Hawliau plant i ddiogelwch 'peryglu' yn yr UE

| Mawrth 20, 2014 | 0 Sylwadau

5gExO_boxXEUJsk6p4hlyHB6-nQEUWh74K8L96wXa1tZruUDxWcHzSHWbosoMlXwP4nnk1-Bbw=s0-d-e1-ftMae hawliau plant i ddiogelwch yn yr UE yn cael eu peryglu gan anghysondeb wrth fabwysiadu a gweithredu polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i leihau anaf bwriadol plant, meddai'r Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop.

Mae angen i wledydd gynyddu'r nifer sy'n manteisio ar bolisïau atal profedig yn y maes hwn er mwyn amddiffyn dinasyddion mwyaf agored i niwed Ewrop a chymdeithas y dyfodol. Mae anafiadau bwriadol plant, sy'n cynnwys camdriniaeth, trais gan gyfoedion a hunanladdiad, yn creu effeithiau negyddol gydol oes ar blant, teuluoedd a chymdeithas ac felly mae angen sylw ar unwaith a mwy.

Mae anaf bwriadol plant yn fater iechyd cyhoeddus o bwys ac yn un o hawliau dynol. Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi nodi'n glir “na ellir cyfiawnhau unrhyw drais yn erbyn plant; gellir atal pob trais yn erbyn plant ”. (Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn 2011)

O'r plant a phobl ifanc 35,000 + 0-19 oed sy'n marw bob blwyddyn yn yr UE, oddeutu Mae marwolaethau 24% neu oddeutu 9,100 yn fras oherwydd anafiadau. Mae tua thraean o'r marwolaethau hyn yn cael eu dosbarthu fel rhai bwriadol neu o fwriad amhenodol. Nid yw marwolaethau anafiadau bwriadol ond blaen y mynydd iâ a hyd yn oed yma, lle mae'r data gorau yn bodoli, mae tystiolaeth yn awgrymu y gallai marwolaethau camdriniaeth sydd wedi'u codio fel lladdiad plant adlewyrchu cyn lleied â 20-33% o'r achosion go iawn. (Sefydliad Iechyd y Byd, 2013)

“Rhaid i drais yn erbyn plant barhau i gael sylw beirniadol, a rhaid i ni ailadrodd hyn yn gryf, yn hytrach na chlocio’r mater mewn distawrwydd,” meddai Is-lywydd Senedd Ewrop, Isabelle Durant. “Yn ogystal â chymhwyso’r hyn rydyn ni’n ei wybod eisoes, mae angen mwy o ymchwil a gwell systemau data arnom, yn enwedig ar gyfer pob math o anafiadau bwriadol angheuol i blant sy’n cynnwys gwybodaeth am gost trais yn erbyn plant a’i atal.”

Yn yr adroddiad mae proffiliau polisi gwledydd unigol ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau sy'n cymryd rhan: Awstria, Gwlad Belg (Fflandrys yn unig), Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Gwlad yr Iâ, Iwerddon, yr Eidal , Latfia, Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Norwy, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofacia, Slofenia, Sbaen a Sweden a'r Deyrnas Unedig (Lloegr a'r Alban yn unig).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, lles plant, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *