Datganiad gan lywyddion yr UE ar fesurau yn erbyn Rwsia

| Gorffennaf 29, 2014 | 0 Sylwadau

20120124PHT36092_original1Datganiad gan y Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd yn enw'r yr Undeb Ewropeaidd ar y mesurau caeth ychwanegol a gytunwyd yn erbyn Rwsia.

"Ar 29 Gorffennaf cytunodd y Undeb Ewropeaidd becyn o fesurau cyfyngol ychwanegol sylweddol gan dargedu sectorau gydweithio a chyfnewid gyda Ffederasiwn Rwsia. Mae'r penderfyniadau hyn bydd
cyfyngu mynediad i farchnadoedd cyfalaf yr UE ar gyfer Rwsia sefydliadau ariannol Wladwriaeth sy'n eiddo, osod gwaharddiad ar fasnachu arfau, sefydlu gwaharddiad allforio ar gyfer nwyddau defnydd deuol ar gyfer defnyddwyr terfynol milwrol, ac yn cwtogi mynediad Rwsia i dechnolegau sy'n sensitif yn enwedig ym maes y sector olew .

"Mae'r pecyn hwn yn atgyfnerthu'r rhestr ehangu'n ddiweddar o bersonau a endidau tanseilio uniondeb a sofraniaeth tiriogaethol Wcreineg, gan gynnwys yr hyn a elwir yn" cronies ", atal EIB ac ariannu EBRD, y cyfyngiad o fuddsoddiad a masnach gyda Crimea a Sevastopol ac ailasesu Rwsia UE dwyochrog cydweithrediad gyda'r bwriad o ostwng lefel y cydweithrediad.

"Mae'r pecyn yn ymateb i gyfarwyddiadau a roddir gan y Cyngor Ewropeaidd o 16 Orffennaf. Mae'n golygu fel rhybudd cryf: ni all annexation anghyfreithlon o diriogaeth a ansefydlogi bwriadol o wlad sofran cyfagos yn cael eu derbyn yn 21st ganrif Ewrop. At hynny, pan fydd y trais yn creu troellau allan o reolaeth ac yn arwain at y lladd bron dinasyddion diniwed 300 yn eu hedfan o'r Iseldiroedd i Malaysia, mae'r sefyllfa yn gofyn am ymateb brys a phenderfynol.

"Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn cyflawni ei rwymedigaethau i warchod a sicrhau diogelwch ei dinasyddion. A bydd yr Undeb Ewropeaidd yn sefyll wrth ei gymdogion a phartneriaid.

"Ers dechrau'r yr argyfwng Wcreineg, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn galw ar y arweinyddiaeth Rwsia i weithio tuag at benderfyniad heddychlon. Rydym wedi gwneud hyn ar y cyd ac ddwyochrog. Mae'n ddrwg gennym i ddweud, er gwaethaf rhai negeseuon cymysg yn dod o Moscow, a chyfnewidfeydd yn y Normandi a fformatau eraill, cafwyd darpariaeth prin ar yr ymrwymiadau. Ein galwad wedi bod, yn ymarferol, gadawodd heibio'n ddisylw. Arms a diffoddwyr parhau llifo i mewn i Wcráin gan y Ffederasiwn Rwsia. Strong Rwsia Wladwriaeth noddedig propaganda cenedlaetholgar yn parhau cefnogi camau gweithredu yn anghyfreithlon o separatists arfog. Rydym wedi bod yn dyst gyda dicter a rhwystredigaeth yr oedi o ran darparu mynediad rhyngwladol i'r safle y ddamwain awyr, mae'r ymyrryd â gweddillion yr awyren, a thrin amharchus yr ymadawedig.

"Mae Ffederasiwn Rwsia a'r Undeb Ewropeaidd yn cael buddiannau cyffredin pwysig. Byddwn yn y ddau yn elwa o ddeialog agored a didwyll, o fwy o gydweithio a chyfnewid. Ond ni allwn ddilyn agenda gadarnhaol pwysig hwn pan Crimea yn cael ei atodi yn anghyfreithlon, pan y Ffederasiwn Rwsia yn cefnogi gwrthryfel arfog yn Nwyrain Wcráin, pan fydd y Unleashed trais yn lladd sifiliaid diniwed.

"Mae pecyn o fesurau cyfyngol newydd heddiw (29 Gorffennaf) a gytunwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn gyfystyr â signal pwerus i arweinwyr y Ffederasiwn Rwsiaidd: ansefydlogi'r Wcráin, neu unrhyw cyfagos Wladwriaeth o ddwyrain Ewrop eraill, bydd yn dod â chostau trwm i'w heconomi. Bydd Rwsia dod o hyd ei hun yn fwyfwy ynysig gan ei weithredoedd ei hun. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn parhau i fod yn barod i wrthdroi ei benderfyniadau ac ailgydio â Rwsia pan fydd yn dechrau cyfrannu'n weithredol a heb amwysedd i ddod o hyd i ateb i'r argyfwng Wcrain. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cyngor Ewropeaidd, Rwsia, Wcráin, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *