Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE yn lansio cronfa ymddiriedolaeth aml-roddwr cyntaf ar gyfer cysylltu rhyddhad, adsefydlu a datblygiad

| Gorffennaf 14, 2014 | 0 Sylwadau

carMae'r UE ar fin lansio ei gronfa ymddiriedolaeth ddatblygu aml-roddwr cyntaf erioed, i gefnogi'r Gweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR). Gyda swm cychwynnol o € 64 miliwn y gronfa yn creu offeryn rhyngwladol effeithiol a chydlynol i helpu poblogaeth y wlad ac yn cyfrannu at ei sefydlogi. Daw hyn yn ychwanegol at y cyfraniad pwysig y Comisiwn Ewropeaidd yn gymorth dyngarol i CAR ers mis Rhagfyr 2012 (€ 84.5m).

Bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs cyd-arwyddo'r cytundeb sy'n nodi i fyny 'r gronfa gyda Ysgrifennydd Ffrangeg Gwladol dros Ddatblygu Annick Girardin, Almaeneg Gweinidog dros Ddatblygu a Chydweithrediad Gerd Müller a'r Iseldiroedd Gweinidog dros Dramor Masnach a Datblygu Cydweithredu Lilianne Ploumen yn ystod y Cyfarfod Anffurfiol Gweinidogion Datblygu yn Fflorens (yr Eidal), ym mhresenoldeb y Gweinidog CAR Economi a Rhyngwladol Cydweithredu Florence Limbio.

Cyn y seremoni arwyddo Meddai Comisiynydd Piebalgs: "Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn profi dyngarol argyfwng brawychus, gwleidyddol a diogelwch y mae angen dull realistig a phragmatig wrth helpu pobl y wlad mor effeithiol â phosibl. Mae'n rhaid i ni feddwl a gweithredu y tu allan i'r blwch, gyda'i gilydd, er mwyn cysylltu atebion rheoli argyfwng, adsefydlu a datblygu. Gweithredu ar y cyd, gan gyfuno ein cronfeydd, ein harbenigedd a bydd cryfderau priodol yn ein galluogi i gyflawni llawer mwy na gweithio ar wahân. Rwy'n arbennig o ddiolchgar bod y llywodraethau Ffrangeg, Almaeneg ac Iseldireg wedi penderfynu sefydlu cronfa arloesol hwn gyda'r Comisiwn a gwahodd rhoddwyr eraill o'r UE a'r gymuned ryngwladol i ymuno â ni. "

"Mae cysylltu rhyddhad, adsefydlu a datblygu yn hanfodol os ydym am wneud gwahaniaeth hirdymor mewn sefyllfa fregus fel argyfwng CAR. Bydd y gronfa ymddiriedolaeth "Bêkou" o fudd i'r boblogaeth sy'n dioddef yn hir yn y wlad, a bydd hefyd yn cyfrannu at leihau'r fregusrwydd a achosir gan yr argyfwng hwn yn y rhanbarth ehangach, "meddai Cydweithredu Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a Ymateb Argyfwng Comisiynydd Kristalina Georgieva.

Bydd y gronfa ymddiriedolaeth UE ar gyfer 'Bêkou' CAR (sy'n golygu 'gobaith' yn Sango, prif iaith y wlad) paratoi'r pontio o ymateb brys, megis cymorth dyngarol, tuag at gymorth datblygu tymor hwy. Bydd yn cyfrannu at y gwaith o ailadeiladu y wlad, yn enwedig adfer gweinyddiaethau cenedlaethol a lleol, gweithgarwch economaidd ailsefydlu a gwasanaethau hanfodol (megis trydan, cludiant, iechyd ac addysg) a sefydlogi'r wlad. Bydd y gweithgareddau hefyd yn canolbwyntio ar alluogi gwledydd cyfagos i oresgyn y canlyniadau yr argyfwng yn CAR. bydd y safonau atebolrwydd Hynod gymwys yn y Gronfa Ymddiriedolaeth hon ar waith, o ystyried y cyd-destun penodol yn y wlad. Mae'r cyfraniadau cychwynnol i'r gronfa ymddiriedolaeth Bêkou UE yn cynnwys:

  • € 39m o Gronfa Datblygu Ewrop, a € 2m o gyllideb Cymorth Dyngarol yr UE, a reolir gan y Comisiwn Ewropeaidd;

  • € 5m yn 2014, a rhagwelir € 5m ychwanegol ar gyfer 2015 o Ffrainc;

  • € 5m yn 2014, a rhagwelir 5m € ychwanegol ar gyfer 2015 o'r Almaen, a;

  • € 3m o'r Iseldiroedd.

Mae cynhadledd rhoddwr ei gynllunio ar gyfer yn ddiweddarach eleni i ysgogi cyllid ychwanegol.

Cefnogi'r awdurdodau yn y broses drosglwyddo

Bydd y Comisiynydd Piebalgs a'r Gweinidog Florence Limbio hefyd cyd-lofnodi cytundeb ar gyfer hyn a elwir yn gytundeb adeiladu y wladwriaeth (€ 33m) o dan y bydd yr UE yn darparu cyllid uniongyrchol i gyllideb llywodraeth y CAR i gefnogi awdurdodau pontio, fel sicrhau talu cyflogau ar gyfer gweision sifil.

Cefnogaeth barhaus yr UE i Gweriniaeth Canolbarth Affrica

Mae'r arian sydd ar gael heddiw (14 Gorffennaf) yn dod ar ben y pecynnau gyhoeddwyd yn flaenorol; gan gynnwys € 27m o gronfeydd datblygu yr UE ar gyfer anghenion uniongyrchol mewn iechyd ac addysg yn y CAR, ar ffurf cyfraniadau i Hawliau a Phlant y Cenhedloedd Unedig Sefydliad Argyfwng Rhyddhad (UNICEF) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a € 20 miliwn i gefnogi y broses etholiadol drwy'r Rhaglen Datblygu'r Cenhedloedd Unedig (UNDP).

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn ymateb i'r argyfwng yn CAR ers ei achos yn 2012 gyda dull cynhwysfawr sy'n cysylltu cymorth dyngarol gyda chymorth tymor hir datblygu ac hefyd ymgyrch filwrol (EUFOR RCA) sy'n cyfrannu at amgylchedd diogel, fel yr awdurdodwyd gan y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Mae angen cymorth dyngarol yn fwy na 2.5 m Mae gan Ganologwyr Canolbarth (allan o boblogaeth o 4.6 miliwn). Fel 1 Gorffennaf, roedd mwy na 535,000 o bobl wedi'u dadleoli yn fewnol yn CAR. Ar hyn o bryd, dros 388,000 Mae Canol Affricanaidd wedi ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos.

Y swm cyffredinol o gymorth datblygu'r UE a ddatblygwyd hyd yma yn 2014 yn unig yw € 120m. Rhwng 2008 a 2013, dyrannwyd oddeutu € 225m ar gyfer y wlad gyfan trwy offerynnau ariannol gwahanol yr UE (€ 160m trwy'r Gronfa Datblygu Ewropeaidd 10 (EDF), a € 65m trwy gyllideb yr UE).

Cronfeydd Ymddiriedolaeth UE

cronfeydd ymddiriedolaeth ar waith allanol yr UE yn gronfeydd cyfun o nifer o roddwyr, yn arbennig yr UE, ei aelod-wladwriaethau, trydydd gwledydd, sefydliadau rhyngwladol neu roddwyr preifat fel sylfeini neu dinasyddion i ddarparu cefnogaeth i amcanion y cytunwyd arnynt.

Bydd y gronfa ymddiriedolaeth Bêkou yn caniatáu i'r UE a rhoddwyr eraill ymateb gyda'i gilydd a chyda rhaniad clir o dasgau i'r argyfwng gwleidyddol a diogelwch yng Ngweriniaeth Ganolog Affrica, lle nad oes llawer o wledydd yn bresennol gyda llysgenadaethau neu eu hasiantaethau datblygu eu hunain. Am ragor o fanylion, gweler MEMO / 14 / 483 ar sefydlu Bêkou cronfa ymddiriedolaeth yr UE.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Cydweithredu DG

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, gwleidyddiaeth, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *