Swyddi Gwag

Gohebydd UE Mae gan y swyddi gwag canlynol ym Mrwsel:

Diweddarwyd 23 Ionawr 2019

Newyddiaduraeth - Stagiaire / Internship 6 mis o Ionawr 2019

Gohebydd UE yn chwilio am stagiaire / intern newydd ym Mrwsel sydd â diddordeb mewn newyddiaduraeth ysgrifenedig a / neu newyddiaduraeth deledu. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb ynddo a bydd ganddo wybodaeth am faterion yr Undeb Ewropeaidd a Byd, yn frwd ac yn hunan gymhelliant. Gofyniad penodol fydd y gallu i siarad, gweithio ac ysgrifennu erthyglau yn Ffrangeg. Byddai'r gallu i weithio yn Almaeneg hefyd yn fantais ychwanegol. Mae'r sefyllfa yn seiliedig ar Frwsel ond bydd yn cynnwys rhywfaint o deithio rhyngwladol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn lwfans a threuliau ariannol.

Mae hwn yn gyfle ardderchog mynediad mynediad. Yn amodol ar gwblhau'r stagiareship yn llwyddiannus, gall yr ymgeisydd Disgwyl cynnig parhaol.

Ceisiadau trwy e-bost i publisher@eureporter.co