Cysylltu â ni

Frontpage

Etholodd Reuven Rivlin yn 10fed arlywydd Gwladwriaeth Israel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Reuven_Rivlin_2011Ar 10 Mehefin, etholwyd uwch ffigwr Likud a chyn-siaradwr Knesset, Reuven Rivlin, yn ddegfed arlywydd Gwladwriaeth Israel ar ôl iddo sgorio buddugoliaeth dros Aelod Hatnua o Sheetrit Knesset Meir yn yr ail rownd o bleidleisio cudd yn y Knesset, senedd Israel.

Derbyniodd Rivlin, 75 oed, 63 pleidlais yn yr ail rownd, tra derbyniodd Sheetrit 53 pleidlais.

Cafodd cyn-filwr Likud MK, Reuven Rivlin ei ethol gyntaf i'r Knesset ym 1988.

hysbyseb

Bydd yn cymryd lle Shimon Peres yn swyddogol fel y 10fed Arlywydd pan fydd yn camu i lawr ym mis Gorffennaf ar ôl tymor o saith mlynedd.

Ganed Rivlin ar 9 Medi 1939 yn Jerwsalem, a oedd ar y pryd yn rhan o Balesteina Gorfodol Prydain.

Cymhwysodd Rivlin a gweithio fel cyfreithiwr cyn mynd i wleidyddiaeth.

hysbyseb

Yn 1978 cafodd ei ethol i gyngor dinas Jerwsalem, swydd a ddaliodd tan 1988.

Rhwng 1981 a 1986 gwasanaethodd fel aelod o gyngor gweithredol cwmni hedfan cenedlaethol Israel, El-Al.

Etholwyd Rivlin i'r Knesset gyda'r Likud ym 1988. Collodd ei sedd ym 1992 ond adenillodd ym 1996.

Gwasanaethodd fel Gweinidog Cyfathrebu yn llywodraeth Ariel Sharon (2001-2003).

Roedd yn siaradwr y Knesset rhwng 2003-2006 a 2009-2013.

Yn 2007 safodd yn erbyn Shimon Peres yn etholiad Arlywyddol Israel.

Mae Rivlin yn gefnogwr brwd i Beitar Jerusalem FC, ar ôl gwasanaethu fel cynghorydd cyfreithiol i a Chadeirydd Cymdeithas Chwaraeon Beitar Jerusalem. Yn 2013 fe gondemniodd yn gryf ffrwydradau hiliol a adroddwyd yn eang gan adrannau o gefnogwyr Beitar Jerwsalem.

Fel Llefarydd y Knesset, datblygodd Rivlin enw da fel cefnogwr pybyr i ddemocratiaeth a rhyddid sifil; roedd llawer o'i benderfyniadau wedi gwylltio ei gynghreiriaid ar y dde.

Yn 2010 gwnaeth ymdrechion i atal cael gwared ar freintiau seneddol Haneen Zoabi MK, dros ei chyfranogiad yn y Mavi Marmara flotilla ac mae ganddo gyfeillgarwch â Ta'al MK Ahmed Tibi, er gwaethaf eu barn amrywiol ar y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina.

Mae Rivlin yn gyn-filwr Likud MK a ystyriwyd yn amddiffynwr pybyr democratiaeth Israel ac annibyniaeth y Knesset; ffaith a barodd iddo gwympo allan gyda'r Prif Weinidog Netanyahu yn ystod y Knesset diwethaf.

Er ei fod yn bersonol yn gwrthwynebu’r datrysiad dwy wladwriaeth, mae wedi dweud na fyddai’n ymyrryd ym mhenderfyniadau gwleidyddion etholedig Israel.

Mewn cyfweliad â Times of Israel pwysleisiodd bwysigrwydd niwtraliaeth yr arlywydd, gan ddweud, “Nid mater i’r arlywydd yw penderfynu ar y trefniadau rhwng Israel a’r Palestiniaid, a’r byd Arabaidd… ond bod y bont rhwng barn, a i hwyluso deialog a dealltwriaeth. ”

Mewn erthygl, disgrifiodd wleidyddoli’r arlywyddiaeth yn ddiweddar fel bygythiad i’r sefydliad. Ysgrifennodd: “Ar lefel gyfansoddiadol, mae’r arlywyddiaeth yn symbolaidd, yn hytrach nag yn ffynhonnell awdurdod.” Ychwanegodd: “Mae dyletswydd (a hawl) y llywodraeth etholedig i lywodraethu yn gorfodi’r Arlywydd i roi cefnogaeth briodol i benderfyniadau’r llywodraeth”, er y gall yr Arlywydd anghytuno’n bersonol â’r penderfyniadau hyn.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd