Cysylltu â ni

fideo

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD a threth GAFA

cyhoeddwyd

on

Annilysu Tarian Preifatrwydd yr UE-UD, treth GAFA a'r preifatrwydd
mae amddiffyn dinasyddion Ewropeaidd wedi bod yn ganolbwynt i seiber diweddar
gwrthdaro rhwng Ewrop a'r Unol Daleithiau.

fideo

'Mae Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'

cyhoeddwyd

on

Dywed Tsikhanouskaya fod Belarus yn dod yn Ogledd Corea Ewrop: 'yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus'. Gwahoddwyd Tsikhanouskaya, arweinydd etholedig Belarus sydd bellach yn byw fel alltud i gyfnewid barn gydag aelodau Pwyllgor Materion Tramor Senedd Ewrop ddydd Mawrth (26 Mai).

Cynhaliwyd y cyfarfod yn dilyn digwyddiadau diweddar ym Melarus, gan gynnwys glanio gorfodol digynsail hediad Ryanair ym Minsk Belarus a chadw newyddiadurwr Raman Pratasevich a Sofia Sapega gan awdurdodau Belarwsia.

Dywedodd Tsikhanouskaya: “Ers etholiadau llym Awst 2020, mae’r drefn wedi colli ffiniau ymddygiad derbyniol yn llwyr. Gadewch inni fod yn onest, nid yw strategaeth flaenorol yr UE o aros a gweld tuag at drefn Belarwsia yn gweithio.

“Nid yw dull yr UE o bwysau uwch yn raddol ar drefn Lukashenko wedi llwyddo i newid ei ymddygiad a dim ond wedi arwain at ymdeimlad cynyddol o orfodaeth ac argraffiadau anniben.

“Galwaf ar Senedd Ewrop i wneud yn siŵr nad yw ymateb y gymuned ryngwladol yn gyfyngedig i ddigwyddiad hedfan Ryanair. Rhaid i’r ymateb fynd i’r afael â’r sefyllfa ym Melarus yn ei chyfanrwydd, neu byddwn ni i gyd yn wynebu sefyllfaoedd o’r fath yn y dyfodol, mae Lukashenko yn troi fy ngwlad yn Ogledd Corea Ewrop: yn ddieithr, yn anrhagweladwy ac yn beryglus. ”

Amlygodd Tsikhanouskaya dri datblygiad diweddar arall: dileu cyfryngau Tutby; marwolaeth yr actifydd gwleidyddol Vitold Ashurak yn nalfa'r carchar; a'r penderfyniad i ohirio'r bleidlais genedlaethol nesaf tan ddiwedd 2023.

Parhau Darllen

fideo

Bwrdd crwn fideo: Dadl ar gyfraith 5G newydd arfaethedig Gwlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae Cyngor Diogelwch Cenedlaethol Gwlad Belg wedi cynnig deddf newydd sy'n cynnwys cyfres o fesurau diogelwch ychwanegol ynghylch cyflwyno rhwydweithiau symudol 5G. Mae gallu 5G yn aruthrol a bydd yn effeithio ar bob rhan o'r economi, ac mae'n ddyletswydd ar bob llywodraeth i sicrhau bod unrhyw dechnoleg 5G a ddefnyddir yn ddiogel i'w defnyddio fel cyfrwng cyfathrebu gan ei dinasyddion a'r llywodraeth.

Mewn dadl bord gron ar-lein a drefnwyd heddiw, (17 Rhagfyr), erbyn Gohebydd UE, bu arbenigwyr a sylwebyddion â diddordeb yn trafod y mater.

Parhau Darllen

Cornel y Llysgennad

Cornel y Llysgennad: AU Aigul Kuspan o Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

By

Y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau gyda llysgenhadon gwahanol wledydd i'r UE.

Gohebydd UEMae Tori Macdonald yn siarad â Phrif Gynrychiolydd Kazakhstan yng Ngwlad Belg, Lwcsembwrg, yr UE a NATO, Aigul Kuspan.

Mae'r drafodaeth yn dechrau gydag adlewyrchiad o sut mae'r berthynas rhwng Kazakhstan a'u partneriaid wedi esblygu yn ystod y flwyddyn hon. Mae Kuspan yn siarad am y cynnydd a llawer o ddechreuadau newydd sydd wedi ffurfio er gwaethaf natur aflonyddgar 2020. Mae'r ffocws wedyn yn troi tuag at Kazakhstan a sut maen nhw wedi bod yn rheoli'r achosion o COVID-19 yn genedlaethol yn ogystal â'u cyfranogiad yn yr ymdrech gyfunol fyd-eang.

Wrth edrych tuag at y dyfodol, mae llygaid Kazakh wedi eu gosod yn gadarn tuag at yr etholiadau seneddol sydd ar ddod ym mis Ionawr 2021. Mae Kuspan yn taflu rhywfaint o oleuni ar gymhellion yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev ynghylch meysydd allweddol fel diwygio gwleidyddol a newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, gan adlewyrchu ar yr heriau cyfredol sy'n wynebu'r wlad a llunio cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Yn olaf, mae Kuspan yn mynd i’r afael â nodau ei Llysgenhadaeth ym Mrwsel ar gyfer y flwyddyn newydd ynghyd â thynnu sylw at eu hymdrechion diplomyddol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd