Cysylltu â ni

Frontpage

Knesset i ddewis olynydd Shimon Peres fel arlywydd Talaith Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2014-05-19T124609Z_1_CBREA4I0ZH000_RTROPTP_4_NORWAY-ISRAEL-512x341Bydd y Knesset, senedd Israel, yn ethol ymlaen Dydd Mawrth (10 Mehefin) Penderfynodd arlywydd nesaf Israel, Llefarydd Knesset, Yuli Edelstein Dydd Sul (8 Mehefin) ar ôl ymgynghori ag ymgynghorydd cyfreithiol ac arweinwyr carfan y Tŷ.

Dywedodd Edelstein ei fod, yn ystod y 24 awr ddiwethaf, wedi derbyn nifer o geisiadau gan aelodau a chyfreithwyr Knesset, a oedd â geiriau amrywiol o gyngor iddo, gan gynnwys ceisiadau i ohirio’r etholiad.

“Mae’r awyrgylch gwael sy’n parhau i amlenio’r ras hon yn achosi anfodlonrwydd o’r broses ac yn taflu cysgod tywyll ar y cystadleuwyr a’r Knesset,” ychwanegodd.

“Rhaid i’r dinesydd cyntaf hefyd fod y cyntaf yn ei onestrwydd, ei ddibynadwyedd a’i foesoldeb, a chyrraedd swydd arlywydd yn y ffordd fwyaf gonest a glân,” esboniodd Edelstein. “Rhaid i ni wneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod hyn yn wir.”

hysbyseb

Tynnodd un o'r ymgeiswyr gorau, Binyamin Ben Eliezer, aelod o'r Knesset o'r blaid Lafur, yn ôl o'r ras ymlaen Dydd Sadwrn ar ôl i'r heddlu ei holi ar amheuaeth o dderbyn arian yn anghyfreithlon.

Mae pum ymgeisydd yn dal i ffoi i olynu Shimon Peres fel Arlywydd Talaith Israel. Fe’i hetholir gan y 120 aelod o’r Knesset, senedd Israel, mewn pleidlais gudd.

Y rhedwr blaen yw cyn-Lefarydd Knesset a ffigur Likud, Reuven Rivlin, y credir bod ganddo gefnogaeth mwyafrif helaeth y carfannau Likud ac Yisrael Beitenu, ynghyd ag aelodau amrywiol eraill y Knesset.

hysbyseb

Ond mae'n debyg y bydd yn brin o'r 61 pleidlais sydd eu hangen ar gyfer buddugoliaeth lwyr a bydd ail rownd o bleidleisio rhwng y ddau ymgeisydd gorau yn fwyaf tebygol yn bendant.

Ymgeiswyr eraill yw cyn Llefarydd Knesset Dalia Itzik, cyn Weinidog Cyllid Hatnuah, Meir Sheetrit, cyn Farnwr y Goruchaf Lys Dalia Dorner a Dan Shechtman, llawryfwr Gwobr Nobel.

Yn enedigol o Jerwsalem ar 9 Medi 1939, mae Reuven Rivlin yn gyfreithiwr wrth ei alwedigaeth ac yn Aelod Likud cyn-filwr o’r Knesset. Cafodd ei ethol i'r senedd gyntaf ym 1988 a bu'n gadeirydd Likud rhwng 1988 a 1993. Roedd yn Weinidog Cyfathrebu yn 2001-2003 a gwasanaethodd fel Llefarydd y Knesset rhwng 2003-2006 a 2009-2013.

Safodd yn erbyn Shimon Peres yn etholiadau arlywyddol 2007.

Mae'n cael ei ystyried yn amddiffynwr pybyr democratiaeth Israel. Er ei fod yn bersonol yn gwrthwynebu datrysiad y ddwy wladwriaeth, mae wedi dweud na fyddai’n ymyrryd ym mhenderfyniadau gwleidyddion etholedig Israel.

Dalia Itzik

Etholwyd Itzik gyntaf gyda'r Blaid Lafur ym 1992, gan ymuno â Kadimain 2005.

Hi oedd Llefarydd y Knesset rhwng 2006 a 2009 a chymerodd ddyletswyddau arlywyddol am chwe mis, yn dilyn atal ac ymddiswyddo Moshe Katzav yn 2007.

Mae hi wedi dal sawl portffolio gweinidogol, gan gynnwys yr amgylchedd, cyfathrebu a masnach.

Y llywyddiaeth: Rôl seremonïol a chyfansoddiadol i raddau helaeth

Rôl seremonïol a chyfansoddiadol i raddau helaeth yw'r arlywyddiaeth yn Israel. Nid yw'r arlywydd i fod i chwarae rhan weithredol ym materion gwleidyddol Israel bob dydd.

Mae arlywydd Israel yn dal dyletswyddau cyfansoddiadol pennaeth gwladwriaeth, gan gynnwys llofnodi deddfwriaeth yn gyfraith, maddau carcharorion ac enwebu gwleidydd i ffurfio'r llywodraeth.

Mae'r arlywydd yn gwasanaethu tymor saith mlynedd ac mae'n gyfyngedig i un tymor.

Etholir yr arlywydd gan y 120 aelod o'r Knesset. Mae unrhyw ddinesydd Israel yn gymwys i redeg.

Er mwyn rhedeg, rhaid i ymgeiswyr gael eu cymeradwyo gan o leiaf 10 aelod o'r Knesset.

Er mwyn cael ei ethol, rhaid i'r ymgeisydd arlywyddol dderbyn pleidleisiau mwyafrif o aelodau'r Knesset (61 pleidlais allan o 120 MK). Os nad oes mwyafrif yn y balot cyntaf, caiff yr ymgeisydd sydd â'r nifer lleiaf o bleidleisiau ei ddileu ac ailadroddir y bleidlais.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd