UE yn cyhoeddi prosiectau trydaneiddio gwledig i ddarparu mynediad at ynni ar gyfer mwy na 2 miliwn o bobl mewn ardaloedd gwledig tlawd

| Mehefin 4, 2014 | 0 Sylwadau

Lighting_Africa_Students-590x281Bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs Heddiw (4 Mehefin) yn datgelu y prosiectau ynni 16 a fydd yn cael € 95 miliwn o gyllid, diolch i raglen trydaneiddio gwledig newydd yr UE. Mae'r prosiectau yn cynnwys hydro, gwynt, prosiectau solar a biomas ar draws naw o wledydd Affrica.

Bydd y prosiectau yn mynd i'r afael heriau ynni mewn ardaloedd gwledig ac yn rhan o Cyfleuster Call Ynni diwethaf yr UE ar gyfer cynigion, a oedd yn canolbwyntio'n benodol ar wella mynediad i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy a chynaliadwy ar gyfer tlodion gwledig, trwy hyrwyddo atebion ynni adnewyddadwy yn ogystal ag ar ynni effeithlonrwydd mesurau adeiladu ar gamau gweithredu llwyddiannus profedig.

Bydd y Comisiynydd yn cyhoeddi'r canlyniadau ar y Modelau Busnes Newydd ar gyfer Dod Ynni Cynaliadwy i'r digwyddiad Gwael Ynni yn Efrog Newydd heddiw, rhan o'r Cenhedloedd Unedig Ynni Cynaliadwy Blynyddol i Bawb (SE4ALL) Fforwm.

Cyn y digwyddiad, dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae'r prosiectau arloesol yn gam gwirioneddol ymlaen o ran dod ynni i rai o'r ardaloedd mwyaf anghysbell a thlawd yn Affrica. Mae manteision trydaneiddio gwledig yn manifold - trwy gysylltu pobl i lanhau ynni, byddwn yn gwella gofal iechyd, addysg, a chyfleoedd i wneud bywoliaeth yn yr ardal."

Mae'r digwyddiad yn nodi ail benblwydd ers Ynni Cynaliadwy i Bawb Uwchgynhadledd, a gynhaliwyd ym Mrwsel ym mis Ebrill 2012, lle mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jose Manuel Barroso, yn gosod y nod uchelgeisiol o helpu gwledydd sy'n datblygu yn darparu mynediad i wasanaethau ynni cynaliadwy i 500 miliwn pobl gan 2030.

Mae'r cyhoeddiad heddiw yn dim ond rhan o'r ymdrech gyffredinol yr UE i fynd i'r afael â thlodi ynni a chreu amgylchedd sy'n galluogi ar gyfer twf. Mae'r UE yn anelu i ddyrannu gwerth mwy na € 3 biliwn o grantiau yn y cyfnod ariannol 2014 2020-i gefnogi prosiectau ynni cynaliadwy yn tua 30 o wledydd yn gweld ynni fel sector ganolbwynt ar gyfer datblygu. Bydd hyn yn trosoledd rhwng € a € 15bn 30bn mewn benthyciadau a buddsoddiad ecwiti, gan alluogi i lenwi'r bylchau mewn prosiectau seilwaith ynni a phŵer busnesau, ysgolion, cartrefi ac ysbytai.

Yn ogystal, mae prosiectau seilwaith a ariannwyd drwy ein offerynnau blendio arloesol a'r Cyfleuster Cymorth Technegol ar gael ar gyfer holl wledydd Is-Sahara Affrica yn cael eu eisoes yn sicrhau canlyniadau a chyfrannu at y gefnogaeth yr UE ar gyfer Ynni Cynaliadwy i Bawb amcanion. Worldwide, tua 1.3 biliwn o bobl sydd heb fynediad i drydan. Hyd at biliwn yn fwy yn cael mynediad yn unig i rwydweithiau trydan annibynadwy. Mae mwy na biliwn o 2.6 o bobl yn dibynnu ar danwydd solet (hy biomas a glo traddodiadol) ar gyfer coginio a gwresogi.

Trwy gefnogaeth cydariannu gan ymgeiswyr, bydd y rhain yn gamau € 95m-werth yn cael ei gyfieithu i brosiectau sy'n costio mwy na € 155m. Byddant yn helpu i ddod â thrydan i fwy na 2 miliwn o bobl mewn ardaloedd gwledig yn Affrica.

Mae'r prosiectau a ddewiswyd cynnwys prosiect trydan dŵr yn y Ludewa Dosbarth, Tanzania, a fydd yn darparu ynni i 20 pentrefi anghysbell; cartrefi sy'n elwa 4,000, 43 cynradd ac ysgolion uwchradd (tua 16,000 o fyfyrwyr); un ysbyty a dispensaries 19, 500 dros fusnesau bach a ffermwyr o bob rhan o'r prosiect eco-trydaneiddio yn Burkina Faso, a fydd yn cyrraedd pobl 100,000, yn ogystal â chanolfannau iechyd ac ysgolion rhanbarth a.

y digwyddiad heddiw, a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, a fydd yn cynnwys y Datblygiad y Cenhedloedd Unedig Progamme (UNDP) Gweinyddwraig Helen Clark a Dr Kandeh Yumkella, Cynrychiolydd Arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a Phrif Swyddog Gweithredol Ynni Cynaliadwy i Bawb, ymhlith eraill. Y syniad y tu ôl i'r digwyddiad yw arddangos ein hymdrechion cyffredin yn y frwydr yn erbyn tlodi ynni, i ddarparu tir ar gyfer cyfnewid arferion gorau a'r gwersi a ddysgwyd, ac i rannu barn ar fodelau busnes newydd a allai wneud ar gyfer cydweithrediad gwell rhwng rhoddwyr, y sector preifat, sifil cymdeithas a llywodraethau.

Cefndir

Yr 'Galw am Gynigion' yn system gyllid yr UE sy'n galluogi cyrff anllywodraethol, y llywodraeth a sefydliadau yn y sector preifat i dderbyn grant am Gyllid yr UE, yn seiliedig ar eu cynnig ar gyfer prosiect arloesol.

y Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Undeb Ewropeaidd y bydd y gwledydd yn elwa o'r fenter hon yn Madagascar, Burkina Faso, Senegal, Cameroon, Uganda, Tanzania, Sierra Leone, Eritrea, a Rwanda. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn hyrwyddo cynigion eraill a dderbyniwyd - ond nid eu dewis - i roddwyr preifat a chyhoeddus ac asiantaethau datblygu. Felly, gallai'r rhestr o wledydd a nifer y boblogaeth wledig yn elwa o'r fenter gynyddu ymhellach.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Cydweithredu DG
Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, gwledydd sy'n datblygu, Datblygu, ynni, farchnad ynni, Diogelwch ynni, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Strategaeth Diogelwch Ynni Ewropeaidd, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *