Cysylltu â ni

Etholiadau Ewropeaidd 2024

Gwylio Etholiad Gohebydd yr UE - Y canlyniadau a'r dadansoddiad wrth iddynt ddod i mewn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Roedd EU Reporter yn darlledu’n fyw o Senedd Ewrop ym Mrwsel wrth i ganlyniadau etholiad Ewrop ddod i mewn nos Sul. Rhoddodd cyn Weinidog Ewrop Iwerddon, Dick Roche, ei ddadansoddiad arbenigol pan ymunodd â mi am noson pan ddaeth llawer o’n rhagfynegiadau yn wir. Ond fe gawson ni ambell sioc a syndod i ymateb iddyn nhw hefyd, yn ôl y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell.

Yn gynnar, roedd y cyfan yn ymwneud â'r hyn i gadw llygad amdano. Prin y bu cynnydd yn y nifer a bleidleisiodd bum mlynedd yn ôl, a oedd yn newyddion drwg ym marn Dick. Ond lle gallai pleidiau mewn grym ddisgwyl i bleidleiswyr eu cosbi - a pha wledydd fyddai'n mynd yn groes i'r duedd honno?

Wrth i'r rhagamcanion seddi cyntaf ddechrau cyrraedd, yr Almaen a ddarparodd y syndod cyntaf. Doedd dim disgwyl erioed i blaid y Canghellor Scholtz wneud yn dda ond roedd yr SPD yn llithro i’r trydydd safle a’i ganlyniad gwaethaf erioed.

Rhoddodd mwy o newyddion o'r Almaen arweiniad mawr i ni o ran ble'r oeddem yn mynd yn gyffredinol. Roedd pleidiau canol y dde yn gwneud yn dda, ac roedd y pleidiau poblogaidd ar y dde yn gymysg. Roedd arweinwyr gwleidyddol o bob streipen yn rhoi eu dehongliadau eu hunain ar yr hyn oedd yn digwydd ond fel y dywedodd Dick, “Prin y gallwch chi feio gwleidyddion am sbin”.

hysbyseb

Yna daeth syndod mawr y noson pan wnaeth Arlywydd Macron o Ffrainc yr hyn yr oedd ei wrthwynebwyr yn ei fynnu wrth iddynt hawlio buddugoliaeth. Galwodd etholiad cenedlaethol snap.

Wrth i batrwm cyffredinol y canlyniadau ddod yn amlwg, dechreuodd y grwpiau gwleidyddol siarad am y bargeinion y byddent yn eu gwneud yn y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Byddai Plaid Pobl Ewrop, y Sosialwyr a’r Democratiaid a’r Grŵp Adfywio rhyddfrydol yn parhau i gyfuno grymoedd pan fo angen i gynnal y drefn bresennol.

Daeth y noson i ben gyda llawer i siarad amdano. Yn sydyn, nid oedd bob amser yn amser gwael i fod yn llywodraeth bresennol. Nid yn yr Eidal, lle y bwriwyd y pleidleisiau diwethaf - ac nid yn Iwerddon lle cafodd y rhagfynegiadau eu drysu.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd