Cysylltu â ni

Uncategorized

Sut i Drefnu Pen-blwydd ar thema Casino

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Wrth ddewis thema ar gyfer eich parti, rydych chi eisiau rhywbeth a fydd yn tanio cyffro a gobeithio yn meithrin rhywfaint o gystadleuaeth gyfeillgar. Mae rhai themâu wedi'u gorwneud yn llwyr tra bod rhai wedi sefyll prawf amser ac yn gwarantu amser da - mae noson yn y casino yn un thema o'r fath.

Os ydych chi'n chwilio am ffyrdd unigryw a hwyliog o ddathlu achlysur arbennig, parti â thema yw'r dewis cywir. Ond yr allwedd i barti llwyddiannus ar thema casino yw'r holl fanylion. I ddal y glitz a hudoliaeth noson casino Las Vegas, dyma beth sydd angen i chi ei ystyried wrth gynllunio.

Anfon Gwahoddiadau

Bydd eich gwahoddiadau yn gosod naws eich dathliad mawr, felly dangoswch eich bwriad ar gyfer thema gydlynol trwy eu hanfon at eich gwesteion. Gallwch chi defnyddio offer golygu ar-lein neu wahoddiadau parod wedi'u haddurno â dis, cardiau chwarae ac olwynion roulette i'w cael yn hwyliau parti. Dylai gynnwys manylion am y cod gwisg, opsiynau gêm, dyddiadau ac amseroedd.

Cynnwys Cod Gwisg

Gall cod gwisg wirioneddol roi hwb i'ch parti ar thema casino. Anogwch eich gwesteion i gofleidio hudoliaeth Vegas clasurol gyda ffrogiau coctel, penwisgoedd flapper a fedoras. Os ydych chi eisiau rhywbeth ychydig yn fwy hamddenol, mae cod gwisg gwisg-i-argraff yn sicrhau bod pawb yn edrych ar eu gorau ac yn ychwanegu ychydig o ddawn casino i'r noson.

hysbyseb

Addurniadau Thema

Gallwch chi drawsnewid eich cartref yn gasino bach Las Vegas gydag addurniadau ac ategolion ar thema. Meddyliwch am chwarae ffrydiau cardiau, dis chwyddadwy enfawr, darnau canol bwrdd sglodion pocer a llieiniau bwrdd ffelt gwyrdd!

I gael ychydig o geinder, gallech gadw at thema gamblo o’r 1920au gyda chynllun lliw o aur, arian a du. Gallwch chi baru'ch gwisg â'ch addurn i wneud datganiad go iawn.

Gorsafoedd Gêm

Dyma’r prif ddigwyddiad, felly mae’n haeddu rhywfaint o sylw ychwanegol! Sefydlwch amrywiaeth o gemau casino clasurol i'ch gwesteion eu mwynhau, o blackjack a craps i roulette eiconig. Gallech hyd yn oed wneud eich olwyn roulette DIY eich hun o eitemau sydd gennych gartref. Ewch i gyfeiriad mwy hamddenol gan chwarae bingo ar-lein yn bersonol, neu gêm o Jenga anferth.

Bwyd a Diod

Chi sydd i benderfynu sut i fwydo'ch gwesteion, p'un a ydych yn darparu bwffe neu bryd eistedd i lawr llawn. Mae bwydydd bys yn ddelfrydol ar gyfer partïon â thema casino gan eu bod yn caniatáu i westeion gymysgu â'i gilydd a pheidiwch â rhoi tawelwch meddwl gyda'r nos. Cynigiwch ddetholiad o opsiynau melys a sawrus, gan gynnwys quiches mini, llithryddion byrgyr a phwdinau bach.

Photobooth

Mae rhai pethau'n sicr o wneud eich parti yn gofiadwy - bwth lluniau yw un o'r pethau hynny. P'un a ydych chi'n llogi bwth neu'n creu cefndir disglair, gall eich gwesteion dynnu atgofion diriaethol o'ch parti.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd