Cysylltu â ni

Frontpage

grwpiau Iddewig condemnio datganiad gan Iran Arweinydd Goruchaf yn galw realiti Holocost 'ansicr'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

48476_detail_khameneiGan Maud Swinnen

Wrth annerch torf fawr yr wythnos diwethaf yn ninas gogledd-ddwyreiniol Iran, Mashhad, Ayatollah Khamenei (Yn y llun) honnodd nad oedd llofruddiaeth systematig chwe miliwn o Iddewon gan y Natsïaid "yn sicr".    

Condemniodd y Gynghrair Gwrth-Difenwi (ADL) a Chyngres Iddewig y Byd (WJC) ddatganiad a wnaed gan Goruchaf Arweinydd Iran, Ayatollah Ali Khamenei, lle haerodd yn ystod anerchiad cenedlaethol o bwys bod realiti hanesyddol yr Holocost yn “anhysbys,” a’i holi os “digwyddodd mewn gwirionedd.”

hysbyseb

Gwadodd hefyd genhedloedd y Gorllewin sy’n ystyried “rhyddid” i lefaru fel eu “llinell goch” ond eto’n gosod cyfyngiadau ar drafod yr Holocost gwnaeth Ayatollah Khamenei y datganiadau ar achlysur Nowruz, Blwyddyn Newydd Persia.

Wrth annerch torf fawr yn ninas gogledd-ddwyreiniol Iran, Mashhad, honnodd Ayatollah Khamenei nad oedd llofruddiaeth systematig chwe miliwn o Iddewon gan y Natsïaid "yn sicr". '

"Mae'r Holocost yn ddigwyddiad y mae ei realiti yn ansicr ac, os digwyddodd, mae'n ansicr sut y digwyddodd," meddai. Mae Khamenei wedi galw'r Holocost yn "chwedl" lawer gwaith yn y gorffennol. Defnyddiodd hefyd y cyfeiriad at yr Holocost i feirniadu ymosodiadau’r Gorllewin ar drefn theocratig Iran.

hysbyseb

"Yn Ewrop does neb yn meiddio siarad am yr Holocost," meddai Khamenei. "Maen nhw'n amddiffyn eu llinellau coch yn angerddol. Sut maen nhw'n disgwyl i ni anwybyddu ein llinellau coch sy'n seiliedig ar ein credoau chwyldroadol a chrefyddol?"

Ychwanegodd: '' Mae mynegi barn am yr Holocost, neu fwrw amheuaeth arno, yn un o'r pechodau mwyaf yn y Gorllewin. "

Mewn datganiad, dywedodd Cyfarwyddwr Cenedlaethol ADL, Abraham H. Foxman: "Nid damwain yw bod Goruchaf Arweinydd Iran wedi dewis ei brif gyfeiriad cenedlaethol y flwyddyn i gwestiynu a ddigwyddodd yr Holocost. Ei neges yw, er gwaethaf y trafodaethau niwclear parhaus, bod Iran yn cynnal yn gryf i'w ideoleg radical, gan gynnwys gwadu'r Holocost, a safbwyntiau gwrth-Semitaidd a gwrth-Israel eithafol eraill ynghyd â'u cefnogaeth barhaus i derfysgaeth y byd fel y gwelwyd yn yr atafaeliad diweddar gan Israel o arfau Iran a oedd ar gyfer Llain Gaza.

"Unwaith eto, mae chwistrelliad gwadiad yr Holocost gan arweinydd o Iran yn dangos i'r byd sut mae casineb mor ddwfn yn bodoli wrth y llyw yn Iran. Rydym wedi gweld yr Ayatollah yn ysbio ei elyniaeth angerddol tuag at Iddewon o'r blaen ar achlysuron cenedlaethol eraill yn Iran a'r datganiadau hyn. unwaith eto dangoswch bigotry a rhagrith y drefn hon, ’’ ychwanegodd Foxman.

Gofynnodd Llywydd Cyngres Iddewig y Byd Ronald S. Lauder a allai’r byd ymddiried yn “swyn sarhaus” Arlywydd Iran Hassan Rouhani, ar ôl datganiadau Ayatollah Khamenei.

“Pan mae gwledydd yn rhuthro i groesawu Iran fwy cymedrol yn ôl pob tebyg i gymuned y byd ac i wneud busnes ag ef, dylent gofio, nid Iran newydd mohono, ond yr un Iran ag wyneb newydd,” meddai Lauder.

“Mae geiriau Ayatollah Khamenei yn ddigamsyniol: mae’n gwadu i’r Holocost ddigwydd. Mae angen i Iran ymwrthod â gwadu, eithafiaeth a gobeithion yr Holocost os yw'r byd i fod ag unrhyw ffydd yn ei ymddygiad a'i fwriadau. Tan hynny, mae angen i'r Gorllewin fod yn ofalus iawn wrth ymgysylltu â Tehran, '' meddai Lauder.

Ym mis Rhagfyr 2013, roedd tudalennau Facebook a Twitter Khamenei yn nodi pen-blwydd treial Roger Garaudy o’r Holocost Ffrengig ar gyfer ei lyfr ym 1996 a gyfeiriodd at yr Holocost fel “myth y chwe miliwn,” a chanmoliaeth uchel ar Garaudy fel “Ffrangeg Diffoddwr gwrthiant #Mlim ”.

Ym mis Mehefin 2013, roedd tudalen Facebook yr Ayatollah yn cynnwys swydd a oedd yn cynnwys cynrychiolaeth weledol o theori cynllwyn gwrth-Semitaidd glasurol rheolaeth Iddewig o lywodraeth yr Unol Daleithiau.

Mae arweinwyr Iran yn gwneud datganiadau gwrth-Semitaidd fel mater o drefn; Mae cyfryngau Iran yn cynnwys cartwnau gwrth-Semitaidd ac mae'r drefn a reolir gan y wasg Press TV yn canu propaganda gwrth-Semitig a gwrth-Israel.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd