Cysylltu â ni

Frontpage

Iran yn cytuno i atal gweithgarwch niwclear yn sgyrsiau Genefa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2013-11-10T004226Z_1654707544_GM1E9BA0NIX01_RTRMADP_3_IRAN-NUCLEARrz

Mae Iran wedi cytuno i ffrwyno rhai o’i gweithgareddau niwclear yn gyfnewid am $ 7 biliwn (£ 4.3bn) mewn rhyddhad cosbau, ar ôl dyddiau o sgyrsiau dwys yng Ngenefa. Cytunodd Iran i roi gwell mynediad i arolygwyr ac atal peth o'i waith ar gyfoethogi wraniwm. Dywedodd yr Arlywydd Rouhani fod y cytundeb dros dro yn cydnabod “hawliau” niwclear Iran. Ond ailadroddodd, mewn darllediad ledled y wlad, na fyddai ei wlad byth yn ceisio arf niwclear. Mae Tehran yn gwadu honiadau dro ar ôl tro gan lywodraethau’r Gorllewin ei bod yn ceisio datblygu arfau niwclear. Mae'n mynnu bod yn rhaid caniatáu iddo gyfoethogi wraniwm i'w ddefnyddio mewn gorsafoedd pŵer.

Daw’r fargen fisoedd yn unig ar ôl i Iran ethol Rouhani - a ystyrir yn gymharol gymedrol - fel ei harlywydd newydd, yn lle’r llinell galed Mahmoud Ahmadinejad.

hysbyseb

Mae arweinydd Goruchaf Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wedi cefnogi hefyd.

Ar ôl pedwar diwrnod o drafodaethau, daeth cynrychiolwyr y grŵp cenhedloedd P5 + 1 fel y'u gelwir - yr Unol Daleithiau, y DU, Rwsia, China, Ffrainc a'r Almaen - i gytundeb ag Iran yn oriau mân dydd Sul.

allweddol pwyntiau'r fargen wedi cael eu rhyddhau gan y Tŷ Gwyn:

hysbyseb
  • Bydd Iran yn rhoi'r gorau i gyfoethogi wraniwm y tu hwnt i 5%, y lefel y gellir ei defnyddio ar gyfer ymchwil arfau, a lleihau ei bentwr o wraniwm wedi'i gyfoethogi y tu hwnt i'r pwynt hwn;
  • Bydd Iran yn rhoi mwy o fynediad i arolygwyr gan gynnwys mynediad dyddiol i safleoedd niwclear Natanz a Fordo;
  • ni fydd unrhyw ddatblygiad pellach ar y planhigyn Arak y credir y gallai gynhyrchu plwtoniwm;
  • yn gyfnewid, ni fydd sancsiynau niwclear newydd am chwe mis, a;
  • Bydd Iran hefyd yn derbyn gwerth rhyddhad cosbau am $ 7bn (£ 4.3bn) ar sectorau gan gynnwys metelau gwerthfawr.

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, John Kerry, y byddai'r cytundeb yn gwneud y rhanbarth yn fwy diogel i'w gynghreiriaid, gan gynnwys Israel.

Ond dywedodd Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, wrth ei gabinet ei fod yn “gamgymeriad hanesyddol” a bod ei wlad yn cadw’r hawl i amddiffyn ei hun.

"Heddiw daeth y byd yn lle llawer mwy peryglus oherwydd bod y drefn fwyaf peryglus yn y byd wedi gwneud cam sylweddol wrth gael yr arfau mwyaf peryglus yn y byd," meddai.

Mewn cynhadledd newyddion yn ddiweddarach, dywedodd Mr Netanyahu na fyddai Israel yn rhwym wrth y cytundeb.

"Ni allwn ac ni fyddwn yn caniatáu i drefn sy'n galw am ddinistrio Israel i gael y modd i gyflawni'r nod hwn.

"Mae gan Israel lawer o ffrindiau a chynghreiriaid, ond pan maen nhw'n camgymryd, mae'n ddyletswydd arnaf i godi llais."

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd