi.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Gwyddoniaeth ac Arloesi Carlos Moedas: “Mae dinasoedd Ewropeaidd yn dangos i’r byd sut i gyfuno arloesedd i wella gwytnwch trefol a chynaliadwyedd â phrosesau democrataidd cynhwysol a llywodraethu agored. Mae Nantes yn sefyll allan fel enghraifft wych o sut y gall dinas ymgysylltu â'i dinasyddion i fynd i'r afael â heriau fel effeithlonrwydd ynni, poblogaeth sy'n heneiddio, trawsnewid digidol, a chynhwysiant cymdeithasol. Dyma sut mae arloesi yn gweithio er budd dinasyddion. ”

Dywedodd Maer Nantes ac Arlywydd Nantes Métropole Johanna Rolland: “Mae arloesi 'gan ac i bawb' wrth wraidd ein polisïau. Dyma pam mae'n anrhydedd derbyn Gwobr Prifddinas Arloesi Ewrop 2019. I mi, mae hyn yn gydnabyddiaeth o ansawdd ein deialog â dinasyddion a deinameg ein hecosystem arloesi metropolitan. ”

Nantes yw'r bumed ddinas i ennill y wobr, a'r ail ddinas nad yw'n brifddinas ar ôl Barcelona. Mae wedi datblygu gweledigaeth ac arfer o lywodraethu agored sy'n cynnwys deialog gyson â dinasyddion, cymdeithasau ac arbenigwyr. Mae ganddo hefyd gymuned ddigidol a chychwyn ffyniannus, sy'n helpu i ddatblygu a gweithredu polisïau cyhoeddus.

Mae polisïau a phrosiectau blaenllaw Nantes yn cynnwys:

  • 'Dadleuon Gwych' gyda'r dinasyddion i drafod pynciau fel pontio ynni: roedd y fenter yn cynnwys dros gyfranogwyr 55.000 ac arweiniodd at fap ffordd 2018 gydag ymrwymiadau uchelgeisiol 33, a gafodd ei fonitro gan gomisiwn o ddinasyddion a rhanddeiliaid annibynnol.
  • 'Lleoedd 15 i'w hailddyfeisio'(a channoedd o fentrau dinasyddion tebyg): detholiad cystadleuol o syniadau a gyflwynwyd gan ddinasyddion a arweiniodd, er enghraifft, at droi capel nas defnyddiwyd mewn fferm drefol fadarch, wrth greu canolbwynt ymwybyddiaeth dim gwastraff mewn hen oriel gelf ysgol fel yn ogystal â ffreutur undod mewn cyn fwyty lle mae pobl yn paratoi prydau o'u gwirfodd ar gyfer y rhai mewn angen.
  • 'Lab Dinas Nantes'yn helpu arloeswyr i brofi datrysiadau newydd mewn bywyd go iawn trwy ddarparu seilwaith ffisegol a digidol, fel tŷ cymdeithasol printiedig 3D a adeiladwyd mewn tridiau yn unig neu wennol ymreolaethol sy'n cael ei phweru gan ffordd solar yn unig.
  • 'Ffatri greadigol', system gymorth ar gyfer diwydiannau creadigol a diwylliannol, a'r'Ffatri eco-arloesi', rhaglen sy'n dewis prosiectau fel casglu biowaste o fwytai a swyddfeydd gyda threlars beic ar gyfer compostio lleol.
  • Mae'r 'Prifddinas Tech Nantes French'rhaglen sy'n meithrin technolegau cychwynnol, graddfeydd, doniau' atyniadau a thechnolegau arloesol, ac sy'n galluogi cydgysylltu a hyrwyddo'r ecosystem arloesi ranbarthol.
  • 'Ecossolies', rhwydwaith sy'n casglu aelodau preifat a chyhoeddus sy'n datblygu mentrau ym maes economi gymdeithasol a chydsafiad, ac yn eu hyrwyddo trwy ddyfarnu'r atebion arloesi cymdeithasol gorau fel Hacoopa prosiect ar gyfer cartrefu pobl hŷn neu Bout 'à Bout cysylltiad i leihau effaith y poteli gwydr a ddefnyddir. Hefyd 'MySMARTLife', prosiect Ewropeaidd arloesol ar atebion craff ar gyfer trosglwyddo trefol.

Cefndir

Eleni Gwobrau Prifddinas Arloesi Ewrop lansiwyd yr ornest ym mis Chwefror 2019. Gallai dinasoedd â mwy na thrigolion 100,000 o Aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd sy'n gysylltiedig â Horizon 2020 gymryd rhan. Cymhwysodd dinasoedd 28 o wledydd 16. Dewisodd rheithgor annibynnol lefel uchel o arbenigwyr o amrywiol brifysgolion, busnesau, yn ogystal â'r sector dielw a sifil yr enillydd a'r pum dinas yn ail.

y meini prawf dyfarnu - arbrofi, ymgysylltu, ehangu, grymuso - dadansoddi sut mae dinasoedd yn defnyddio arloesedd a thechnolegau newydd i ymateb i heriau cymdeithasol, cynnwys cymunedau lleol eang yn eu prosesau gwneud penderfyniadau a gwella bywydau eu dinasyddion.

Cynhaliwyd y gystadleuaeth gyntaf yn 2014. Ymhlith enillwyr y gorffennol mae Barcelona (2014), Amsterdam (2016), Paris (2017) ac Athen (2018). Rhoddir y gwobrau o dan Horizon 2020, rhaglen fframwaith ymchwil ac arloesi’r UE. Bydd rhifyn nesaf Gwobrau Prifddinas Arloesi Ewrop yn cael ei lansio yn chwarter cyntaf 2020.

Mwy o wybodaeth

Gwobrau Prifddinas Arloesi Ewrop

Diwrnodau Ymchwil ac Arloesi Ewropeaidd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Uncategorized

Sylwadau ar gau.