Cysylltu â ni

Frontpage

JFK: Cofiwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

z335Adolygiad gan James Drew

Hanner can mlynedd yn ôl heddiw (22 Tachwedd), am 19h30 CET, y 35th Lladdwyd Arlywydd Unol Daleithiau America, John Fitzgerald Kennedy, yn Dallas gan lofruddion sy'n parhau i fod yn anhysbys hyd heddiw. Os gwelwch yn dda, dim ond anghofio'r dyn-gwn sengl, Texas School Book Despository, nonsens hud-bwled y byddai Comisiwn Warren wedi i ni gredu.

Mae cefnforoedd o inc wedi cael eu gollwng yn dadansoddi whos a sut llofruddiaeth JFK (mae cyfrifon nodedig yn cynnwys Treftadaeth Cerrig (1970), Y Contract Spangled Seren (1976, ffuglen, ond yn seiliedig ar lofruddiaeth JFK), a'r gwerthwr gorau, Ar Lwybr yr Asasiaid (1988), i gyd gan Jim Garrisson), ond Yr Asasin Deithiol: Dealey Plaza gan awdur, golygydd a sgriptiwr Paul Morris, tra'ch bod hefyd yn un o'r llyfrau mwyaf rhyfeddol rydych chi'n debygol o'u darllen mewn amser hir, yn gofyn y cwestiwn llawer mwy hanfodol - pam?

hysbyseb

Cawn ein cyflwyno'n gyflym i SimRarg, "teithiwr" o darddiad amhenodol hyd yn hyn, sy'n ei gael ei hun ynddo “Corff ... doedd hynny ddim yn hanner uchder gwael, gwrywaidd, canolig, tua phump ar hugain, yn ddigon golygus, yn ddigon ffit; byddai’n gwneud ”. Wedi'i anfon gan 'the Engineers' i Texas, mae ganddo'r dasg o genhadaeth nad yw hyd yn oed yn ei deall, un a fydd yn newid y byd am byth. Tachwedd 22, 1963, Dallas, 12.30pm.

Beth bynnag, mae'n rhaid iddo gael un Pa Tywydd onside yn gyntaf, a'i seiren slutty merch, ac, wel, ei ieir hefyd. . . “Gallwch chi gysgu yn yr ysgubor ond os ydych chi gymaint â gosod bys ar fy merch neu fy ieir, eich gwddf fydda i'n gwthio.” Ac mae yna un broblem fach arall; Mae SimRarg yn ddu. Yn wir, dieithryn mewn gwlad ddieithr.

Cymerodd ychydig o amser imi benderfynu yn union pa fotymau diwylliannol a wthiodd edafedd Morris, yna sylweddolais, er bod gennyf ddiddordeb mawr erioed mewn damcaniaethau cynllwynio JFK, mai hi (yn ddiarwybod?) Yr hen gyfres sci-fi ATV Saffir a Dur, Gyda Joanna Lumley a David McCallum, ei bod yn ymddangos bod hyn yn cymryd ei awgrym o'r mwyafrif, gyda'i 'dditectifs amser' titwol o ddimensiwn arall, nad ydyn nhw'n hollol estron ond yn llawer mwy na dynol, wedi'u hanfon i ddiogelu strwythur amser.

hysbyseb

Nid yw SimRarg byth yn ymddangos yn siŵr beth yn union y gall fod yn ei ddiogelu neu beidio, ond un peth yn sicr, gorchmynion yw gorchmynion.

Mae hyn yn stwff rhybedio; Stephen King cyhoeddodd ei farn ar lofruddiaeth Kennedy, 22.11.63, yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn (2011) ag yr ymddangosodd hyn gyntaf, ond cyrhaeddodd Morris yno gyntaf ac, cyn belled ag yr oedd deialog credadwy, sych, credadwy, nodweddion hynod ddiddorol ac edafedd da rhefrol, ni lwyddodd King i'w roi ar ben. Yn ogystal, penderfynodd awdur sydd wedi gwerthu orau yn y byd (sydd mewn gwirionedd yn hoff awdur yr adolygydd hwn, ei roi neu ei gymryd) dderbyn y syniad mai Lee Harvey Oswald a weithredodd ar ei ben ei hun sydd, a dweud y gwir, ychydig yn dwp ond, yna eto , Nid yw King yn hoffi fersiwn Kubrick o'i nofel Mae'r Shining, felly ewch ffigur.

Diolch byth, cyflawniad gorau Morris gyda'i nofel gyntaf yw'r rhwyddineb y mae'n plethu sci-fi syfrdanol yn ddi-dor â sylwebaeth gymdeithasol ddi-glem, wrth iddo daflu llygad oer dros hiliaeth a llygredd America ddechrau'r 1960au. Ac, o ran barn y nofel am y 'cynllwyn' ei hun, gofynnwch i'ch hun, faint yn fwy anhygoel yw'r hyn sy'n digwydd yma na'r hyn y gofynnwyd i gyhoedd yr UD ar y pryd gredu a ddigwyddodd? “Mr. Llywydd, ni allwch ddweud nad yw Dallas yn eich caru chi ... ”

Heblaw, mae ffynonellau sy'n agos at yr adolygydd hwn yn datgelu bod dilyniannau ar droed ac, mewn gwirionedd, ni allai fod mewn unrhyw ffordd arall - dim ond aros nes i chi ddarganfod ble mae ein dyn yn mynd nesaf, a phwy yw ei darged nesaf. A pham? Wel, byddai hynny'n dweud ...

Efallai bod yna ambell ymdeimlad bod Morris wedi tyfu'n rhy hoff o lapio'r darllenydd mewn rhigolau, ac mae ei gariad at drosiad yn rhedeg ychydig yn rhy ddwfn efallai, ond serch hynny mae hon yn ymddangosiad syfrdanol gan awdur y gallwn ni ddisgwyl llawer mwy ganddo . Dewch ag ef, dywedwch I.

1453385_10152026874624267_522984928_n

Gallwch brynu Yr Asasin Teithio ar Kindle yma, ac, er ei fod bellach ar ryddhad cyffredinol, mae yna hefyd rifyn arbennig o 50 copi sydd wedi'u stampio â dyddiad pen-blwydd ofnadwy: 22/11/13. Rydych chi'n gwybod eich bod chi eisiau gwneud hynny.

I gael mwy o wybodaeth am fywyd a llywyddiaeth John Fitzgerald Kennedy, cliciwch yma.

Gwyliwch luniau o Llofruddiaeth JFK yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd