cefnogaeth yr UE i ddarparu mynediad at ynni i ddwy filiwn o bobl yn Affrica

| Ebrill 1, 2014 | 0 Sylwadau

Lighting_Africa_Students-590x281Mae'r Comisiwn Ewropeaidd Heddiw (1 Ebrill), cyhoeddodd y canlyniadau yr alwad gyntaf am gynigion rhaglen arloesol ar gyfer darparu arian i ddod â trydan i ddinasyddion tlotaf y byd. Mae'r fenter hefyd yn dangos bod yr UE wedi bod yn arweinydd yn yr ymgyrch i ddarparu Ynni Cynaliadwy i Bawb.

Mae grantiau o € 95 miliwn wedi eu dyfarnu i brosiectau 16 draws naw o wledydd Affrica i ddarparu mynediad i ynni mewn ardaloedd gwledig, swm a fydd yn cael ei gyfieithu i mewn i brosiectau sy'n costio mwy na € 155m (trwy gymorth cydariannu gan ymgeiswyr) ac yn dod â thrydan i mwy na 2 miliwn o bobl.

Dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae hyn yn dangos bod canlyniadau go iawn yn cael eu darparu a bod yr UE yn graddio i fyny prosiectau llwyddiannus profedig sy'n cael effaith fawr ar leihau tlodi drwy trydaneiddio gwledig cynaliadwy. Mae ynni yn hanfodol ar gyfer pob maes datblygu; rhag creu swyddi a hybu twf i wella gofal iechyd a galluogi pobl i goginio'n ddiogel. Eto i gyd yn rhy aml, pobl mewn ardaloedd gwledig wedi cael eu gadael ar ôl - a brawychus 84% o'r rheiny heb fynediad at ynni bellach yn byw yng nghefn gwlad. Mae angen i ni wneud yn siŵr bod ein gwaith yn cefnogi pawb, waeth ble maent yn byw. "

Mae hwn yn gam cyntaf mewn rhaglen arloesol newydd i ddod â thrydan i filiynau lawer. Dros y blynyddoedd 7 nesaf mae'r Comisiwn yn anelu at dreulio mwy na € 2 biliwn mewn cefnogi ynni yn Affrica. Bydd hyn yn, yn ei dro, buddsoddiadau trosoledd fwy na € 10bn, llenwi'r bylchau ar gyfer seilwaith ynni ac felly'n caniatáu i fusnesau, ysgolion, cartrefi ac ysbytai i gael y trydan sydd ei angen arnynt.

Yn ogystal, Galwad arall am Gynigion targedu trydaneiddio gwledig mewn gwladwriaethau bregus (megis Burundi, Liberia, Somalia a Mali) ar hyn o bryd dan gwerthuso a bydd yn cyflwyno mwy o fudd-daliadau yn y gwledydd hyn, lle mae anghenion ynni mwyaf. Hwn fydd y cam nesaf i sicrhau bod ymdrechion yr UE i ddarparu ynni cynaliadwy lle mae'n ffrwyth arth mae'r angen mwyaf.

Cefndir

Mae'r cyllid a gyhoeddwyd heddiw yn ganlyniad o 'Galwad am Gynigion', sef system gyllid yr UE sy'n galluogi cyrff anllywodraethol, y llywodraeth a sefydliadau yn y sector preifat i dderbyn grant am Gyllid yr UE yn seiliedig ar eu cynnig ar gyfer prosiect arloesol.

Mae'r gwledydd a fydd yn elwa o'r fenter hon: Madagascar, Burkina Faso, Senegal, Cameroon, Liberia, Tanzania, Sierra Leone, Eritrea, Rwanda. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn hyrwyddo-ond nid dderbyniwyd cynigion 40 arall a ddewiswyd - i roddwyr preifat a chyhoeddus ac asiantaethau datblygu. Felly, gallai'r rhestr o wledydd a nifer y boblogaeth wledig elwa o ganlyniadau Call gynyddu ymhellach.

Yn ogystal, mae prosiectau seilwaith a ariannwyd drwy ein offerynnau blendio arloesol a'r Cyfleuster Cymorth Technegol ar gael ar gyfer holl wledydd Is-Sahara Affrica eisoes yn sicrhau canlyniadau ac yn cyfrannu at y gefnogaeth yr UE ar gyfer Ynni Cynaliadwy i Bawb amcanion.

Worldwide, tua 1.3 biliwn o bobl sydd heb fynediad i drydan. Hyd at biliwn yn fwy yn cael mynediad yn unig i rwydweithiau trydan annibynadwy. Mae mwy na biliwn o 2.6 o bobl yn dibynnu ar danwydd solet (hy biomas a glo traddodiadol) ar gyfer coginio a gwresogi.

Byddai system ynni sy'n perfformio'n dda sy'n gwella mynediad effeithlon i ffurfiau modern o egni cryfhau'r cyfleoedd i'r bobl dlotaf ar y blaned i ddianc effeithiau gwaethaf tlodi. Mynediad at ynni yn darparu pobl gyda'r modd i gynhyrchu incwm - a hynny yn ei dro yn creu cyfoeth a marchnadoedd newydd.

Mwy o wybodaeth

Ar waith yr UE ar Ynni Cynaliadwy i Bawb
I gael mwy o wybodaeth am Ynni Cynaliadwy i Bawb
Am fwy o wybodaeth ar y copa Affrica-UE

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cymorth, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *