Cysylltu â ni

Cornel y Llysgennad

Cornel y Llysgennad: AU Aigul Kuspan o Kazakhstan

cyhoeddwyd

on

Y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau gyda llysgenhadon gwahanol wledydd i'r UE.

Gohebydd UEMae Tori Macdonald yn siarad â Phrif Gynrychiolydd Kazakhstan yng Ngwlad Belg, Lwcsembwrg, yr UE a NATO, Aigul Kuspan.

Mae'r drafodaeth yn dechrau gydag adlewyrchiad o sut mae'r berthynas rhwng Kazakhstan a'u partneriaid wedi esblygu yn ystod y flwyddyn hon. Mae Kuspan yn siarad am y cynnydd a llawer o ddechreuadau newydd sydd wedi ffurfio er gwaethaf natur aflonyddgar 2020. Mae'r ffocws wedyn yn troi tuag at Kazakhstan a sut maen nhw wedi bod yn rheoli'r achosion o COVID-19 yn genedlaethol yn ogystal â'u cyfranogiad yn yr ymdrech gyfunol fyd-eang.

Wrth edrych tuag at y dyfodol, mae llygaid Kazakh wedi eu gosod yn gadarn tuag at yr etholiadau seneddol sydd ar ddod ym mis Ionawr 2021. Mae Kuspan yn taflu rhywfaint o oleuni ar gymhellion yr Arlywydd Kassym-Jomart Tokayev ynghylch meysydd allweddol fel diwygio gwleidyddol a newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, gan adlewyrchu ar yr heriau cyfredol sy'n wynebu'r wlad a llunio cynllun gweithredu i fynd i'r afael â'r materion hyn.

Yn olaf, mae Kuspan yn mynd i’r afael â nodau ei Llysgenhadaeth ym Mrwsel ar gyfer y flwyddyn newydd ynghyd â thynnu sylw at eu hymdrechion diplomyddol yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd