Cysylltu â ni

Brasil

Mae dau gant o bobl ifanc yn dal eu cwpan y byd pêl-droed ei hun ym Mrasil i siarad yn erbyn trais

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

World_Vision_Cup_HeaderYr wythnos hon, bydd bechgyn a merched o bob cwr o'r byd yn gystadleuwyr ar y cae pêl-droed, ond byddant yn unedig fel un i siarad yn erbyn yr anghydraddoldebau a'r trais y maent yn ei ddweud sy'n difetha eu bywydau.

Bydd y twrnamaint pêl-droed yn gweld pobl ifanc o wledydd 13 yn galw ar arweinwyr y byd i weithio i gymdeithas fwy teg lle gallant fwynhau eu hawliau. “Mae cymdeithas deg yn un lle mae gan bob plentyn hawliau cyfartal ac yn cael eu diogelu,” meddai Abudlhakim, 11, o Ethiopia. “Rydw i eisiau byw mewn cymdeithas lle mae pobl yn gwrando ar blant a lle maen nhw'n cael cymryd rhan i greu byd gwell i bawb,” meddai Brownley, 13, o Haiti.

Bob wythnos, bydd y plant a gasglwyd yn Recife yn siarad am faterion fel trais, llafur plant a chamfanteisio rhywiol yn ystod gweithdai, cyflwyniadau a thrafodaethau grŵp. “Mae anghydraddoldebau a thrais yn atal gormod o blant a phobl ifanc rhag cael cyfle cyfartal i chwarae'r gêm o fywyd," meddai Joao Diniz, cyfarwyddwr cenedlaethol World Vision Brazil. “Maen nhw'n gwybod hyn, ac maen nhw eisiau newid hyn, felly mae Cwpan Gweledigaeth y Byd yn gyfle iddyn nhw ddechrau gweld y newid hwn yn digwydd.”

hysbyseb

Mae Eduardo, bachgen 19 o Recife, yn edrych ymlaen at rannu ei brofiad gydag eraill o bob cwr o'r byd. “Fe'm magwyd fy hun mewn trais. Cefais fy magu mewn cymuned dreisgar. Cafodd fy nhad ei arestio ac nid oedd hynny'n dda i mi. Nawr rwy'n gweithio i ddod o hyd i atebion i'r materion hyn sy'n effeithio ar fy nghenhedlaeth ac mae Cwpan Gweledigaeth y Byd yn gyfle anhygoel i alw ar arweinwyr i weithredu. ”

Mae llafur a thrais plant yn parhau i fod yn broblem i Ewrop, fel y pwysleisiwyd ynddo datganiad diweddar gan Gomisiynydd Hawliau Dynol Cyngor Ewrop. Mae Cwpan Gweledigaeth y Byd yn gyfle i ailadrodd ymrwymiad cryf yr UE i weithredu polisi'r Undeb Ewropeaidd ar hyrwyddo a gwarchod hawliau plant ym mhob man yn y byd.

Ar 20 Tachwedd 2012, ar achlysur Diwrnod Cyffredinol y Plant, cyhoeddodd Catherine Ashton, pennaeth polisi tramor yr UE, fod y Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd (EEAS) yn bwriadu lansio ymgyrch fyd-eang o Dachwedd 2013 i Dachwedd 2014 i roi terfyn ar drais yn erbyn plant. Y prif yrwyr yn yr ymgyrch fyddai dirprwyaethau'r UE mewn gwledydd ledled y byd.

hysbyseb

“Mae trais yn erbyn plant yn ffenomen fyd-eang sy'n peri gofid. Mae'n destun pryder gwirioneddol i World Vision a sefydliadau eraill sy'n canolbwyntio ar blant, ac ers hynny nid ydym wedi clywed llawer am unrhyw gynnydd yn yr ymgyrch arfaethedig honno gan yr UE, nac yn wir am yr ymgyrch ei hun. Mae hyn yn tanlinellu pam y mae'n rhaid i ni weithio'n barhaus gyda'r UE a'i sefydliadau i'w hatgoffa o'r angen i ddod o hyd i ffyrdd effeithlon o sicrhau hawliau plant a'u diogelu, ”meddai Cynrychiolydd Undeb Ewropeaidd World Vision, Marius Wanders.

Trwy gydol yr wythnos, mae cyfres o ddigwyddiadau:

· Dydd Iau, 15 Mai: Gêm olaf y twrnamaint yn stadiwm Eladio de Barros Carvalho.
· Dydd Gwener, 16 Mai, 9h: Seremoni cau yn y bore yn stadiwm Eladio de Barros Carvalho. Bydd cyfranogwyr yn trosglwyddo eu 'Llythyr Recife' i gynrychiolwyr o'r llywodraeth, y Cenhedloedd Unedig, UNICEF a World Vision. Bydd datganiad i'r wasg ar gael a'i gylchredeg.
· Dydd Sadwrn, 17 Mai am 10h: Pêl-droed steil rhad ac am ddim Flash mob yn Marco Zero, Recife. Gweithred gyhoeddus i gefnogi'r Ymgyrch Un Nod sy'n ceisio cynnau mudiad i fynd i'r afael â diffyg maeth plant yn Asia, gan ddefnyddio pêl-droed fel catalydd.Rhestr gwledydd sy'n cymryd rhan:
Ethiopia, Mongolia, Bolivia, Honduras, Ecwador, Gweriniaeth Dominica, De Korea, Awstralia, Canada, yr Almaen, Haiti a Brasil.

Rhestr Llefarwyr:
Cwpan Gweledigaeth y Byd: Joao Diniz, cyfarwyddwr cenedlaethol World Vision Brazil
Ar raglenni World Vision Brasil: Maria Carolina, cyfarwyddwr Gweithrediadau World Vision Brazil
Ar MJPOP, rhwydwaith eiriolaeth ieuenctid Brasil: Reinaldo Almeida, cydlynydd MJPOP ar gyfer World Vision Brazil

· Mae fideo Cwpan Gweledigaeth y Byd yn ar gael yma.

Brasil

Ffrainc i orfodi cwarantîn 10 diwrnod i deithwyr sy'n dod o Frasil

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Ffrainc yn archebu cwarantîn llym 10 diwrnod ar gyfer yr holl deithwyr sy’n dod o Frasil gan ddechrau 24 Ebrill, meddai swyddfa’r prif weinidog ddydd Sadwrn (17 Ebrill), mewn ymgais i atal amrywiad amrywiad coronafirws a ddarganfuwyd gyntaf yn sir De America.

Penderfynodd Ffrainc yr wythnos hon i atal pob hediad i ac o Brasil. Fe fydd y mesur yn cael ei ymestyn tan Ebrill 23, meddai swyddfa’r prif weinidog yn yr un datganiad. Darllen mwy

Gan ddechrau Ebrill 24, dim ond pobl sy'n byw yn Ffrainc neu'n dal pasbort Ffrengig neu'r Undeb Ewropeaidd fydd yn cael hedfan i'r wlad.

hysbyseb

Fe fydd y llywodraeth yn gosod cwarantîn 10 diwrnod ar bob teithiwr ar ôl cyrraedd, meddai swyddfa’r prif weinidog, a bydd awdurdodau’n gwneud gwiriadau cyn ac ar ôl yr hediad bod y teithwyr wedi gwneud y trefniadau priodol i ynysu eu hunain.

Bydd yr heddlu hefyd yn cael ei ddefnyddio i sicrhau bod y cwarantîn yn cael ei barchu, meddai. Cyn mynd ar yr awyren, bydd yn ofynnol i deithwyr awdurdodedig gyflwyno prawf adwaith cadwyn polymeras negyddol (PCR) sy'n llai na 36 awr oed.

Bydd yr un mesurau hefyd yn cael eu rhoi ar waith yn raddol erbyn Ebrill 24 ar gyfer pobl sy'n dychwelyd o'r Ariannin, Chile a De Affrica, lle canfuwyd presenoldeb amrywiadau coronafirws eraill, meddai swyddfa'r prif weinidog.

hysbyseb

Bydd cwarantîn 10 diwrnod hefyd yn cael ei orfodi ar deithwyr sy'n dod o'r Guiana Ffrengig, adran dramor yn Ffrainc ar arfordir gogledd-ddwyrain De America.

Parhau Darllen

Brasil

Mae Ffrainc yn atal pob hediad i ac o Brasil oherwydd amrywiad COVID

cyhoeddwyd

on

By

Bydd Ffrainc yn atal pob hediad i ac o Brasil mewn ymgais i atal yr amrywiad coronafirws rhag cael ei ledaenu yno gyntaf, meddai Prif Weinidog Ffrainc, Jean Castex, yn y senedd, yn ysgrifennu Geert De Clercq.

“Rydyn ni’n nodi bod y sefyllfa’n gwaethygu ac rydyn ni wedi penderfynu atal pob hediad rhwng Ffrainc a Brasil nes bydd rhybudd pellach,” meddai Castex.

Mae sawl meddyg blaenllaw o Ffrainc wedi bod yn galw ar y llywodraeth ers dyddiau i atal yr holl draffig awyr gyda Brasil.

hysbyseb

Fis yn ôl, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Olivier Veran, fod tua 6% o achosion COVID-19 yn Ffrainc yn dod o'r amrywiadau mwy heintus a ddarganfuwyd gyntaf ym Mrasil a De Affrica.

hysbyseb
Parhau Darllen

Brasil

Mae prif siambr dirprwyon #Brazil yn rhybuddio yn erbyn #Huawei syfrdanol

cyhoeddwyd

on

Rhybuddiodd pennaeth Siambr Dirprwyon Brasil na ddylai ideoleg arwain at bolisïau ocsiwn 5G y wlad, adroddodd Reuters, ddyddiau ar ôl i sibrydion ddod i'r amlwg y gallai'r UD fod cynnig cymhellion i weithredwyr siyntio offer Huawei, yn ysgrifennu Chris Donkin of Byd Symudol yn Fyw.

Dywedodd Rodrigo Maia, sy’n arwain tŷ isaf Brasil, y dylid gadael y rheolydd cyfathrebu Anatel i ganolbwyntio ar annog cystadleuaeth deg a rhad ac am ddim sydd wedi’i gynllunio i gadw prisiau defnyddwyr yn isel yn ei bolisïau ocsiwn 5G, yn hytrach na chymryd rhan mewn dadleuon gwleidyddol am China.

Nid yw'r wlad wedi cynnal ei ocsiwn sbectrwm 5G eto, a oedd wedi'i threfnu ar gyfer mis Mawrth ond a oedd gwthio yn ôl yn gynharach eleni gyda dyddiad newydd eto i'w ddatgelu.

Daw sylwadau Maia yn dilyn adroddiadau eang am yr Unol Daleithiau yn cynnig darparu cyllid i helpu gweithredwyr ym Mrasil i brynu offer gan gyflenwyr amgen i Huawei.

Os bydd bargen ariannu yn digwydd, byddai'n gam sylweddol i fyny ymgyrch yn yr UD i geisio perswadio gwledydd y cynghreiriaid i ddilyn ei pholisïau ei hun a chau Huawei a gwerthwyr eraill, mae'n ystyried risg diogelwch allan o 5G.

Hyd yn hyn ychydig o wledydd eraill wedi torri gwaharddiadau llwyr ar weithredwyr sy'n defnyddio offer gan werthwyr penodol, er bod nifer wedi cyflwyno terfynau neu gyfyngiadau amrywiol i sicrhau cymysgedd o gyflenwyr.

Mae Huawei wedi gwadu’n gyson yr holl honiadau sy’n ymwneud â diogelwch ei offer a dylanwad gwladwriaeth Tsieineaidd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd