argyfwng Sahel: UE i roi € 142 miliwn mewn cymorth dyngarol yn 2014

| Chwefror 3, 2014 | 0 Sylwadau

TCD-2012-BB - 3386Mae'r heddiw Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi y bydd yn rhoi € 142 miliwn mewn cronfeydd dyngarol i'r rhanbarth y Sahel yn Affrica yn 2014, sydd unwaith eto yn dioddef oherwydd yr argyfwng bwyd a maeth difrifol eleni. Yn ogystal, mae llawer o bobl yn Mali mae angen cymorth dyngarol o ganlyniad i'r sefyllfa yn y gogledd.

Yn 2014, cyfraddau diffyg maeth acíwt difrifol yn parhau i ragori trothwyon brys mewn sawl rhanbarth o Chad, Niger, Mauritania, Burkina Faso, Mali, Senegal a Nigeria. Mae'r tymor heb lawer o fraster, y misoedd anodd rhwng dau cynaeafau pan fydd bwyd ac adnoddau yn dod yn brin, wedi dechrau yn gynnar i lawer yn y Sahel. Un a hanner miliwn o blant yn wynebu risg uchel o ddiffyg maeth difrifol eleni.

"Mae angen cymorth bwyd ar frys o hyd at dair miliwn o Saheliaid, gan gynnwys mwy na phobl 800,000 yng ngogledd Mali, tra bod ugain miliwn o bobl yn y rhanbarth yn dioddef o ansicrwydd bwyd. Mae angen i ni weithredu'n gyflym os ydym am gael cymorth hanfodol i'r bobl fwyaf agored i niwed sy'n parhau â'u brwydr i oroesi o ganlyniad i ansicrwydd bwyd, trychinebau naturiol a gwrthdaro, "meddai'r Comisiynydd Ymateb Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a'r Ymateb Argyfwng Kristalina Georgieva.

"Ni ddylem anghofio bod llawer o'r bobl hyn yn cael eu dadleoli, ar ôl cael eu gorfodi o'u cartrefi," meddai'r Comisiynydd. "Wrth i ni helpu pobl i oroesi ein ffocws yn parhau ar adeiladu gwytnwch y boblogaeth leol. Dyna'r unig ffordd effeithiol a chynaliadwy i roi terfyn ar y cylch o argyfyngau yn y Sahel ac i roi terfyn ar ansicrwydd bwyd a diffyg maeth i filiynau o bobl. cronfeydd newydd yn hanfodol i wneud hyn yn bosibl. "

Bydd yr arian yr UE yn darparu € 57m mewn rhyddhad argyfwng ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng bwyd a maeth Sahel gyffredinol, € 28 miliwn i gynorthwyo dioddefwyr y argyfwng Mali, € 7.5m ar gyfer y sefyllfa argyfwng bwyd yn Nigeria, lle mae'r Gogledd yn profi y mwyaf sefyllfa heriol; € 29.5m gyfer Chad, sydd mewn argyfwng cymhleth gyda nifer cynyddol o ffoaduriaid; a € 2m gyfer Gogledd Camerŵn. Mae € 18m ychwanegol yn cael ei gynllunio mewn cyllid datblygu yr UE i roi cymorth rhyddhad ac adsefydlu i adeiladu gwytnwch yng ngogledd Mali.

Bydd y cyllid hwn yn blaenoriaethu gofal maeth sy'n achub bywyd i blant a mamau a darparu cymorth bwyd, mynediad i wasanaethau iechyd sylfaenol a dŵr glân ar gyfer y bobl fwyaf agored i niwed. Bydd hefyd yn sicrhau bod cannoedd o filoedd o ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli yn fewnol mewn gwledydd Gorllewin Affrica yn parhau i dderbyn cymorth hanfodol.

Cefndir

Ers dechrau'r yr argyfwng Sahel yn 2012, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi crynhoi € 383.4m mewn cymorth brys ar gyfer y Sahel a Mali argyfyngau. Ymateb dyngarol cynnar a sylweddol yr UE i'r argyfwng bwyd a'r gwrthdaro wedi helpu mynediad gwarantu i wasanaethau maeth iechyd sylfaenol a, dŵr glân, lloches a bwyd i rai o'r bobl taro waethaf ac agored i niwed yn y rhanbarth.

Ers dechrau 2012, mae'r Comisiwn Ewropeaidd eisoes wedi crynhoi cyfanswm o € 132m mewn cymorth dyngarol i Mali. Ochr yn ochr â'i gymorth mewn argyfwng, mae'r UE hefyd yn hyrwyddo ymdrech gydunol gyda llywodraethau y rhanbarth a phartneriaid rhyngwladol i adeiladu gwytnwch y bobl fwyaf agored i niwed yn y Sahel drwy'r gynghrair AGIR. I'r perwyl hwn, yn ddiweddar cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei fwriad o annog € 1.5 biliwn mewn cyllid datblygu yr UE o 2014 i 2020 i helpu i adeiladu gwytnwch yn y Sahel.

Mwy o wybodaeth

cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd ac amddiffyn sifil

wefan y Comisiynydd Georgieva yn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cymorth, ymateb argyfwng, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *