Cysylltu â ni

Uncategorized

Mae cewri ceir yr Almaen yn gosod eu betiau ar geir hydrogen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir BMW iX5 Hydrogen yn ystod Sioe Auto Munich, IAA Mobility 2021 ym Munich, yr Almaen, Medi 8, 2021. REUTERS / Wolfgang Rattay

Efallai mai pŵer batri fydd y blaenwr i ddod yn dechnoleg ceir y dyfodol, ond peidiwch â diystyru'r hydrogen tanddwr, ysgrifennu Nick Carey, Christina Amann yn Berlin a Christoph Steitz yn Frankfurt.

Dyna farn rhai awtomeiddwyr mawr, gan gynnwys BMW (BMWG.DE) ac Audi (VOWG_p.DE), sy'n datblygu prototeipiau cerbydau teithwyr celloedd tanwydd hydrogen ochr yn ochr â'u fflydoedd o geir batri fel rhan o baratoadau i gefnu ar danwydd ffosil.

hysbyseb

Maent yn cloddio eu betiau, gan gyfrifo y gallai newid mewn gwyntoedd gwleidyddol symud y cydbwysedd tuag at hydrogen mewn diwydiant a luniwyd gan Tesla's sy'n symud yn gynnar (TSLA.O) penderfyniad i fynd â'r ffordd sy'n cael ei bweru gan fatri i lanhau ceir.

Canolbwynt awto byd-eang Mae'r Almaen mewn ffocws craff. Mae eisoes biliynau betio ar danwydd hydrogen mewn sectorau fel dur a chemegau i gyrraedd targedau hinsawdd, a gallai etholiadau a ymladdwyd yn agos y mis hwn weld y Mae'r Gwyrddion yn ymuno â'r llywodraeth glymblaid a gwthio'r dechnoleg ymhellach.

BMW yw cynigydd mwyaf hydrogen ymhlith gwneuthurwyr ceir yr Almaen, gan olrhain llwybr at fodel marchnad dorfol tua 2030. Mae gan y cwmni hefyd un llygad ar newid polisïau hydrogen yn Ewrop ac yn Tsieina, marchnad geir fwyaf y byd.

hysbyseb

Mae'r chwaraewr premiwm o Munich wedi datblygu car prototeip hydrogen yn seiliedig ar ei SUV X5, mewn prosiect sydd eisoes wedi'i ariannu'n rhannol gan lywodraeth yr Almaen.

Dywedodd Jürgen Guldner, is-lywydd BMW sy'n arwain y rhaglen ceir celloedd tanwydd hydrogen, wrth Reuters y byddai'r carmaker yn adeiladu fflyd brawf o bron i 100 o geir yn 2022.

"P'un a yw hyn (technoleg) yn cael ei yrru gan wleidyddiaeth neu alw, byddwn yn barod gyda chynnyrch," meddai, gan ychwanegu bod ei dîm eisoes yn gweithio i ddatblygu cerbydau'r genhedlaeth nesaf.

"Rydyn ni ar fin cyrraedd yno ac rydyn ni'n wirioneddol argyhoeddedig y byddwn ni'n gweld datblygiad arloesol yn y degawd hwn," meddai.

Dywedodd brand Audi premiwm VW wrth Reuters ei fod wedi ymgynnull tîm o fwy na 100 o fecaneg a pheirianwyr a oedd yn ymchwilio i gelloedd tanwydd hydrogen ar ran grŵp cyfan Volkswagen, ac wedi adeiladu ychydig o geir prototeip.

Mae hydrogen yn cael ei ystyried yn bet sicr gan wneuthurwyr tryciau mwyaf y byd, fel Daimler AG (DAIGn.DE) uned Daimler Truck, Volvo Trucks (VOLVb.ST) a Hyundai (005380.KS), oherwydd bod batris yn rhy drwm ar gyfer cerbydau masnachol pellter hir.

Ac eto, mae technoleg celloedd tanwydd - lle mae hydrogen yn mynd trwy gatalydd, yn cynhyrchu trydan - bellach yn rhy gostus i geir defnyddwyr y farchnad dorfol. Mae celloedd yn gymhleth ac yn cynnwys deunyddiau drud, ac er bod ail-lenwi â thanwydd yn gyflymach nag ailwefru batri, mae'r seilwaith yn fwy prin.

Mae'r ffaith bod hydrogen mor bell ar ôl yn y ras i'r farchnad fforddiadwy hefyd yn golygu bod hyd yn oed rhai hyrwyddwyr y dechnoleg, fel Gwyrddion yr Almaen, yn ffafrio blaenoriaethu ceir teithwyr sy'n cael eu pweru gan fatri oherwydd eu bod yn eu gweld fel y ffordd gyflymaf i gyrraedd eu prif nod o ddatgarboneiddio. trafnidiaeth.

Fodd bynnag, mae'r Gwyrddion yn cefnogi'r defnydd o danwydd hydrogen ar gyfer llongau ac awyrennau ac maent am fuddsoddi'n helaeth mewn hydrogen "gwyrdd" a gynhyrchir o ffynonellau adnewyddadwy yn unig.

"Bydd hydrogen yn chwarae rhan bwysig iawn yn y diwydiant trafnidiaeth," meddai Stefan Gelbhaar, llefarydd polisi trafnidiaeth y blaid yn y Bundestag.

Gall gwleidyddiaeth fod yn anrhagweladwy serch hynny - aeth disel o sant i bechadur yn dilyn sgandal twyllo allyriadau Dieselgate Volkswagen, a ddaeth i’r amlwg yn 2015. Mae rhai gwneuthurwyr ceir yn ystyried technoleg hydrogen fel polisi yswiriant wrth i’r UE dargedu gwaharddiad effeithiol ar geir tanwydd ffosil o 2035 .

Y llynedd dywedodd Daimler y byddai'n dirwyn i ben gynhyrchiad Mercedes-Benz GLC F-CELL, SUV cell tanwydd hydrogen, ond dywedodd ffynhonnell sy'n gyfarwydd â chynlluniau cwmni y gallai'r prosiect gael ei adfywio'n hawdd pe bai'r Comisiwn Ewropeaidd neu lywodraeth Almaeneg gyda Green mae cyfranogiad yn penderfynu hyrwyddo ceir hydrogen.

"Rydyn ni'n canolbwyntio ar drydan (batri) yn gyntaf, ond rydyn ni mewn cydweithrediad agos â'n bechgyn tryciau," meddai Jörg Burzer, pennaeth cynhyrchu Daimler, pan ofynnwyd iddo am y dull hwnnw.

"Mae'r dechnoleg ar gael bob amser."

Am flynyddoedd gwneuthurwyr ceir Japaneaidd Toyota (7203.T), Nissan (7201.T) a Honda (7267.T), a Hyundai De Korea, ar eu pennau eu hunain wrth ddatblygu a gwthio ceir celloedd tanwydd hydrogen, ond erbyn hyn mae ganddyn nhw gwmni.

Mae Tsieina yn ehangu ei seilwaith tanwydd hydrogen, gyda mae sawl carmaker bellach yn gweithio ar geir celloedd tanwydd, gan gynnwys Great Wall Motor (601633.SS), sy'n bwriadu datblygu SUVs sy'n cael eu pweru gan hydrogen.

Mae'r UE eisiau adeiladu mwy o orsafoedd tanwydd hydrogen ar gyfer cerbydau masnachol. Dywedodd dadansoddwr ceir Fitch Solutions, Joshua Cobb, nad oedd y bloc ond yn debygol o ddechrau gwthio ceir teithwyr hydrogen ymhen dwy i dair blynedd, o ystyried ei fod yn dal i ddarganfod sut i dalu am ei wthio car batri-trydan a sut i gael digon o "wyrdd" hydrogen o ffynonellau adnewyddadwy.

Ychwanegodd: "Nid yw allan o ffiniau i feddwl os daw'r Gwyrddion (Almaeneg) i rym y gallent gyflymu'r ymdrech i fabwysiadu rheoliadau sy'n ffafrio ceir celloedd tanwydd hydrogen."

Cydnabu Guldner BMW fod technoleg hydrogen yn rhy ddrud i fod yn hyfyw ar gyfer y farchnad ddefnyddwyr heddiw, ond dywedodd y byddai costau'n gostwng wrth i gwmnïau trucio fuddsoddi yn y dechnoleg i ddod â cherbydau celloedd tanwydd i'r farchnad ar raddfa.

Er mwyn dangos prototeip hydrogen X5 BMW, cymerodd Guldner Reuters am sbin ar 180 km (112 milltir) yr awr ar yr autobahn ger pencadlys Munich y carmaker ac mewn ychydig funudau rhoddodd ddigon o danwydd iddo redeg 500 km gan ddefnyddio pwmp nwy hydrogen ar a Cyfanswm yr orsaf betrol.

Dywedodd Guldner fod BMW yn gweld ceir celloedd tanwydd hydrogen fel rhai “cyflenwol” i’w ystod model trydan batri yn y dyfodol, gan ddarparu dewis arall i gwsmeriaid na allant godi tâl gartref, eisiau teithio’n bell ac ail-lenwi â thanwydd yn gyflym. Mae'r modur yn yr hydrogen X5 yr un peth ag iX holl-drydan BMW.

"Pan fydd y dyfodol yn allyriadau sero, credwn fod cael dau ateb yn well nag un," ychwanegodd.

Ac eto, dywedodd Cob Fitch Solutions y byddai'n dal i gymryd blynyddoedd cyn i unrhyw gefnogaeth polisi Ewropeaidd ar gyfer ceir sy'n cael ei bweru gan hydrogen drawsnewid yn werthiannau sylweddol.

Yn wir, mae ymgynghoriaeth awto LMC yn rhagweld y byddai gwahanol ddefnyddiau o hydrogen - mewn cerbydau masnachol, hedfan a storio ynni - yn sbarduno ei fabwysiadu mewn ceir teithwyr, ond dros y tymor hwy.

"Dydyn ni ddim yn mynd i gyrraedd yno unrhyw amser yn fuan," meddai uwch ddadansoddwr powertrain LMC, Sam Adham. Bydd amcangyfrifon LMC yn 2030 o fodelau celloedd tanwydd hydrogen yn ddim ond 0.1% o'r gwerthiannau yn Ewrop, a dim ond ar ôl 2035 y bydd y gwerthiannau'n cychwyn.

Erys rhaniadau ynghylch rhagolygon y dechnoleg yn y diwydiant ceir byd-eang, a hyd yn oed o fewn grwpiau ceir.

Efallai bod uned Audi VW yn ymchwilio i gelloedd tanwydd, er enghraifft, ond mae Prif Swyddog Gweithredol grŵp Volkswagen, Herbert Diess, wedi bod yn ddeifiol am geir sy'n cael eu pweru gan hydrogen.

"NID yw'r car hydrogen wedi profi i fod yr ateb i newid yn yr hinsawdd," meddai mewn neges drydar eleni. "Mae dadleuon Sham yn wastraff amser."

Mae gan Stephan Herbst, rheolwr cyffredinol Toyota yn Ewrop, farn wahanol.

Wrth siarad yn ei rôl fel aelod o grŵp busnes y Cyngor Hydrogen, sy’n rhagweld y bydd hydrogen yn pweru mwy na 400 miliwn o geir erbyn 2050, dywedodd Herbst ei fod yn hyderus bod llywodraethau bellach wedi gosod targedau lleihau carbon uchelgeisiol, y byddent yn gwthio hydrogen ochr yn ochr â batri ceir trydan.

"Rydyn ni'n credu'n gryf nad yw hwn yn gwestiwn o'r naill na'r llall neu," ychwanegodd. "Mae angen y ddwy dechnoleg arnom."

Rwsia

Mae fflyd bysgota Rwsia yn paratoi ar gyfer llwyddiant

cyhoeddwyd

on

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5bn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth Rosrybolovstovo, Asiantaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Pysgota. 'Ond dim ond y dechrau yw hwn'.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

hysbyseb

Ar y 12th o Ebrill eleni, Grŵp Cludiant FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

hysbyseb

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Parhau Darllen

Uncategorized

Cymerodd Cynrychiolydd Arbennig Llywydd Cydweithrediad Rhyngwladol Yerzhan Kazykhan ran yn Fforwm Sifil yr UE - Canolbarth Asia

cyhoeddwyd

on

Yn Almaty, o dan gyd-gadeiryddiaeth Cynrychiolydd Arbennig Arlywydd Gweriniaeth Kazakhstan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol Yerzhan Kazykhan a Chynrychiolydd Arbennig yr UE dros Hawliau Dynol Imon Gilmour, cynhaliwyd Fforwm Sifil yr UE-CA ar y thema "Adeiladu a Gwell Dyfodol: Cyfranogiad mewn Adferiad Ôl-Bladur Cynaliadwy ".

Cynhaliwyd y digwyddiad mewn fformat hybrid gyda chefnogaeth Akimat dinas Almaty gyda chyfranogiad mwy na 300 o gynrychiolwyr gwledydd yr UE a gwledydd CA. Gwnaeth fformat unigryw'r Fforwm ei gwneud hi'n bosibl dod ag arbenigwyr, gweithredwyr hawliau dynol, a chynrychiolwyr cyfryngau ynghyd ar un platfform a sicrhau trafodaethau bywiog rhwng gwledydd Canol Asia, yn ogystal â rhwng Canolbarth Asia a'r Undeb Ewropeaidd.

Wrth agor y digwyddiad, nododd Yerzhan Kazykhan fod y Fforwm yn cael ei gynnal yn erbyn cefndir 30 mlynedd ers annibyniaeth Kazakhstan yng nghyfnod prosesau gwleidyddol ac economaidd deinamig moderneiddio'r wlad. Mae Kazakhstan wedi dod yn bell, wedi cyflawni canlyniadau gweladwy ac yn parhau i weithio ar wella ei sefydliadau.

hysbyseb

Pwysleisiodd y cynrychiolydd arbennig fod yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev wedi cychwyn diwygiadau economaidd a gwleidyddol ar raddfa fawr sy'n gwarantu gallu'r wladwriaeth i glywed ei dinasyddion ac ymateb i'w ceisiadau. Mae'r Pennaeth Gwladol yn talu sylw arbennig i gymdeithas sifil, y mae ei ddatblygiad pellach yn ei weld yn fframwaith y Cysyniad ar gyfer Datblygu Cymdeithas Sifil a fabwysiadwyd yn ddiweddar. Prif nod y Cysyniad yw creu amodau ar gyfer cryfhau mecanweithiau rheolaeth gyhoeddus dros weithgareddau a phenderfyniadau'r Llywodraeth. Cadarnhawyd moderneiddio gwleidyddol fesul cam gan y Pennaeth Gwladol yn ei Anerchiad ym mis Medi i bobl Kazakhstan fel blaenoriaeth allweddol. Mae'r flaenoriaeth hon yn canolbwyntio ar wella prosesau etholiadol, deialog rhwng cymdeithas a'r llywodraeth, mecanweithiau ar gyfer grymuso menywod, ieuenctid,  

Mae'r agenda wleidyddol ddomestig hon yn cael ei gweithredu yng nghyd-destun yr her fyd-eang driphlyg a achosir gan bandemig COVID-19, argyfwng yr hinsawdd a'r sefyllfa ddyngarol anodd yn Afghanistan. Mae datrysiad y materion hyn yn gofyn am waith cydgysylltiedig cymuned y byd, gan gynnwys gwledydd Canol Asia a'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r UE yn bartner dibynadwy o wledydd y rhanbarth a Kazakhstan hefyd. Mae'r cysylltiadau rhwng Kazakhstan a'r UE yn parhau i ddatblygu a chryfhau, yn seiliedig ar ymddiriedaeth, parch at ei gilydd a gwerthoedd a rennir. Felly, mae'r trosiant masnach rhwng Kazakhstan a'r UE tua $ 24 biliwn. Yn 2005, mae gwledydd yr UE wedi buddsoddi tua $ 160 biliwn yn economi Kazakhstan.

Canlyniad pwysig y gwaith ar y cyd â'r UE oedd casgliad y Cytundeb Partneriaeth Uwch, a ddaeth i rym y llynedd. Mae'r gwaith o fewn fframwaith y Cytundeb hwn wedi'i adeiladu o amgylch tair colofn - economi, diogelwch, datblygiad gwleidyddol yng ngwledydd yr UE a'n gwlad. Mae Kazakhstan yn croesawu ymdrechion ei bartneriaid Ewropeaidd yn y meysydd hyn, yn ogystal â'r agenda cydweithredu yng Nghanol Asia a ddiffiniwyd yn y Fforwm, gan bwysleisio Cynrychiolydd Arbennig yr Arlywydd yn y Fforwm.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uncategorized

Mae'r man lle mae bod yn yr ysbyty yn waeth na bod yn sâl

cyhoeddwyd

on

Fe wnaeth tân marwol arall mewn ysbyty afael yn Rwmania, cenedl de ddwyrain Ewrop a welodd ddim llai na 12 o danau mewn ysbytai mewn llai na 12 mis, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Mae hyn yn bryd, bu farw saith o bobl yn ninas borthladd Constanta, lle cafodd unedau ICU sy'n trin cleifion COVID eu hamlyncu gan y tân llofrudd.

Ers mis Tachwedd y llynedd, mae ysbytai Romania wedi cael eu plagio gan 12 o danau, rhai yn arwain at fân anafiadau, eraill, sef pedwar, yn gorffen mewn trasiedi gyda 31 wedi marw.

hysbyseb

Mae ymchwiliad ar y gweill ynglŷn â’r tân marwol yn ysbyty COVID yn Constanta, ond ymhlith y cliwiau cyntaf a roddwyd gan awdurdodau yw’r ffaith bod yr ysbyty wedi bod yn gweithredu am 14 mlynedd heb drwydded dân ac nad oedd ganddo system canfod tân . Nid yw'r achos uniongyrchol yn hysbys eto, er bod ymchwiliadau blaenorol a ganfuwyd hefyd yn gosodiadau trydanol diffygiol, yn fyrfyfyr, yn gorlwytho.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd dros dro, Cseke Attila, mai dim ond ar ôl dod o hyd i achos y tân y bydd y tramgwyddwyr yn cael eu hadnabod.

Dywedodd arlywydd y wlad, Klaus Iohannis, mewn cyhoedd ei fod wedi ei “ddychryn” gan y drasiedi yn Constanța a honnodd fod “gwladwriaeth Rwmania wedi methu yn ei chenhadaeth sylfaenol i amddiffyn ei dinasyddion”.

hysbyseb

Yn ogystal â rheolaeth wael a chynnal a chadw gwael, mae gorlenwi ysbytai ac unedau ICU yn un o'r achosion sy'n arwain at drasiedïau o'r fath. Gyda chyfanswm record o dros 11,000 o achosion Covid dyddiol, mae Rwmania yn llawer mwy na chyfartaledd Ewrop a'r byd, gan roi mwy fyth o bwysau ar y system gofal iechyd sy'n wael. "Mae gan Rwmania 2.65 gwaith yn fwy o farwolaethau na'r cyfartaledd Ewropeaidd a 6.34 gwaith yn fwy o farwolaethau na chyfartaledd y byd. Mae anafusion yn Rwmania yn cynrychioli 5% o farwolaethau COVID ledled y byd, ac 11.5 y cant o'r rhai sydd wedi'u cofrestru yn Ewrop dros y cyfnod 24 awr," adroddodd CNCAV, Pwyllgor Cenedlaethol y wlad ar gyfer Cydlynu Gweithgareddau ar Frechu Covid.

Mae'r digwyddiadau trasig hyn yn cynhyrchu storm berffaith wrth i system gofal iechyd Rwmania gael ei llethu, gyda bron dim gwelyau ICU ar ôl, ac amseroedd aros hir am brofion a chanlyniadau Covid.

Mae arbenigwyr gofal iechyd wedi bod yn rhybuddio ers sawl wythnos y bydd y don Covid nesaf yn taro’r wlad galetaf. Dywedodd yr arbenigwr epidemioleg Alexandru Rafila fod gan Rwmania un o'r cyfraddau heintiad uchaf yn Ewrop. Dywedodd Valeriu Gheorghiță, a oedd yn arwain yr ymgyrch frechu, y gallai nifer yr achosion Covid-19 yn Rwmania ragori ar 20,000 y dydd erbyn tua hanner mis Hydref.

Mae gofal meddygol Rwmania wedi cael ei ystyried yn gyson fel yr gwaethaf a'r mwyaf heb ei ariannu yn yr UE. Mae Rwmania yn gwario llai ar ei system feddygol nag unrhyw wlad arall yn yr UE, wrth i Eurostat ei graddio ddiwethaf gyda dim ond gwariant gofal iechyd € 400 i bob preswylydd, ymhell y tu ôl i berfformwyr gorau fel Lwcsembwrg, Sweden a Denmarc, pob un â dros € 5,000 o wariant iechyd fesul preswylydd bob blwyddyn. .

Mae gan Rwmania hefyd un o'r cyfraddau brechu isaf yn yr UE gan arwain at achosion hyd yn oed yn fwy difrifol yn gorlifo'r system gofal iechyd ac yn ei dro yn arwain at fwy fyth o drasiedïau o'r fath. Yn ôl data a ddarparwyd gan swyddogion, mae 52% o holl Ewropeaid wedi’u brechu’n llawn. Mewn cymhariaeth, dim ond 28 y cant yw Rhufeiniaid sydd wedi'u brechu'n llawn.

Ar ben system gofal iechyd a reolir yn wael, mae cyfradd brechu plymio, yn rhoi argyfyngau gwleidyddol parhaus nad oes iddynt ddiwedd yn y golwg a myrdd o argyfyngau cymdeithasol ac economaidd sydd angen ymateb ar unwaith.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd