UE yn lansio prosiect i ymladd meddyginiaethau ffugio mewn gwledydd sy'n datblygu

| Ebrill 7, 2014 | 0 Sylwadau

Ffug-gyffuriau-010Cyn yr Diwrnod Iechyd y Byd Heddiw (7 Ebrill), lansiodd yr Undeb Ewropeaidd yn brosiect newydd a fydd yn cefnogi'r frwydr yn erbyn cynhyrchu a masnachu mewn meddyginiaethau ffugio yn Cameroon, Ghana, Jordan, Moroco a Senegal, sydd wedi'u lleoli ar hyd dau o'r prif lwybrau ar gyfer cynhyrchu a masnachu mewn meddyginiaethau ffugio (o Penrhyn Arabia a'r Dwyrain Canol i Orllewin / Canolbarth Affrica; o Ddwyrain / Horn Affrica, drwy Yemen a Swdan, i Ganol Affrica).

meddyginiaethau ffugio yn fygythiad sylweddol i iechyd a diogelwch y cyhoedd eu bod fel arfer yn cynnwys cynhwysion sydd o ansawdd gwael, yn y dos anghywir neu yn syml aneffeithiol, ac mewn rhai achosion, hyd yn oed yn wenwynig.

Dywedodd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs: "feddyginiaethau ffugio wedi dod yn ffynhonnell bwysig o incwm i grwpiau troseddau cyfundrefnol, gyda ffurflenni uchel dros ben, rwystro'r broses o ddatblygu heddychlon gwledydd hyn. 'Gyda'r prosiect hwn, byddwn yn darparu hyfforddiant - i gefnogi gwasanaethau ymchwilio a chyfiawnder troseddol, yn ogystal ag i roi cymorth technegol -. I ganfod a dadansoddi meddyginiaethau amheus a chodi ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r defnydd o feddyginiaethau ffugio "

meddygaeth ffugio yn broblem sy'n effeithio gwledydd datblygedig yn ogystal â gwledydd sy'n datblygu, gan fod cleifion o amgylch y byd yn debygol o fynd yn ysglyfaeth i ffugio cynhyrchion meddygol. Hygyrchedd driniaethau meddygol a chynnyrch meddygol mewn llawer o wledydd sy'n datblygu yn her ynddo'i hun, gan eu gwneud yn arbennig o agored ac yn agored i beryglon meddyginiaethau ffugio. marwolaethau Tua 100,000 bob blwyddyn yn Affrica yn ddyledus i'r fasnach meddyginiaethau ffugio (yn ôl y Sefydliad Iechyd y Byd).

Bydd y prosiect yn galluogi awdurdodau barnwrol, rheoli a gorfodi'r gyfraith genedlaethol i ymateb yn effeithiol at y frwydr yn erbyn feddyginiaethau ffugio, gan roi'r fframwaith a'r galluoedd cyfreithiol angenrheidiol i gynnal gweithrediadau hyn yn effeithiol. Gwledydd dan sylw yn gallu rhannu eu harbenigedd a'u harferion gorau, yn ogystal ag i rwydweithio er mwyn cysoni eu polisïau ar lefel traws-ranbarthol; gan arwain o bosibl at gweithrediadau ar y cyd.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyfrannu mwy na € 4 miliwn i'r prosiect eleni 3. Mae'r arian sydd ar gael ar gyfer y prosiect hwn wedi cael eu darparu o dan Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch (IcSP).

Cefndir

Bydd y prosiect yn cael pedair prif elfen:

  • I ddiweddaru fframwaith deddfwriaethol sy'n ymwneud â chynhyrchu a dosbarthu meddyginiaethau ffugio presennol;
  • datblygu strategaeth a gryfhau cydweithrediad rhwng asiantaethau, yn ogystal â gwella cydweithredu trawsffiniol cenedlaethol;
  • gwella galluoedd cyfreithiol, casglu, dadansoddi a rhannu gwybodaeth, ymchwilio a darparu hyfforddiant, ac;
  • ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth.

Bydd Mynd at y frwydr yn erbyn feddyginiaethau ffugio o safbwynt o droseddu cyfundrefnol yn elfen allweddol o'r prosiect hwn, o ystyried y cyfrannau y mae'r fasnach anghyfreithlon a sefydliadau troseddol wedi caffael yn y blynyddoedd diwethaf. ffigurau amcangyfrif yn dangos bod y cae wedi dyblu yn 2005-2010 i oddeutu € 57 biliwn mewn gwerthiant byd-eang o feddyginiaethau ffugio (yn ôl y Sefydliad Iechyd y Byd).

Mae dros 30 miliwn feddyginiaethau ffug wedi cael eu hatafaelu gan tollau ar ffiniau'r UE dros y pum mlynedd diwethaf (yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd Y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Trethiant ac Undeb Tollau), yn fras tua 1% o gyfaint y farchnad. Yng Ngorllewin Affrica, amcangyfrifir fel cynhyrchion ffugio 60% o werth y farchnad o feddyginiaethau yn cael ei.

Gall cleifion mewn gwledydd sy'n datblygu yn troi at y farchnad anghyfreithlon oherwydd y prisiau is, heb fesur y risgiau a ddaw i'w briodol. Os oes awdurdod rheoleiddio annigonol a dim modd priodol i unigolion i wirio dilysrwydd cynnyrch meddygol, y claf hefyd yn ddarostyngedig i brynu cynhyrchion anghyfreithlon heb wybodaeth o fannau y tu allan i oruchwyliaeth fferyllwyr.

Mae hyn yn wir yn Senegal, er enghraifft, gyda dros 100 siopau a mannau gwerthu hyd yn oed mwy anghyfreithlon lle mae achosion o feddyginiaethau ffugio yn uwch. Mae hyn yn risg y gellir ei waethygir ymhellach gan werthiannau ar-lein. Ar hyn o bryd 62% o feddyginiaethau prynu ar-lein yn ffug neu'n is-safonol a 95.6% o fferyllfeydd ar-lein a ymchwiliwyd yn gweithredu'n anghyfreithlon (yn ôl y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Mynediad at Safe Meddyginiaethau).

Mwy o wybodaeth

Diwrnod Iechyd y Byd 2014: Ymchwil i ymladd clefydau a gludir fector a ariennir gan Ewrop- MEMO / 14 / 257
Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs
Gwefan Datblygiad DG a Cydweithredu - EuropeAid - Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch (cyn Offeryn ar gyfer Sefydlogrwydd)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, gwledydd sy'n datblygu, Datblygu, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Iechyd, ymchwil feddygol, meddyginiaethau, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *