Cysylltu â ni

Cryptocurrency

Cyfweliad gydag Arbenigwr Diwydiant blockchain Saitama Russell Armand

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cefais y pleser yn ddiweddar o siarad ag a Saitama arbenigwr diwydiant blockchain Russell Armand (https://www.saitamatoken.com/) am botensial Bitcoin, rheoleiddio, CBDCs, ac achos defnydd eu cwmni - yn ysgrifennu Prif Swyddog Gweithredol CoinReporter Dimitar Yankov

Pan ofynnwyd iddo am botensial Bitcoin, siaradodd yr arbenigwr Saitama am ei botensial hirdymor a sut yr oedd yn paratoi'r ffordd i cryptocurrencies eraill gymryd ei le. Maen nhw'n credu y gallai Bitcoin ddod yn arian cyfred digidol byd-eang, sef yr hyn rydyn ni i gyd ei eisiau mewn cymdeithas gyflym lle mae angen arian cyfred heb ffiniau ac arian digidol.

Ar y pwnc rheoleiddio, dywedodd Russell Armand, os gall pawb gytuno ar bethau, y bydd yn cael ei reoleiddio yn union fel popeth arall. Bydd gan bob gwlad ei chyfyngiadau ei hun o'i chwmpas, ond yr eitem llinell gyfyngedig yno yw'r arian cyfred byd-eang. Maent yn teimlo, unwaith y bydd y paramedrau hynny wedi'u gosod, y dylai fod yn hwylio llyfn.

Pan ofynnwyd iddo am effaith CBDCs ar y farchnad arian cyfred digidol, soniodd yr arbenigwr ei fod yn bwysig ar gyfer twf ac yn ymarferol iawn, o ystyried y rhaglenni gweithredol a gweithredol sydd eisoes yn eu lle ledled y byd.

O ran achos defnydd eu cwmni, disgrifiodd yr arbenigwr eu hecosystem, sy'n cynnwys app symudol datganoledig, system talu crypto trwy eu partneriaethau E-daliad gyda Visa, cwrs cwbl weithredol trwy eu Academi, eu metaverse, eu heiddo go iawn. SaitaRealty, porth hapchwarae, a mwy. Maen nhw'n credu po fwyaf o bethau y gellir eu symboleiddio, fel eiddo tiriog, y cyflymaf y bydd pobl yn ei dderbyn fel peth go iawn.

Cymerwch eiliad i wylio ein CoinReporter fideo uchod

hysbyseb

Ar y cyfan, roedd yn sgwrs addysgiadol a chraff gydag arbenigwr gwybodus yn y diwydiant blockchain.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd