Swyddi Gwag

Gohebydd UE Mae gan y swyddi gwag canlynol ym Mrwsel:

Swydd Wag Newydd:

Rheolwr cyfrif

Mae Adroddydd yr UE yn chwilio am Reolwr Cyfrif i reoli perthynas â'n cleientiaid, datblygu partneriaethau cyfryngau a nawdd, yn ogystal â gwerthu hysbysebu.

Anfonwch CV a llythyr eglurhaol i publisher@eureporter.co

parhaus:

Gohebydd UE Mae ganddo swyddi gwag yn rheolaidd yn y meysydd canlynol: newyddiaduriaeth newyddion teledu a radio, cynhyrchu clyweledol, newyddiaduraeth ysgrifenedig, gweinyddiaeth.

Rydym hefyd wedi swydd wag ar gyfer internyddiaeth stagiaire sy'n seiliedig ar Frwsel i weithio'n benodol ar ein newydd "Brwsel yn View " cylchgrawn misol digidol.

Brwsel yn View yn fisol, cylchgrawn hamdden ar-lein sy'n cynnwys rhagolygon o ddigwyddiadau sydd ar y gweill yn y brifddinas Gwlad Belg a thu hwnt, yn ogystal adolygiadau teithio, llyfrau, ffilmiau, bwyty a gwesty, chwaraeon a mwy.

A ysgrifennwyd yn Saesneg, mae'n cael ei anelu at ddarllenwyr 25-40 oed sydd am wneud y gorau o'u hamser yng Ngwlad Belg, yn ogystal â'r rhai i gyfeiriad Frwsel am egwyl.

I weithio gyda ni ddiddordeb mewn diwylliant, celf, cerddoriaeth, bwyd, diod a ffordd o fyw Brwsel hyfryd yn ofyniad, ynghyd â sgiliau dylunio a croen ar gyfer bywyd.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu heb fod yn gyflog, ond treuliau yn cael eu talu.

I wneud cais anfonwch llythyr eglurhaol ynghyd â CV a ffotograff i publisher@eureporter.co.