Cysylltu â ni

EU

Yn dilyn undod y llywodraeth yn delio, cynlluniau adeiladu Palesteinaidd gyhoeddwyd yn blocs aneddiadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mideast-Israel-Palest_Horo11Diwrnod ar ôl y tyngu mewn llywodraeth undod Palesteinaidd newydd a ffurfiwyd gyda chefnogaeth Hamas, y mudiad Islamaidd dyfarniad Llain Gaza, cyhoeddodd Israel Gweinidog dros Dai Uri Ariel cynlluniau a thendrau ar gyfer unedau tai newydd 1,500 yn y Lan Orllewinol.

Mae'r symudiad, dywedodd y gweinidog, yn "ymateb Seionaidd gosod i ffurfio llywodraeth terfysgol Palesteinaidd".

Dywedodd fod y cynlluniau tai yn "dim ond y dechrau".

hysbyseb

cynlluniau adeiladu Ariel yn ymwneud bron yn gyfan gwbl i leoliadau mewn blocs setliad West Bank, mae'r rhan fwyaf yn cymryd yn ganiataol y bydd yn parhau i fod yn rhan o Israel dan unrhyw gytundeb heddwch yn y dyfodol. Dim ond 38 o unedau dan sylw yn cael eu raglennu i fod y tu allan i'r ardaloedd hyn.

Ar ddydd Llun (2 Mehefin), Cyhoeddodd Awdurdod Palesteina Arlywydd Mahmoud Abbas ffurfio llywodraeth undod Palestina a gefnogir gan y ddau ei garfan Fatah hun a Hamas, sydd wedi ymrwymo i ddinistrio Israel, ac yn cael ei ddosbarthu fel sefydliad terfysgol gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

Israel y Gweinidog dros Gyfiawnder Tzipi Livni, sydd hefyd yn gwasanaethu fel negodwr arweiniol Israel gyda'r Palestiniaid, beirniadu symud y Gweinidog Ariel, gan ddweud ei fod yn gwasanaethu buddiannau ei blaid Cartref Iddewig.

hysbyseb

Dywedodd arweinydd yr wrthblaid ac arweinydd y Blaid Lafur Isaac Herzog methiant y llywodraeth i symud tuag at ddau ateb y wladwriaeth yn arwain Israel i gyfeiriad gwladwriaeth genedlaethol bi fel y galwodd ar Israel yn Brif Weinidog Benjamin Netanyahu i blotio llwybr diplomyddol newydd.

Un diwrnod ar ôl yr Unol Daleithiau cyhoeddi ei fod yn bwriadu gweithio gyda'r llywodraeth undod Palestina,

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi croesawu'r cyhoeddiad y ffurfio'r llywodraeth newydd Palesteinaidd un diwrnod ar ôl y Wladwriaeth Adran yr Unol Daleithiau datgan ei fwriad i weithio gyda'r llywodraeth hon.

"Rydym yn cymryd sylw o'r newyddion am sefydlu llywodraeth gonsensws cenedlaethol Balestinaidd dan arweiniad y Prif Weinidog Hamdallah. Mae hwn yn gam pwysig yn y broses o gymodi Palesteinaidd, "meddai datganiad UE.

Ychwanegodd y datganiad: "Rydym yn croesawu penodi llywodraeth o bersonoliaethau annibynnol a'r datganiad gan yr Arlywydd Abbas bod y llywodraeth newydd wedi ymrwymo i'r egwyddor o'r ateb dau wladwriaeth seiliedig ar ffiniau 1967, at gydnabod hawl gyfreithlon Israel i fodoli , i di-drais ac i ran cytundebau blaenorol. "

Dywedodd yr UE y bydd ei ymgysylltiad â llywodraeth newydd Palestina “yn seiliedig ar ei ymlyniad wrth y polisïau a’r ymrwymiadau hyn.” Cred yr UE fod y broses o gymodi Palestina “yn wynebu sawl her ond mae hefyd yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer y broses heddwch, ar gyfer adnewyddu democrataidd ac ar gyfer pobl Palestina yn Gaza a’r Lan Orllewinol”.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd