UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

| Chwefror 17, 2014 | 0 Sylwadau

gwasanaeth-sectorMae ymdrechion i ryddfrydoli masnach yn y gwasanaethau yn ennill momentwm wrth i'r Undeb Ewropeaidd fydd yn cadeirio'r rownd 6th trafodaethau ar gyfer y Fasnach mewn Cytundeb Gwasanaethau (Tisa) sy'n dechrau heddiw (17 Chwefror) yn Genefa.

trafodaethau Tisa yn anelu at agor marchnadoedd mewn gwasanaethau ymhlith grŵp amrywiol o aelodau'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) sy'n barod i fwrw ymlaen â rhyddfrydoli yn gyflymach na'r aelodaeth cyffredinol Sefydliad Masnach y Byd. Y canlyniad fydd cytundeb plurilateral ymysg 'cynghrair y parod' i agor marchnadoedd ar wasanaethau sy'n amrywio o wasanaethau ariannol, e-fasnach i drafnidiaeth forol. gwledydd sy'n cymryd rhan yn amrywio o Awstralia i Paraguay ac o Liechtenstein i'r Unol Daleithiau. O'r aelodau 51 WTO o amgylch y bwrdd, 28 yn aelod-wladwriaethau, ond mae'r UE yn cael ei gyfrif fel cyfranogwr sengl.

Hosting a gadeirio'r casglu wythnos o hyd, mae'r UE yn awyddus i sicrhau bod y Tisa yn cael ei llunio'n ofalus i'w gwneud yn gydnaws â'r Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach mewn Gwasanaethau (GATS). Sicrhau bod y cytundeb yn GATS gydnaws nid yn unig yn ei gwneud yn ar agor i aelodau eraill y WTO sydd am ymuno yn ddiweddarach, ond hefyd yn ei gwneud yn haws i integreiddio i mewn i'r WTO.

Ers y trafodaethau eu lansio ym mis Mawrth y llynedd, 20 o'r cyfranogwyr wedi cyflwyno cynigion. Paraguay, Chile, a Phacistan rhaid i ddatgelu eu dwylo eto.

"Rwy'n falch o weld ein bod wedi momentwm tuag at gael fasnach eang ei sail yn y cytundeb gwasanaethau. Mae hyn yn newyddion gwych i sector fwyfwy pwysig o'r economi Ewropeaidd, "meddai Comisiynydd Masnach Karel De Gucht.

Gyda phob un ond tri o'r cyfranogwyr 23 gael yn awr yn gwneud eu rhestru ceisiadau agoriadol pa rai o'u marchnadoedd gwasanaethau maent yn barod i'w agor ac i ba raddau, mae yna deimlad o obaith bod y trafodaethau ar y trywydd iawn.

Er nad yw'r trafodaethau yn dod o dan gylch gwaith y WTO, sgyrsiau yr wythnos hon wedi cael eu hamserlennu yn fwriadol i fod yn ôl-wrth-gefn gyda chyfarfodydd rheolaidd o'r WTO ac y Cytundeb Cyffredinol ar Fasnach mewn Gwasanaethau (GATS). Y nod yw cynyddu synergeddau â ac yn sicrhau cyfranogiad swyddogion sy'n seiliedig ar gyfalaf.

Bydd y cylch negodi bara wyth diwrnod, gyda'r tri diwrnod cyntaf neilltuo i drafod y cynigion cychwynnol 20. Yn ystod y pum diwrnod canlynol, bydd trafodwyr yn trafod y rheoliadau mewn sectorau gwasanaethau penodol. Mae cyfnewid o gynigion yn cael ei weld fel trobwynt yn yr ymdrechion i feithrin cytundeb. Gydag aelodau gytuno ar destun sylfaenol y darpariaethau cytundeb a bron pob cynnig ar y bwrdd, y trafodaethau yn amlwg ar y trywydd iawn.

Chwe phwnc wedi cael eu dewis ar gyfer trafodaeth fanwl: gwasanaethau ariannol; telathrebu ac e-fasnach; rheoleiddio a thryloywder yn y cartref; gwasanaethau proffesiynol, cludiant morwrol a'r hyn a elwir 4 modd, y cyflenwad o wasanaethau gan bersonau tramor. Mae'r pynciau hyn wedi cael eu dewis oherwydd eu (cyd) noddwyr wedi cyflwyno testunau cyfunol sy'n cynnwys yr holl gynigion a sylwadau, gan baratoi'r ffordd ar gyfer testunau trafod drafft wir. Bydd grwpiau sy'n gweithio rhedeg yn gyfochrog i geisio cael cynnydd mwyaf posibl. Bydd y cyfranogwyr yn cyfnewid barn am drafnidiaeth ar y ffyrdd, gwasanaethau cyflenwi cystadleuol a thrafnidiaeth awyr.

Cefndir

Mae'r trafodaethau Tisa yn cwmpasu pob sector gwasanaethau, gan gynnwys technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) gwasanaethau, logisteg a thrafnidiaeth, gwasanaethau ariannol a gwasanaethau i fusnesau. Mae'r UE - fel y cyfranogwyr eraill - am y trafodaethau i fynd y tu hwnt i ymhellach agor marchnadoedd ar gyfer gwasanaethau. Y nod hefyd yw datblygu rheolau newydd ar fasnach mewn gwasanaethau, megis y rhai sy'n gwneud cais i gaffael y llywodraeth o wasanaethau, gweithdrefnau trwyddedu neu fynediad i rwydweithiau cyfathrebu.

Gyda'i gilydd, mae'r aelodau 51 WTO (Awstralia, Canada, Chile, Tseineaidd Taipei, Colombia, Costa Rica, yr UE, Hong Kong Tsieina, Gwlad yr Iâ, Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, Mecsico, Seland Newydd, Norwy, Pacistan, Panama, Paraguay , Periw, y Swistir, Twrci, yr Unol Daleithiau) yn cymryd rhan yn y trafodaethau yn cynrychioli mwy na dwy ran o dair o masnach y byd mewn gwasanaethau. Ar gyfer yr UE, masnach yn y gwasanaethau o bwysigrwydd strategol, y sector yn cyfrif am ryw dri chwarter o gynnyrch mewnwladol crynswth yr UE (GDP) a swyddi UE. O fewn yr UE, masnach traws-ffiniol yn y gwasanaethau yn cyfrif am tua 30% o fasnach UE, a Buddsoddiad Tramor Uniongyrchol (FDI) yn y Gwasanaethau (i'w cynnwys yn y cwmpas y cytundeb yn y dyfodol) yn cynrychioli tua 70% o'r llif FDI yr UE ac tua 60% o'n stoc FDI.

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 118: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig i agor trafodaethau masnach plurilateral ar wasanaethau, 15 2013 Chwefror
MEMO / 13 / 107: Memo - Trafodaethau am Gytundeb Plurilateral ar Fasnach mewn gwasanaethau
Fasnach mewn Gwasanaethau

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, gwasanaethau, Masnach, byd, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)