Undeb Economaidd ЕurAsian: gorwelion newydd

| Efallai y 22, 2014 | 0 Sylwadau

fwqYYPnabjsGan Colin Stevens.

Mae'r Undeb Economaidd EurАsian (EАU) yn gymdeithas integreiddio newydd - ffenomen i'w ddathlu sy'n adlewyrchu tueddiadau byd-eang. Ond mae datblygiadau gwleidyddol diweddar yn y gofod ôl-Sofietaidd yn cael eu defnyddio gan wrthwynebwyr EАU fel dadl i danseilio delwedd yr Undeb yn y cartref ac yn rhyngwladol. Amharod i dderbyn y dylanwadau y ffactor gystadleuaeth economaidd mewn cysylltiadau rhyngwladol neu ddibynnu ar ffynonellau rhagfarnllyd gwybodaeth - yn y ddau achos, mae'r beirniaid o integreiddio EurАsian gorffen gyda llun o'r Undeb Ewrasiaidd fel fersiwn newydd o'r Undeb Sofietaidd.

Y canfyddiad sy'n arwain at y cynnydd o ofnau golli sofraniaeth cenedl yn datgan i'r Kremlin, yn arwain at wrthod cyflawn o'r prosiect integreiddio EurАsian gan ddinasyddion rheolaidd. Mae'r syniad o atgyfodiad yr Undeb Sofietaidd yn cael ei hecsbloetio i fanteisio ar gystadleuwyr geopolitical, gan ddefnyddio sbectrwm o strategaethau ar gyfer ystumio fel symudiadau protest o fewn y poblogaethau y EАU.

"Heddiw, ynghylch y EАU, mae rhai arbenigwyr a gwleidyddion yn dychryn barn y cyhoedd sydd â chwedl y 'ailymgnawdoliad' yr Undeb Sofietaidd," meddai'r prif bensaer yr EAU Llywydd Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. "Rwy'n credu bod y dadleuon yn y ddadl hon yn bell o realiti lles a bod yn ddi-sail. Heddiw, ailintegreiddio y model Sofietaidd yn syml nid oes fframwaith sefydliadol. Mae hynny i gyd wedi dod yn bendant hanes. "

Datganiad Llywydd Nazarbayev yn cael ei gwadu glir safbwynt adfywiad y model canoledig Undeb Sofietaidd, tanlinellu bod llwyddiant yr Undeb yn y cyfnod modern yn bosib dim ond rhwng gwladwriaethau sofran. Lywio gan yr angen dwys i uno ymdrechion, mae llawer o lwyfannau integreiddio dyngarol, gwleidyddol ac economaidd wedi cael eu lansio: y Banc Ewrasiaidd Datblygu a Chyngor Busnes Ewrasiaidd, Fforwm Cyfryngau Ewrasiaidd a Chymdeithas Ewrasiaidd Prifysgolion ymhlith y mwyaf blaenllaw.

Byddai garreg filltir o'r broses hon fydd y llofnod cytundeb sefydlu Undeb Economaidd EurАsian. Mae nifer o gyfarfodydd dwyochrog ac teirochrol rhwng y penaethiaid wladwriaeth, a gynhaliwyd yn y gwanwyn ac mae cyfarfodydd rheolaidd y Goruchaf Cyngor Economaidd EurАsian yn Minsk yn awgrymu benderfynu ar arweinyddiaeth tuag at y nod hwn.

Profodd Mae integreiddio EurАsian yn fanteisiol gan ei fod yn mwy o fasnach rhwng aelod-wladwriaethau, codi rhwystrau tollau, agorodd posibiliadau ar gyfer mentrau ar y cyd a chydweithredu mewn gwahanol feysydd o ymdrech, a gyfrannodd yn weladwy i gyflogaeth ac addysg chreu. Hefyd nodedig yw ei ddylanwad llesol ar y broses o integreiddio ar gyfer y sefyllfa diogelwch.

Gan ganolbwyntio ar yr economi, bydd y EАU ymgynnull adnoddau o gyfanswm y cyfaint yr aelod craidd wladwriaethau, Belarus, Kazakhstan a Rwsia, gan gyrraedd $ 2.2 triliwn doler yr Unol Daleithiau gyda chynhyrchu diwydiannol cyfanswm o $ 1.5trl i gael effaith integreiddio gyfanswm GDP twf o $ 900 2030 biliwn erbyn.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r holl gyfranogwyr wneud llawer iawn o waith "i greu'r gynghrair integreiddio mwyaf datblygedig yn y gofod ôl-Sofietaidd," meddai Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, gan fynd i'r afael â materion EAU. "Yr Undeb Tollau rydym wedi creu gwaith ac yn dod â manteision go iawn," parhaodd Putin. "Fe wnaethon ni gyflawni'r canlyniadau yn ein heconomïau. Mae'n ffaith amlwg. Ond gallwn gymryd cam arall, cytunwyd ar y cam hwn i ddyfnhau ein cydweithrediad, i hyrwyddo ein cydweithrediad i lefel uwch. "

Gan fod y EАU yn Undeb fodern, wahaniaethau o swyddi yn anochel, mae hyn yn arwydd undisputable o barch tuag at fuddiannau cenedlaethol amrywiol. "Rydym yn wynebu ystod o faterion y mae barn wahanol," meddai Llywydd Belarws Alexander Lukashenko. "Cynigiwyd eu gadael heb eu datrys a symud ymlaen, ond mae'r rhain angen faterion i'w datrys ar gam blaenorol."

Ynni parhau i fod yn 'afal o anghytgord' gyda Belarws, Rwsia a Kazakhstan wedi cynnig i symud ymlaen tuag at farchnad ynni gyffredin gan 2025. Mae'r agwedd hon yn debyg i arferion y undebau eraill i integreiddio ar hyd traciau lluosog, megis yr Undeb Ewropeaidd, sydd hefyd yn profi y marchnad ynni integredig creu fel un o'i brif heriau. Mae'r gwahaniaethau yn cadarnhau bod y EАU yn fath cwbl newydd o gymdeithas, gan ystyried buddiannau'r holl bartneriaid, heb goruchafiaeth Rwsia fel yr oedd o'r blaen.

Heddiw, bydd cytundeb swyddogol ar y EАU creu caniatáu gwelliant sylweddol yn y cystadleurwydd ac effeithlonrwydd y economïau mewn byd-eang, gan ddenu buddsoddiad tramor a domestig mawr angen. Mae'r partïon yn disgwyl y byddant yn gallu dod i gytundeb cyfaddawdu ar yr agweddau anghydfod yr Undeb Economaidd EurАsian yn y dyfodol agos.

Colin Stevens

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Blogfan, EU, sylwadau arbenigol, Erthygl Sylw, Barn, gwleidyddiaeth, Rwsia, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *