UE yn cadarnhau cymorth newydd i Mauritania yn ystod yr ymweliad lefel uchel

| Chwefror 10, 2014 | 0 Sylwadau

Pysgod-Marchnad-yng-Nouadhibou-Harbwr, -Mauritania, -West-Africa.-Credyd-Marco-Care_Marine-PhotobankComisiynydd Datblygu Andris Piebalgs heddiw (10 Chwefror) Disgwylir i gyhoeddi € 195 miliwn ar gyfer Mauritania ym meysydd diogelwch bwyd, rheolaeth y gyfraith a gofal iechyd ar gyfer y blynyddoedd 2014 2020-.

Bydd y comisiynydd yn cyfarfod Arlywydd Abdel Aziz a Phrif Weinidog Moulaye Ould Mohamed Laghdhaf yn ystod ei ymweliad, ac mae disgwyl trafodaethau ganolbwyntio yn benodol ar gydweithredu parhaus rhwng yr UE a'r Mauritania ym meysydd diogelwch, datblygu a physgota. Disgwylir hefyd i'r Comisiynydd i danlinellu ymrwymiad parhaus yr UE i gefnogi'r wlad ar ei lwybr i dwf ac yn y rôl allweddol sydd ganddi i'w chwarae o ran diogelwch yn y Sahel.

Roedd yr ymweliad - yr un cyntaf gan Gomisiynydd i Mauritania ers 2008 - yn hynod o amserol; yn dod dim ond ychydig o fisoedd o flaen y uwchgynhadledd yr UE-Affrica a gynhelir ym Mrwsel ar 2 3-mis Ebrill. Fel deiliaid presennol y llywyddiaeth yr Undeb Affricanaidd, bydd Mauritania rôl arbennig o ganolog i'w chwarae yn y copa.

Wrth siarad yn ystod yr ymweliad, dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Bydd y wlad yn cael rhan arbennig o bwysig i'w chwarae yn yr uwchgynhadledd yr UE-PA sydd ar y gweill ac y gall barhau i gyfrif ar yr UE fel partner ymroddedig yn hyn."

"Mae gan Mauritania rôl hanfodol wrth helpu i gadw'r rhanbarth Sahel sefydlog oherwydd ei leoliad. Ni all fod unrhyw ddatblygiad heb ddiogelwch, a hoffwn longyfarch y wlad ar yr holl waith y mae'n ei wneud i wneud y wlad, a'r rhanbarth ehangach, yn fwy sefydlog. "

Yn ystod yr ymweliad, bydd y Comisiynydd Piebalgs cymryd rhan yn y lansiad prosiect i adsefydlu ac ehangu'r ffordd Nouakchott-Rosso, mae bron 200 km o hyd ac coridor trafnidiaeth allweddol rhwng Mauritania a Senegal. Mae'r UE wedi darparu € 51 miliwn, gan ychwanegu hyd at gronfeydd ffurfio'r llywodraeth Mauritania a Banc y Byd - yn enghraifft concrid o'r hyn y gellir ei gyflawni drwy bartneriaeth yn y rhanbarth.

Diolch i hyn cyswllt trafnidiaeth gwell, bydd Mauritania yn gallu rôl allweddol mewn masnach yn y rhanbarth (gan gynnwys helpu i wella mynediad i farchnadoedd i ffermwyr), diolch i ei safle ar y groesffordd rhwng y Maghreb ac Affrica Is-Sahara. Mae'r ffordd hefyd yn nodi cam ymlaen tuag at gwblhau yn y pen draw y coridor trafnidiaeth Tanger-Lagos, a fydd yn helpu i roi hwb sylweddol integreiddio a masnach rhanbarthol ar draws y rhanbarth.

Yn ystod yr ymweliad hwn, bydd y Comisiynydd hefyd yn cymryd y cyfle i weld dros ei hun sut mae prosiectau allweddol yr UE yn gwneud gwahaniaeth ar lawr gwlad. Er enghraifft, mae ysgol ar gyfer merched ym mhentref Toujounine, ac ysgol hyfforddiant yr heddlu; yn enghraifft concrid o'r cysylltiad rhwng diogelwch a datblygiad yn y wlad (sydd wrth wraidd strategaeth yr UE yn y Sahel).

Cefndir

Mae'r cyllid newydd a gyhoeddwyd heddiw yn dod o Gronfa Datblygu Ewropeaidd ar gyfer y cyfnod 2014 2020-. Rhwng 2007 2013 a, ymrwymodd yr UE € 209m i Mauritania. Roedd hyn yn cynnwys € 25m ychwanegol ar gyfer y strategaeth Sahel (strategaeth yr Undeb Ewropeaidd i hyrwyddo diogelwch a datblygiad yn y Sahel), € 11m ar Fenter a € Datblygu'r Mileniwm 8m fel rhan o'r Bregusrwydd Flex (neu V-FLEX), a sefydlwyd i helpu gwledydd i ymateb i effeithiau'r argyfwng economaidd.

canlyniadau pendant o gefnogaeth yr UE yn Mauritania cynnwys gwelliant sylweddol yn niogelwch ac ansawdd y ffyrdd ledled y wlad, gwell mynediad at ynni mewn ardaloedd gwledig a lled-wledig (er enghraifft pobl 190,000 mewn chwe wilayas, neu taleithiau, ar yr amod gyda thrydan ), a phum rhanbarth yn cael mynediad at ddŵr yfed a system glanweithdra.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Comisiynydd € 6.4 biliwn ar gyfer y rhanbarth o Orllewin Affrica (yn amodol ar gadarnhad gan aelod-wladwriaethau) rhwng 2014 2020-, y disgwylir i gefnogi buddsoddiadau sy'n cynhyrchu twf a chreu swyddi ar gyfer yr 300 miliwn o ddinasyddion o Orllewin Affrica. Mae'r rhanbarth o Orllewin Affrica yn cynnwys Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Gini Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo a Mauritania.

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 1002: UE yn cadarnhau ei gefnogaeth i ddatblygu ac integreiddio Gorllewin Affrica
IP / 14 / 124: Comisiynydd Piebalgs yn ymweld â thair gwlad West-Affrica i drafod cydweithredu datblygu yn y dyfodol
Gwefan Datblygiad EuropeAid a Cydweithredu DG
Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cymorth, Datblygu, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol, chysylltiadau allanol, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *