Cysylltu â ni

Kazakhstan

Disgwyliad Oes Dinasyddion Kazakh yn Cynyddu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyrhaeddodd disgwyliad oes dinasyddion Kazakh ar enedigaeth 75.09 mlynedd yn 2023, gan nodi'r ffigur uchaf a gofnodwyd yn y 25 mlynedd diwethaf, adroddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar Ebrill 25.

Yn ystod y pandemig yn 2020-2021, gostyngodd y dangosydd hwn ar ôl tuedd ar i fyny hirfaith, ac yna adferodd eto.

Mae pobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol yn tueddu i fod â disgwyliad oes uwch o gymharu â’r rheini mewn ardaloedd gwledig, gyda’r ffigurau’n sefyll ar 75.73 o flynyddoedd a 74.02 o flynyddoedd, yn y drefn honno.

Tyfodd disgwyliad oes menywod i 79.06 mlynedd, tra bod disgwyliad oes dynion yn cyrraedd 70.99 mlynedd.

Cofnododd dinas Almaty y disgwyliad oes uchaf ar enedigaeth o 78.28 mlynedd, tra bod Rhanbarth Ulytau wedi cofrestru'r ffigwr isaf o 72.41 mlynedd.

Mae disgwyliad oes adeg geni yn nodi nifer cyfartalog y blynyddoedd y disgwylir i berson o genhedlaeth benodol fyw os bydd cyfraddau marwolaethau ar bob oedran yn aros yn gyson dros eu hoes.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd