UE a Fiji yn gweithredu'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim Môr Tawel

| Gorffennaf 18, 2014 | 0 Sylwadau

Coat_of_arms_of_Fiji.svgMae'r llywodraeth y Fiji hysbysu'r Undeb Ewropeaidd ddoe am ei benderfyniad i wneud cais y Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim (EPA) gyda'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim (EPA) rhwng yr UE a'r Fiji felly yn barod i'w gweithredu.

Mae'r EPA yn darparu ar gyfer mynediad am ddim i mewn i'r UE ar gyfer pob cynnyrch oddi wrth y gwledydd dan sylw. Yn rhanbarth Môr Tawel, Papua Gini Newydd eisoes wedi cadarnhau cytundeb hwn a gweithredu yn barhaus.

Dywedodd llefarydd ar ran yr UE ar gyfer masnach: "Mae penderfyniad Fiji i wneud cais y Cytundeb Partneriaeth Economaidd dros dro yn gam sylweddol iawn yn ein perthynas. Mae'r cytundeb hwn yn bartneriaeth wir ar gyfer masnach a datblygu. Mae'r EPA yn un o'n prif offer i gynorthwyo gwledydd sy'n datblygu, megis Fiji, ar eu llwybr i dwf economaidd ac arallgyfeirio eu heconomïau. "

Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim yn darparu ar gyfer mynediad farchnad rydd-cwota di-dreth i mewn i'r UE ar gyfer yr holl allforion sy'n dod o Fiji a Papua New Guinea. O'i ran ef, bydd Fiji yn raddol yn agor ei farchnad i allforion Ewropeaidd dros gyfnod trosiannol tan 2023, ac eithrio rhai cynhyrchion sensitif amaethyddol a diwydiannol. Yn ogystal, mae'r Cytundeb yn cynnwys darpariaethau ar offerynnau amddiffyn llafur, setliad anghydfod ac egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae'r cytundeb hwn yn fframwaith drafod a pharhaol ar gyfer cysylltiadau masnach rhwng yr UE, Papwa Gini Newydd a Ffiji. Mae'r cytundeb hefyd yn agored i wladwriaethau ACP Pacific eraill sy'n dymuno ymuno.

Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim yn darparu ar gyfer Pwyllgor Masnach y cyd i fonitro gweithrediad y Cytundeb ar waith. Bydd y pedwerydd cyfarfod y Pwyllgor rhwng yr UE a Papua New Guinea yn yr achlysur i gysylltu Fiji llawn â'r gweithredu.

Cyd-destun

Roedd y EPA interim rhwng yr UE a'r Môr Tawel ACP Unol lofnodi gan Papua Guinea Newydd ym mis Gorffennaf 2009 ac erbyn Fiji ym mis Rhagfyr 2009. Cymeradwyodd y Senedd Ewrop y Cytundeb ym mis Ionawr 2011 a chadarnhawyd Papua Guinea Newydd ei Mai 2011. Bydd Fiji yn awr yn dechrau i weithredu'r cytundeb o ddiwedd mis Gorffennaf 2014.

Gyda'r Cytundeb Cotonou lofnodi yn 2000, mae'r Affrica, y Caribî a'r Môr Tawel (ACP) wladwriaethau a'r UE Dewisodd cysylltiadau masnach a datblygu mwy uchelgeisiol. Mae'r perthnasoedd hyn newydd gael eu datblygu trwy bartneriaeth drafod llywodraethu gan reolau rhagweladwy a sefydlog, ac yn mynd gyda datblygu cydweithrediad. Cydweithredu yw cryfhau galluoedd sefydliadol a chynhyrchiol o ACP wladwriaethau ac i gefnogi'r broses addasu angenrheidiol. Mae'r Atwrneiaethau Parhaus ceisio cyfrannu at ACP integreiddio rhanbarthol a marchnadoedd rhanbarthol mwy effeithiol chreu.

Trafodaethau o cytundebau masnach a datblygu hyn o dan y Cytundeb Cotonou eu lansio yn 2002. Dechreuodd y trafodaethau rhanbarthol yr UE-Pacific ym mis Hydref 2004. Fodd bynnag, daeth yn amlwg ar ddiwedd 2007 ei bod yn amhosibl i gwblhau'r trafodaethau ym mhob rhanbarth ACP cyn diwedd y drefn fasnach Cotonou, hy 31 2007 Rhagfyr.

Mae cyfres o gytundebau dros dro yn cael eu casgliad er mwyn osgoi tarfu masnach ar gyfer allforion ACP i mewn i'r UE yn deillio o ddiwedd y drefn fasnach Cotonou gan 31 2007 Rhagfyr. O fis 1 2008 Ionawr, Gwladwriaeth ACP a oedd wedi dod i'r casgliad y gallai EPA parhau i gael mynediad am ddim i mewn i'r UE ar gyfer ei holl gynnyrch tra'n parhau â'i broses gymeradwyo fewnol ar gyfer cytundeb o'r fath.

O ganlyniad, y Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim rhwng yr UE a'r Môr Tawel ACP wladwriaethau, fel y'i cymhwysir amodol gan Fiji a chadarnhawyd gan Papwa Gini Newydd, dylid eu hystyried fel carreg gamu tuag at bartneriaeth cydlynol a chynhwysfawr rhwng yr UE a'r rhanbarth Môr Tawel . Y nod yw i ddod i gytundeb sy'n cefnogi datblygu cynaliadwy ac yn hyrwyddo integreiddiad economaidd rhanbarthol. Mae gwledydd eraill yn y rhanbarth yr effeithir arnynt o bosibl gan y broses EPA yn Ynysoedd Cook, Kiribati, Ynysoedd Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Ynysoedd Solomon, Tonga, Tuvalu, a Vanuatu. Mae cwmpas presennol y EPA, sy'n ymwneud â masnach mewn nwyddau, gellid dyfnhau i dalu am fasnach mewn gwasanaethau, rheolau ar fuddsoddiad a meysydd sy'n gysylltiedig â masnach fel datblygu cynaliadwy, cystadleuaeth a hwyluso masnach.

masnach yr UE-Fiji

Yn y Môr Tawel, Fiji yw'r ail-fwyaf partner masnachu yr UE. Y prif allforion UE peiriannau ac offer trydanol. prif allforion Fiji i'r UE yn siwgr cansen crai, cynhyrchion amaethyddol eraill a physgod.

Mwy o wybodaeth

Destun y iEPA

cysylltiadau UE gyda Chymuned datblygu Affricanaidd Southern

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Masnach, cytundebau masnach, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *