Mae'r UE ac 16 gwlad yn cytuno ar gorff apeliadol WTO dros dro yn dilyn rhwystr yr Unol Daleithiau

| Ionawr 27, 2020


Cytunodd yr UE a gweinidogion o 16 Aelod o Sefydliad Masnach y Byd (WTO) i ddatblygu trefniant apêl interim aml-bleidiol (24 Ionawr) a fydd yn caniatáu i'r aelodau sy'n cymryd rhan gadw system setlo anghydfod dau gam weithredol yn y WTO yn anghydfodau yn eu plith, yn dilyn rhwystro apwyntiadau newydd yr Unol Daleithiau i'r corff apeliadol ers 2017.

Yng nghanol mis Rhagfyr 2019 arweiniodd penderfyniad yr UD i beidio ag enwebu aelodau newydd o Gorff Apêl WTO at ei barlys effeithiol. Mae’r Unol Daleithiau wedi cyhuddo’r corff o fynd y tu hwnt i’w awdurdodaeth a chynnwys cytuniadau’r WTO. Mae aelodau eraill wedi ceisio mynd i’r afael â rhai o bryderon yr Unol Daleithiau a’u pryderon eu hunain, ond hyd yma ni fu unrhyw ddatblygiad arloesol.

Mae Comisiynydd Masnach y CE, Phil Hogan, yn pwysleisio bod y trefniant dros dro: “Gadewch imi danlinellu eto bod hwn yn fesur wrth gefn sydd ei angen oherwydd parlys Corff Apeliadol y WTO. Byddwn yn parhau â'n hymdrechion i geisio datrysiad parhaol i gyfyngder y Corff Apeliadol, gan gynnwys trwy'r diwygiadau a'r gwelliannau angenrheidiol. "

Aelodau'r WTO sy'n cymryd rhan yw: Awstralia, Brasil, Canada, China, Chile, Colombia, Costa Rica, yr Undeb Ewropeaidd, Guatemala, Gweriniaeth Korea, Mecsico, Seland Newydd, Norwy, Panama, Singapore, y Swistir, ac Uruguay. Bydd y trefniant dros dro aml-bleidiol yn seiliedig ar Erthygl 25 o Ddeall Setliad Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd (DSU).

Mesur wrth gefn yw'r trefniant a dim ond nes bydd Corff Apeliadol y WTO yn dod yn weithredol eto y bydd yn berthnasol. Mae'r UE yn credu bod yn rhaid i gam apelio annibynnol a diduedd, sy'n rhoi'r gwarantau angenrheidiol o ddyfarniadau o'r ansawdd uchaf, barhau i fod yn un o nodweddion hanfodol system setlo anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd.

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Phil Hogan: “Mae’r datganiad hwn yn tystio i’r pwysigrwydd uchel y mae’r UE ac aelodau’r WTO sy’n cymryd rhan yn ei roi i gadw proses setlo anghydfod dau gam ym materion masnach Sefydliad Masnach y Byd. Bydd y trefniant cyflafareddu apêl aml-blaid yn gwarantu bod aelodau’r WTO sy’n cymryd rhan yn parhau i gael mynediad at system setlo anghydfod rhwymol, ddiduedd ac o ansawdd uchel yn eu plith. ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, gwleidyddiaeth, Uncategorized

Sylwadau ar gau.