Cysylltu â ni

Frontpage

Mae China 'yn prynu jetiau a llongau tanfor ymladd o Rwsia'

cyhoeddwyd

on

llestriMae China wedi cytuno i brynu 24 jet ymladdwr a phedwar llong danfor o Rwsia, adroddiad cyfryngau talaith Tsieineaidd.

Adroddir mai hwn yw'r tro cyntaf mewn degawd i China brynu milwrol ar raddfa fawr o Rwsia.

Bydd dau o'r llongau tanfor yn cael eu hadeiladu yn Rwsia a dau yn Tsieina.

Daw’r fargen, a lofnodwyd ychydig cyn ymweliad y penwythnos diwethaf â Moscow gan Arlywydd Tsieineaidd, Xi Jinping, wrth i’r ddwy ochr gynyddu cydweithrediad milwrol.

Dywed gohebwyr fod Moscow a Beijing yn ceisio gwrthbwyso'r hyn maen nhw'n ei ystyried yn oruchafiaeth filwrol America.

Mae China yn prynu 24 o ddiffoddwyr Su-35 a phedwar llong danfor dosbarth Lada, adroddodd organ y Blaid Gomiwnyddol y People's Daily a China Central Television (CCTV).

Ni wnaethant roi gwerth ar y pryniannau.

Cododd cyllideb amddiffyn swyddogol Tsieina 11.2% yn 2012 - gan ei gwthio yn uwch na $ 100bn (£ 65bn) am y tro cyntaf. Ond mae arbenigwyr tramor wedi amcangyfrif y gallai gwariant milwrol gwirioneddol Beijing fod cymaint â dwbl y gyllideb swyddogol.

Adroddwyd bod gwariant amddiffyn yr Unol Daleithiau yn fwy na $ 700bn.

Lansiodd Beijing - sydd hefyd wedi'i frodio mewn ffrae chwerw dros ynysoedd y mae anghydfod yn eu cylch â Japan - ei chludwr awyrennau cyntaf y llynedd.

"Gall y diffoddwyr Su-35 leihau pwysau ar amddiffynfa awyr Tsieina yn effeithiol cyn i ddiffoddwyr llechwraidd o wneuthuriad Tsieineaidd ddod ar-lein," dyfynnwyd y People's Daily yn dweud.

Dywedodd fod disgwyl i'r ddwy wlad gydweithredu ymhellach wrth ddatblygu technoleg filwrol - gan gynnwys ar gyfer taflegrau gwrth-awyrennau amrediad hir S-400, peiriannau byrdwn mawr 117S, awyrennau trafnidiaeth fawr IL-476 a thancwyr awyr IL-78.

Ymwelodd Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping â Moscow o ddydd Gwener i ddydd Sul i gael sgyrsiau gyda'i gymar yn Rwseg, Vladimir Putin - ei daith gyntaf dramor ers dod yn bennaeth y wladwriaeth yn gynharach y mis hwn.

Mae'r ddwy wlad hefyd yn mynd ar drywydd nifer o fargeinion i Rwsia gyflenwi olew a nwy naturiol hylifedig i ddiwydiant Tsieineaidd.

Canmolwyd ymweliad yr Arlywydd Xi gan China Daily, a redir gan y wladwriaeth, fel "riposte haeddiannol i Washington ar gyfer 'colyn' milwrol America i Asia. Mae Xi yn gweithredu 'colyn' China ei hun - yr ymweliad â Moscow i gadarnhau cysylltiadau â" Mr Putin , meddai'r papur.

"Bydd penderfyniad Xi i wneud Moscow yn gyrchfan ei ymweliad swyddogol cyntaf fel arlywydd China yn rhoi atgoffa miniog i'r Unol Daleithiau nad dyma'r unig bŵer sy'n gallu ystwytho ei gyhyrau,"

 

Anna van Densky

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd