Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Ffarwel, libre Crimea

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2008-08-09-Wcráin-Yalta-Livadia-Palace-207-pwytho tu allan-blaenPalas Livadia yn y Crimea, cyn gartref Tsar Nicholas II a breuddwydio am 'orffwys cartref' Arlywydd yr UD Theodore Roosevelt

Mae'r Gorllewin wedi datgan y refferendwm ar 16 Mawrth sydd i ddod ar ddyfodol y Crimea a statws dinas Sevastopol yn "anghyfreithlon". Yng Nghyngor rhyfeddol rhyfeddol yr UE o benaethiaid gwladwriaeth ym Mrwsel a neilltuwyd i argyfwng yr Wcrain, eglurodd y Canghellor Angela Merkel fod plebiscite y Crimea wedi'i baratoi'n wael, yn cael ei wneud ar frys a heb ymgynghori â'r llywodraeth, felly nid yw'n ddilys.

Mae unrhyw debygrwydd â phleidlais yr Alban ym mis Medi sydd ar ddod yn cael ei ystyried yn amherthnasol. Nid yw beirniadaeth ynghylch absenoldeb cydweithredu â llywodraeth hunan-gyhoeddedig newydd Kiev yn gwneud llawer o synnwyr, nid yn unig am ei bod yn hunan-gyhoeddedig, ond hefyd oherwydd bod ei esgyniad wedi'i staenio gan drais a thywallt gwaed. Mae'r arlywydd cyfreithlon yn ei gael ei hun yn alltud ac mae hyd yn oed y rhai sy'n cytuno â'i statws yn cyfaddef bod ei awdurdod yn agos at sero.

hysbyseb

Mae Prif Weinidog y Crimea Sergey Aksyonov wedi egluro bod cyflymder cyflym amserlen y refferendwm oherwydd y perygl o gythruddo a'r angen i osgoi ailadrodd trychineb Maidan Square. Beth bynnag yw'r cymhellion, nid yw'r dyddiadau yn newid y hanfod: roedd y anrheg a gynigir gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Blaid Gomiwnyddol USSR Nikita Khrushev i bobl Urkanian yn hawdd ei rhoi i ffwrdd yn 1954, ond ni fydd yn hawdd gwella. Nid yw barn y ddwy filiwn o drigolion y penrhyn yn pwyso'n drwm ddigon i ennill dros fympwyon yr adfentyddion gwleidyddol sydd mewn grym yn y gorffennol a'r presennol, yng nghyd-destun y cysylltiad gwleidyddol presennol.

Mae’r tensiynau o amgylch y plebiscite yn cynyddu wrth i genhadaeth y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) a geisiodd fynd i mewn i’r Crimea gael ei atal gan ddynion gwn - arwydd gwael, wrth iddo gau’r persbectif ar gyfer cydnabyddiaeth ryngwladol o’r refferendwm. Daeth y gwrthodiad hwn i ben â'r trais a'r tywallt gwaed yn Sgwâr Maidan, lle cafodd pobl a hyder rhwng Rwsia a'r Gorllewin eu lladd.

Cwblhaodd stormio Maes Awyr Belbek, y ganolfan filwrol yn Crimea, y llun, gan roi tiroedd Kremlin i gyhuddo'r Gorllewin o allforio chwyldroadau "lliw".

hysbyseb

Yn y cyfamser, mae defnyddwyr gwe Rwseg yn gamblo dros y swm i'w fuddsoddi yn hen dalaith Rwseg, a elwid tan Chwyldro Hydref 1917 yn dalaith Tavricheskaya, rhag ofn iddo ymuno â Ffederasiwn Rwseg. Ar un adeg roedd yn gyrchfan moethus a ffafriwyd gan Tsar Nicolas II, y Romanov olaf, a oedd wrth ei fodd o gael cartref ym Mhalas Livadia. Cafodd Arlywydd yr UD Theodore Roosevelt, hanner canrif yn ddiweddarach, yr un mor swynol gan y lleoliad, yn ôl pob sôn, roedd am symud yno "pan gafodd ei bensiwn".

Unwaith yn dalaith fwyaf enwog ymerodraeth Rwseg ac wedi hynny yn gyrchfan boblogaidd i'r elît Comiwnyddol, profodd swyn y Crimea i fod yn drobwynt i Gorbachev, a ddymchwelwyd mewn a coup d'état wrth wylio yno.

Dirywiodd y Crimea ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd - gostyngodd y boblogaeth bron i hanner miliwn wrth i enwogrwydd y gyrchfan bylu, methu cystadlu yn rhyngwladol heb fuddsoddiad ac analluog i ddarparu swyddi i'r economi leol wan, a waethygodd ei chwymp o ras. Ond cafodd yr anawsterau economaidd eu hegluro gan broblemau diwylliannol: mae Aksyonov wedi atgoffa ei gydwladwyr am statws "ail ddosbarth" y Troseddwyr yn yr Wcrain.

Bydd y refferendwm yn penderfynu ar ddau opsiwn - ymuno â Rwsia neu adfer ymreolaeth yn yr Wcrain. Yn anffodus i Crimea, gyda'i gorffennol hanesyddol cyfoethog, nid yw annibyniaeth bellach yn y fantol. Gallai ddod yn Malta o'r Môr Du, cyfuniad o wareiddiadau dwyreiniol a gorllewinol. Ysywaeth, lladdodd y cipwyr Sgwâr Maidan y persbectif annibyniaeth - mae'r risg o dywallt gwaed yn parhau i fod yn uchel, gan wthio Troseddwyr i freichiau'r Kremlin, gan baratoi i gyfnewid eu rhyddid am sefydlogrwydd awdurdodaidd.

Mae chwyldro Maidan wedi gwthio'r boblogaeth tuag at adfer ffiniau hynafol ymerodraeth Rwseg. Yn dilyn hynny, mae statws Crimea wedi dod yn s arallui generis fel Kosovo. Gwrthdrawiad annisgwyl wrth integreiddio Wcráin i'r UE.

 

 

Anna van Densky

 

 

Anna van Densky

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd