Swyddi Gwag

Gohebydd UE Mae gan y swyddi gwag canlynol ym Mrwsel:

Swydd Wag Newydd:

Rheolwr cyfrif

Gohebydd UE yn chwilio am Rheolwr Cyfrifon i reoli cydberthnasau â'n cleientiaid, datblygu partneriaethau a nawdd cyfryngau, yn ogystal â gwerthu hysbysebion.

Anfonwch CV a llythyr atpublisher@eureporter.co

parhaus:

Gohebydd UEMae swyddi gwag yn rheolaidd ym Mrwsel internship stagiaire yn y meysydd canlynol: Teledu a newyddiaduraeth newyddion radio, cynhyrchu clyweledol, newyddiaduraeth ysgrifenedig, gweinyddu.

Rydym hefyd wediswydd wag internship stagiaire ym Mrwsel ar unwaith i weithio'n benodol ar ein newydd"Brwsel yn View "cylchgrawn misol digidol.

Brwsel yn View yn fisol, cylchgrawn hamdden ar-lein sy'n cynnwys rhagolygon o ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn y brifddinas Gwlad Belg a thu hwnt, yn ogystal adolygiadau teithio, llyfrau, ffilmiau, bwyty a gwesty, chwaraeon a mwy.

A ysgrifennwyd yn Saesneg, mae'n cael ei anelu at ddarllenwyr 25-40 oed sydd am wneud y gorau o'u hamser yng Ngwlad Belg, yn ogystal â'r rhai i gyfeiriad Frwsel am egwyl.

I weithio gyda ni ddiddordeb mewn diwylliant, celf, cerddoriaeth, bwyd, diod a ffordd o fyw Brwsel hyfryd yn ofyniad, ynghyd â sgiliau dylunio a croen ar gyfer bywyd.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu heb fod yn gyflog, ond treuliau yn cael eu talu.

I wneud cais anfonwch llythyr eglurhaol ynghyd â CV a ffotograff ipublisher@eureporter.co.